ข้อคิดคติเตือนใจ

(จำไว้เตือนใจ) อย่าฉลาด จนหาความสุขไม่ได้

1. ไม่ชอบอะไร ก็อย่ าเสียเวลาบ่น

แก้ไขให้เป็นสิ่งที่ชอบดีกว่านะ หากแก้ไม่ได้ ก็ถอยออกมา เอาเวลาทีมีค่าของเราไปทำสิ่งใหม่ที่ดีกว่า

2. อย่ าฉลาด จนหาความสุขใส่ตัวเองไม่ได้

3. ทำสิ่งที่มีความสุขให้สุดกำลัง เพราะจะมีคนได้รับความ สุขจากสิ่งที่เราทำ

แม้ว่าสิ่งนั้น อาจเป็นอาหารที่อร่อย ดนตรีอันไพเราะ รูปถ่ายสวยๆ หรืออาจจะอะไรก็ได้ ที่ทำให้เรามีความสุข

4. บอกตัวเองว่า เราเป็นคน ไม่ใช่เทพ เทวดา

เราทุกคนทำผิ ดได้ คนอื่นก็เช่นกัน ให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่น ความรักและการให้อภัย

มันจำเป็นมาก สำหรับมนุษย์ผู้ไม่ ส ม บู ร ณ์ แบบทุกๆ คนบนโลก

5. ควรนอน เมื่อถึงเวลา เพื่อจะมีชีวิตชีวา ในควรที่ตอนมีไงล่ะ

6. เก้าอี้นวมนุ่มๆ เอนหลังอ่ านหนังสือได้ นับว่าคือ การลงทุ นที่ไม่เสี ยดายเงินไปเปล่าประโยชน์

7. แยกให้ออกว่า อะไรควรค่าแก่การเสียเวลา

เมื่อแยกได้แล้ว ก็ทุ่มกับสิ่งที่ควรค่า ให้มากๆ ทำให้ดีที่สุด

8. ของดี ไม่ได้อยู่ที่ราค า แต่อยู่ที่การชอบ ของแต่ละบุคคล

9. ความรักในการงาน มันมาจากความทุ่มเท

ถ้าไม่คิดจะทุ่มเท ก็ย ากที่จะทำให้เกิด การรักงานขึ้นมา

10. หากพ่อแม่แก่แล้ว ยอมเขาบ้าง ถ้าทำให้เขาสบายใจก็จงทำ

11. ยิ้มเถอะ รอยยิ้มของเรา เป็นความสุขของคนที่รักเรา คนที่เรารักเขาก็อย ากเห็นเรามีความสุขเช่นกัน

12. อย่ าเป็นคนเรื่องมาก แล้วชีวิตจะมีเรื่องน้อย

13. ที่นอนดีๆ แพงหน่อย แต่ใช้ไปอีกยี่สิบปี ได้นอนดี สบาย ก็มีกำลังในการทำสิ่งต่างๆ ต่อไป

14. หากพย าย าม เราอาจเป็นอะไรได้หลายๆ อย่ าง

แต่ไม่ต้องเป็นทุกอย่ างก็ได้ เป็นอะไรก็ได้ ที่ทำให้มีความสุข

15. หลายครั้งปัญญาดีๆ เกิดจากคนตัวเล็ก ตัวน้อย

ไม่ใช่ผู้ห่มห่อ ตัวเองด่วยความรู้ ในตำรา และหน้าตาทรงภูมิ

16. อ่านหนังสือดีๆ เดือนละเล่ม เป็นอย่ างน้อย เพื่อรับรู้เรื่องราวต่างๆ

17. หัวเราะลั่นๆ กับเพื่อน เดือนละครั้ง มากกว่านั้นได้ จะดี

18. เราไม่ได้ต้องการ ทุ กอย่ าง เพื่อที่จะมีความสุข

เราต้องการความสุข เพื่อจะมีความสุข บางอย่ างแค่นั้นแหละที่ทำให้เกิดความสุขได้

19. ฝึกน้อมรับ สิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจบ้าง นี่คือหนทางแห่งสันติภาพ ของใจของเรา

20. อย่ าทุ่มเทเกินไป กับทุกเรื่อง การ ล ด น้ำ ห นั ก ที่ดีที่สุดคือ

ได้ทานขนมบ้าง การฝึกตนเอง สิ่งสำคัญคือ วันที่ยอมผ่อนให้ตัวเอง

21. อย่ า ล ง ไ ป ใ น ส ม ร ภู มิ แ ห่ ง อ า ร ม ณ์

มีคนยื่นด าบท้ าประล อ งก็แค่ยิ้มให้เค้า ไม่ต้องรับของจากเขา จงมีสติให้มาก

22. ดูคนจริงใจ กับคนไม่จริงใจให้ออก เพื่อป้องกันความผิ ดหวัง

23. คำหวาน มันมักไม่จริง แต่เราคล้อยตามเพราะอย ากให้มันจริง ตามที่เขาพูดไง

24. เราอาจจะผิดก็ได้ ทดสิ่งนี้ไว้ในใจ ทุกครั้งไป

25. อนุญาตให้ตัวเอง อยู่เฉยๆ บ้างในบางวัน ชีวิตจะมีความสุขขึ้นมาก

26. สำร วจตนเอง หากท ร ม า นใจ แปลว่าความอย ากได้เริ่มขึ้นมาแล้ว

27. ส่องกระจกบ่อยๆ ไม่ใช่เพื่อเสริมสวย

แต่เพื่อมองเห็น ร อ ย ตำ ห นิ ของตัว แล้วจ ง ไ ม่ ม อ ง ตัวเอง

ดีเกินจริง เพราะมันแค่จินตนาการของเรา

28. เมื่อการลงมือทำ สิ่งๆ หนึ่ง

มีคะแน นเต็มร้อยคะแน น แล้วไปให้ถึงแปดสิบ ควรดีใจแล้ว

อีกยี่สิบ ก็เอาแร งมาทำอย่ างอื่นบ้าง หรือมีความสุขกับการอยู่เฉยๆ สักนิดนะ

29. ใช้เวลานาน ขึ้นกับสิ่งที่ชอบ หรือสนใจสิ่งนั้น จะหยิบยื่นคุณค่าบางอย่ างให้เรา ผู้คนก็เหมือนกัน

30. พาตัวเองออกจากพื้น ที่ปลอ ดภัยเพื่อเติบโตซะบ้าง

และกลับสู่อ้อมกอด คนที่เรารักเพื่อพักผ่อน พักกาย

ขอบคุณ roundfinger