Uncategorised

(แนวคิดการใช้คน) เพราะเราอย่าจ้างเสือ ให้มาไถนา

ว่าด้วยเรื่องความสามารถของคน คนแต่ละคนอาจจะเป็นสั ตว์หลาย ๆ ชนิด เปลี่ยนไปตามเวลา

อ่ านแล้วก็เห็นภาพทั่ว ๆ ไป ในที่ทำงานทุกที่ ไม่ว่าจะงานไหนก็แล้วแต่

จะเล็ก จะใหญ่ ในบ้ าน ร้ านค้า ก็มีให้เห็นเสมอหากเราเป็นเจ้านาย เป็นเจ้าของกิจการ

อย ากได้คนแบบใด มาไว้ทำงานเราหันไปทางไหน ก็มีเขิ้ยวเล็บ มีเขา และมีเราด้วย

จะทำงานกันไปได้ยังไง แข้งขาก็มีหม าเลียแผ ล่บๆ คงต้องไปฉี ดย ารอบสะดือบ่อยๆ

และการใช้คนให้เหมาะกับธรรมชาติของเขา จึงเป็นอะไรที่สำคัญมาก เพราะงั้น การใช้คนเป็น

จึงเป็นกุญแจอีกด อ กที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ ถ้าวันหนึ่งคุณได้เป็น “หัวหน้าคน” จงนำข้อคิดนี้ ไปปรับใช้

อย่าจ้างเสือไถนา หากคุณคิดจะใช้ “เสือ” ทำงาน ต้องให้เขามีพื้นที่ และปล่อยให้เสือ ไปล่ าเหยื่ อมาให้

ไม่ต้องกำหนดวิธี ไม่ต้องบังคับ เพราะพวกเค้าคือนักล่ า และหากคุณคิดจะใช้ “ควาย” ทำงาน

ต้องให้หญ้าเขาให้พอ แล้วใช้ไถนาพวกเขาอึด แต่ต้องจูง และหากคิดจะใช้ “หมา” ทำงาน

ต้องให้อาหารให้ความสนิทสนม ให้เห่าและเฝ้าบ้าน เพราะพวกเขาภักดี และจับผิ ดเก่ง

เพราะคนเรามันไม่เข้าใจไง จะใช้เสือเยี่ยงคว าย จะใช้คว ายเยี่ยงหม า จะใช้หม าเยี่ยงเสือ

เสือไม่เลี ยปากนาย ไม่ไถนา และไม่ประจบ ควายไม่เฝ้าบ้านไม่ล่ าเหยื่ อ

ไม่ประจบ หมาไม่ไถนาไม่ล่ าเหยื่ อแต่ชอบเลี ยปากนาย แล้วเสือส่วนมาก เติบโตไปแล้วมักจะเป็นนายคน

เพราะมีความเป็น “ตัวของ ตัวเองอยู่” ควายส่วนมากไม่เติบโต เพราะไม่คิดนอกกรอบไม่ได้

ไม่สร้างสรรค์ มักถูกหล อ กใช้ หมาเติบโตในองค์กร แต่ไม่สามารถสร้าง อาณาจักรของตนเองได้

และก็ต้องพึ่งเสือ และควายในการเติบโต ส่วนเสือที่ฉลาดมองการณ์ไกลนั้น จะเอาควายไปด้วย

แต่หากเป็นเสือบ้ าอำนาจล่ะก็ มักจะเอาหมาไปด้วย สั ตว์ทั้งสาม แค่เฉพาะศักยภาพทางกาย

ก็มีความต่างกันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเสือ ที่มักจะมีนิสัยการออกล่ าคนเดียว ควายที่มักจะเล็ มกินหญ้าสงบๆ

หรือสุนัขที่มักจะประจบเจ้านาย ทุกครั้งที่มีโอกาส สิ่งต่างๆ ล้วนแล้วแต่สะท้อน ให้เห็นถึงลักษณะ ของมนุษย์ทั้งปวง

ขอบคุณ chilljungloei