ข้อคิดคติเตือนใจ

5 บทเรียน เมื่อเข้าใจมันแล้ว จะเปลี่ยนความคิดเรื่องเงินของคุณ

1.มองทุกอย่างให้ เป็นโอกาส

เมื่ออยู่บ้าน อะไรที่เป็นโอกาส ในการสร้างร ายได้ ก็ควรทำ

อาทิ การ ข า ย ข อ งออนไลน์ หรือไม่ก็ การทำอาหาร ที่แปรเปลี่ยนเป็นเงินได้

เราก็ก็ควรงั ดมันออกมา และไม่แน่นะ ในอนาคตนั้น มันอาจเป็นอาชี พเสริม

ที่สร้างร ายได้ให้กับเรา มากกว่างานประจำก็ได้นะ

2.รู้ไว้ว่า เงินออมนั้นสำคัญ

เมื่อย ามวิกฤต ที่แต่ละองค์กรไม่การั น ตี สำหรับการจ่ายเงินเดือน เพราะงั้นเงินออมในบัญชี

จึงมีความสำคัญ เสมือนลมหายใจที่เรา จะสามารถประเมิน การใช้ชีวิตทั้ง

การกินอยู่จ่ายหนี้ หรืออื่นๆ ได้ที่จำเป็น ถ้าคุณมีเงินออมที่เพียงพอ

คงไม่สามารถกั ด กินสุขภาพใจคุณได้ มองในแง่ดีเข้าไว้ มันได้พักผ่อนและกลับมาดูแลตัวเอง

แต่ในทางกลับกัน ถ้าไม่มีเงินออม ทีนี้จะเห็นผ ลชัดเจนว่า การวางแผนการออมเงิน สำคัญมากขนาดไหน

3.คำโบราณที่ว่า มีทองนับเป็นพี่

มันยังใช้ได้ทุกยุคสมัย โดยเฉพาะในช่วงนี้ ถ้าสภาพการเงินไม่คล่องจริงๆ ล่ะก็

การนำทองไปฝาก ไป จำนำไว้ เน้นย้ำ เราไม่อย ากให้ ข า ย ที่เป็นแบบนี้เพราะ

ด อ ก เบี้ยที่จำนำไม่ว่าจะเป็นโร งรั บจำนำรั ฐหรือเอกชนก็ตามแต่ มันไม่ได้สูงเลย

แล้วบางแห่งนะ ยืดอายุการต่อด อ กได้ยาวถึง 6 เดือน เพราะงั้น การมีทองติดไว้ ยังไงก็อุ่นใจ

4.ประกั นชีวิตระยะย าว จะทำให้ทุกคนฉุ กคิดหลังจากนี้ไป

เดี๋ยวก่อนนะ ก่อนการทำประกั น ที่อาจผูกกับการออมนั้น หลายคนมองว่าไม่สำคัญ

คนวิ่งหาหลักประกั นเพื่อคุ้มครองสุขภาพตัวเองกันให้จ้าละหวั่น เพราะงั้นจะดีกว่ามั้ยล่ะ

ถ้าจะไม่ต้องรอ ไ ว รั ส สา ย พั น ธุ์ ใ ห ม่ มาอีกรอบ โดยเจียดเงินแต่ละเดือน

เก็บหอมรอมริบ ทำประกั นดีๆสักอัน ให้กับตัวเอง

5.จากนี้ต่อไปในทุกๆ เดือน การวางแผน การใช้เงินจะเป็นเรื่องที่สำคัญ

วัยเด็ กจำกันได้มั้ย ที่คุณครูมักบังคับให้เราทำ บัญชีรายรับ –รายจ่าย นั้นคือ

สิ่งที่ง่ายที่สุด สามารถนำมาใช้ได้จริงด้วย เพราะในปัจจุบันนั้น เราเองมักใช้เงิน

เกินตัวไปมาก และเราเชื่อว่าการจดบันทึก จะช่วยเตือนสติให้เรา เห็นเราภาพ

แทนที่จะหยิบใช้ ๆ จนหมดไป ต่อไปนี้ถ้าเราวางแผนการเงิน ในแต่ละเดือนอย่างรัดกุม

ทำสมุดรายรับ รายจ่าย ที่เราเคยทำกันตั้งแต่วัยเด็ ก ต่อให้เกิด โ ร ค ระ บ า ด อีกกี่ครั้ง

ถ้าวางดี เราก็สามารถผ่านปัญหาเรื่องการเงินไปได้ แบบที่ไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย