ข้อคิดคติเตือนใจ

สอนลูกสอนหลานเอาไว้ 5 คำนี้อย่าพูด เมื่ออยากเจริญก้าวหน้า

ใครก็อย ากมีชีวิตที่ดี การที่ชีวิตของเราจะก้าวหน้าไปข้างหน้าได้ ก็ต่อเมื่อ เรานั้นเริ่มลงมือทำอะไร ในสิ่งๆนั้น

แต่พอเราจะลงมือ แต่กลับมีคำพูดที่เป็นกับดั กในการที่เราจะลงมือทำ

สิ่งพวกนี้คือ สิ่งที่จะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จ อยู่ที่เดิมๆ เสมอ ไม่ก้าวไปไหน

เราควรจะ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อ ดทน และกตัญญู จึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืนหมอนใบได้

และมีการสอน ข้ อห้ ามที่ไม่ควรพูดคำ 5 คำ ดังต่อไปนี้

1. คำว่า ทำไม่ได้

สมองจะสั่งการ ให้ร่างกายออ กจากสิ่งที่ทำอยู่ทันที

2. เบื่ อมาก

สม อ งจะสั่งการ ไม่ให้เรียนรู้ สิ่งที่ทำต่อไปนั้น

3. เหนื่อยมาก

จะทำให้ร่างกาย อ่ อนแอลงทันที

4. ย าก

เมื่อพูดแล้ว สม องจะสั่งการให้ จำกั ดความสามารถ

5. ขิ้เกียจ

สม อ งจะสั่งการให้เลิกทำ ไม่รับผิ ดชอบ ดังคำเขาว่า จิตใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว

เพราะงั้น ชีวิตของเราควรพย าย ามเลี่ ยงคำพูด 5คำ นี้ และอีกอย่างคือ

เคยสงสัยมั้ยว่าคนจี นทำไมจึงร ว ย นั่นก็เพราะว่า..

ประหยัด

ชาวเชื้ อ สายจี นนั้น นับว่าเป็นคนที่ละเอียดกับการใช้จ่าย ตอนที่หาได้ก็จะเก็บไว้

ไม่ฟุ้งเฟ้อ ทำให้สร้างเนื้ อสร้างตัวได้ไว แม้จะมั่งคั่งร่ำร ว ยแค่ไหน ก็ยังรู้สึกห่วงวันข้างหน้า

ไม่กล้าใช้เงินที่เก็บมาหรอก จนทำให้คนรุ่นใหม่ สงสัยว่าเพราะอะไรไม่ใช้ชีวิตให้มีความสุขบ้าง

แต่มองในมุมของเขา นี่แหละ อาจจะเป็นความสุขของเขาแล้วก็ได้นะ

เก่งค้ าข า ย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ คนจี นจะสามารถหยิบจับมาทำได้เสมอ

ข า ยได้ทุกอย่ าง ทำให้คนจี นที่เข้ามาแบบไม่มีอะไร เขาสามารถเปิดกิจการเป็นของตัวเองได้

และจะไม่ค่อย ดู ถู ก ของที่มีกำไรน้อย ลูกค้ าอย ากได้อะไรก็เตรียมไว้พร้อม

กล้าขอ กล้าพูด กล้าถาม กล้าที่จะยอมอยู่ต่ำกว่าลูกค้ า

อดทน

คุณสมบัติหนึ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จคือความอดทน ซึ่งนี่คือสิ่งที่คนจี น

มีอยู่เต็มตัว การที่ไม่กลัวความลำบาก มันทำให้คนจี นสามารถสร้างเนื้ อสร้างตัว

จากที่มีแค่เสื่อผืนหมอนใบได้ ต่างจากคนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ

พอเจออุปสรรคนิดหน่อย ก็จะหยิบมาเป็นข้ ออ้าง เจองานหนักก็ทำไม่ได้

ต้องใช้เงินทุนเยอะแล้วเลิกทำ ซึ่งคนจี นที่อพยพเข้ามา ก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลย แต่ก็เปลี่ยนให้มีขึ้น มาได้นะ

ขยัน

คนจี นขึ้นชื่อเรื่องความขยันอยู่แล้ว อย่ างที่บ้านของโค้ชหนุ่ม ตอนเ ด็ กๆ เปิดเป็นอู่ซ่อมรถยนต์

ข า ยอะไหล่ ทุกๆคนในบ้านก็จะมีความอย ากข า ย ของกันตลอ ด กว่าจะปิดร้านก็ดึกอยู่

เสาร์ อาทิตย์ ก็เปิดข า ยเป็นปกติ นานๆทีจึงจะปิดร้าน ซึ่งออ กจากบ้านตอนเจ็ดโมงเช้า

บ่ายสามโมงก็กลับมาแล้ว และกลับมาก็ยังเปิดร้านต่ออีก ที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้ทำงานจนไม่มีความสุขหรอกนะ

แต่ความสุขของเขาคือ การทำงานและคิดถึงลูกค้ าเสมอ และสิ่งเหล่านี้ ก็ถูกสั่งสอนกันมาเรื่อยๆ

ความซื่อสัตย์

ซื่อ กินไม่หมด คดกินไม่นาน เป็นคติสอนใจที่ถูกสอนกันมา ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าคนจี นทุกคนจะเป็นคนซื่อสัตย์

แต่คนที่ประสบความสำเร็จ นั้นเขามักมีคุณธรรมพวกนี้อยู่ในใจ ไม่เอาเปรียบลูกค้ า

ดูและเอาใจใส่เสมอ เช่นที่บ้านของโค้ ชหนุ่ม เคยมีเคส คนรถเสี ยมาหาซื้ ออะไหล่

พ่อของโค้ช ก็ตร วจสภาพดูและบอกว่าที่ร้าน มีแค่ของที่พอใช้ได้นะ

ให้ไปซื้ ออีกร้านที่มีของน่าจะดี โค้ชหนุ่มก็สงสัยว่าทำไม ถึงให้ไปซื้ อร้านคู่แข่ง

แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือ ลูกค้ าคนนั้น กลับมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆ

ขอขอบคุณ verrysmilejung