ข้อคิดคติเตือนใจ

ผลดีของการออมเงิน 2 กระเป๋า เงินจะน้อยจะมากก็ทำได้

ร ายได้แต่ละเดือนเข้ามา แว้บเดียวเอง ก็หายเกลี้ยง ไปไหนก็ไม่รู้ งง

จนได้เริ่มมานั่งคิด ถึงเหตุผลที่ไม่เคยเก็บเงินได้เลย เพราะเราใช้กระเป๋าเดียว ครอบจักรวาลไง

อาทิ เราได้มาจะน้อยจะมากแค่ไหน รวมเงินไว้ใช้กระเป๋าเดียว ใช้อย่างเดียว

แล้วก็จ่ายทุกสิ่งไป วันนี้จึงควรตั้งสติ เปลี่ยนจากกระเป๋าเดียวจ่าย ครอบจักวาล

เป็นแยกกระเป๋าใช้จ่าย ให้เห็นเงินออมของตัวเอง แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไป

กระเป๋าไว้ใช้จ่าย

กระเป๋าส่วนนี้ไว้สำหรับใช้จริง ๆ เช่นพวก ค่าใช้จ่ายหลัก เคลี ยร์หนี้รายเดือน จ่ายส่วนตัวบ้าง และเรื่องสำคัญในครอบครัวของเรา

เพราะงั้น แยกไว้ที่กระเป๋านี้ทั้งหมด เค ล็ ดลั บสำคัญของกระเป๋าใช้นั้น คือ การทำรายรับรายจ่าย

เขียนไว้เลยว่า ตอนนี้มีรายการหนี้สิน อะไรเท่าไหร่ เป็นจำนวนแค่ไหนแล้ว จะทำให้รู้ว่าจะสร้างหนี้เพิ่มได้หรือเปล่า หรือควรพอ

จะได้ไม่มีหนี้เกินตัว แล้วถ้าเงินหมดเร็วกว่าที่เราคิดเอาไว้ เราก็เปิดบัญ ชีดูย้อนหลัง จะทำให้เราจะรู้เลยว่า

เดือนๆ หนึ่ง เราหมดเงินไปกับอะไรบ้าง เพื่อเดือนหน้า จะได้สามารถจัดการเงินของตนเองได้ดีขึ้น และมีอนาคตที่สดใส

กระเป๋าเก็บ หลักๆ คือออมอย่างเดียว

กระเป๋านี้ ไม่ต้องหยิบมาใช้ ออมเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเดียว เอาไว้ใช้

แต่งเมีย ไม่ก็เวลาเจ็ บป่ วย เริ่มจากวันที่เงินเดือนออก จะหั ก 10 เปอเซน ของเงินเดือน

เช่น เงินเดือน 14,000 ก็จะเก็บ 1,400 บาท ไว้กับกระเป๋าเก็บ ส่วนการเก็บ

แนะนำให้เปลี่ยน จากหยอดกระปุก เป็นการเปิดบั ญชี อ อมทรัพย์แทน

เพราะมันจะอยู่ห่างมือเราด้วย ทั้งยังได้ด อ ก เบี้ยด้วย  คำนวณง่าย ๆ เก็บเดือนละ 1,400 บาท

พอถึงปีมีเงินเก็บ ตั้ง 16,800 ปรับใช้กันดู บางทีมันอาจทำให้ ชีวิตดีขึ้นได้ มีใช้ในอนาคต