ข้อคิดคติเตือนใจ

จงฝึกตัวเองไว้ แบ่งเงินเป็น 5 กอง เงินจะน้อยจะมากก็ทำได้

ชาวจี น ชื่อว่า “ลีกาซิง” อพยพที่มาอาศัยอยู่ในเกาะฮ่ อ งกงสร้างตัวเริ่มต้นชีวิตใหม่

บนแผ่นดินใหม่ และเขาเริ่มต้นจากการ การที่เขาข า ยด อ กไ ม้ในวัยเพียง 25 ปีเท่านั้น

แล้วต่อมาได้เริ่มขยับขย ายเป็นเจ้าของกิจการมากมาย เช่นเจ้าของท่าเรือ

เจ้าของอสังหาต่าง ๆ โดย “ลีกาชิง”ได้บอกว่าใช้วิธี แบ่งเงินเป็น 5 กอง

และในที่นี้ เราสมมติว่า มีรายได้อยู่ที่ 20,000 บาท

3 การศึกษา 3,000 (15%)

ถ้าคุณไม่ได้เกิดมาร่ำรวย มี ม ร ด ก มากมายล่ะก็ การศึกษาเนี่ย เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาฐานะได้ เช่น การซื้อหนังสือลงทุ น มาอ่ า นและศึกษาเอง

การเข้าคอ ร์ ส อบรมหลักสู ตรดี ๆ ไม่ก็ศึกษาผ่านช่องทาง อ อ นไ ลน์

4 ซื้อความสุข 2,000 (10%)

การซื้อความสุข เช่น การท่องเที่ยวต่างประเ ท ศอย่างลำพัง อย่ างน้อยปีละครั้ง

จะทำให้มีประสบการณ์เข้าใจโลกมากขึ้น พอคุณต้องอยู่ต่างแดนที่ใช้คนละภาษา

ใช้เงินคนละสกุล ไม่รู้จักใครเลย ทีนี้แหละมันจะเป็นการฝึกทักษะ การเอาตัวรอด

ที่คุณจะต้องงั ดทุกความสามารถที่มี ใช้ในการเที่ยว เมื่อคุณทำสำเร็จ

แล้วผ่านมันไปได้ คุณจะค้นพบว่า ตัวเรามีพลั งเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ

1 เรื่องค่าใช้จ่าย 6,000 (30%)

เป็นค่าใช้จ่าย ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นพวก ค่าอาหารค่าเดินทางต่างๆ

และเน้นอาหารที่ดี กับสุขภาพ ประหยัด ไม่ทานอาหารที่ฟุ่มเฟือย

2 สร้างสายสัมพันธ์ 4,000 (20%)

เงินสร้างความสัมพันธ์ สร้าง c o n n e c t i o n กั บ ผู้คน เช่นลงทุ นเลี้ยงอาหาร

ให้กับคนที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เขาเก่งกว่าเรา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความรู้ความคิดขากเขา เรียนรู้ทัศนะคติ มุมมองด้านต่าง ๆ จากเขา

มื้อนึงอาจใช้เงินอยู่ที่ประมาณ 1000 ถึ ง 1 ,500 บาท คุณจะสามารถนำเงินส่วนนี้

ไปเลี้ยงได้ประมาณ 3- 4 มื้อ ตกอาทิตย์ละครั้ง ฉะนั้น คุณจะรู้จักผู้คนมากมายขึ้น

และอาจได้รับความช่วยเหลือดี ๆ จากเขา และมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นด้วย

5 เพื่อการลงทุ น 5,000 (25%)

จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ จะสำเร็จหรือล้ มเ ห ล ว

ทั้งนั้ทั้งนั้น มันก็จะทำให้คุณมีประสบการณ์ และความเชื่ อมั่นในตนเอง

ในการที่จะเป็นเถ้าแก่ของธุรกิจ อาจเริ่มต้นด้วยธุรกิจเล็ก ๆ จากนั้นค่อยขย าย

หรือเริ่มต้นลงทุ นในหุ้ นดี ๆ เชื่อเถอะว่าหากผ่านไป 5 ปี สิ่งที่คุณลงทุ นไปมันย่อม

งอกเงยอย่ างแน่นอน เมื่ออย ากพลิ กฐานะตัวเอง เราต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร

รู้จักห้ ามใจไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ควร มีวินัยในตัวเอง ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ

ถ้าลงมือทำแล้ว ก็ต้องทำให้สม่ำเสมอ อย่างน้อย 5 ปี จะเห็ นผล

ขอบคุณ verry s m i l e j u n g