ข้อคิดคติเตือนใจ

4 แนวทางสะสางหนี้ ให้หมดเร็ว ใครก็ทำได้

1. สำร วจพฤติกร ร ม และลดค่าใช้จ่ายที่เกินตัว

ให้สำร วจพฤติกร ร มการใช้จ่ายของตัวเองด้วยนะเพ ร าะแม้จะรู้ว่าเป็นหนี้แค่ไหน

แต่หากยังใช้จ่ายเท่าเดิมแบบเดิมไปตลอด แทนที่จะใช้หนี้เก่าหม ด กลับจะมีหนี้ใหม่เพิ่ม

ดังนั้น ลดรายจ่ายส่วนเกิน ที่ไม่จำเป็นไป ลองแบ่ งสัดส่วน ออกเป็นสามส่วน

คือ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ดังต่อไปนี้

อดีต หนี้สินในอดีตให้แบ่ งเงิน 50 % ของรายได้ ไว้ใช้หนี้

ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเพื่อการดำรงชีวิต ให้แบ่ งไว้ 40

อนาคต เงินที่แบ่ งไว้สร้างความมั่งคั่ง ให้แบ่ งไว้ 10

2. สำร วจดูว่า หนี้สินที่มี มากแค่ไหน

ต้องเริ่มจากสำร วจหนี้ ที่มีก่อน โดยแจกแจงหนี้ทั้งหมด ที่มีออกมาพร้อมกับ

รายละเอี ยดการชำร ะ ด้วย เพราะว่าเราจะได้เห็น ว่าเราเป็นหนี้อยู่ทั้งหมดแค่ไหน

มีเจ้ าหนี้อยู่เท่าไหร่ ต้องชำ ร ะอะไรก่อน หรือหลัง รวมถึงอ่ านรายละเอียดให้เข้าใจด้วย

ยิ่งในส่วนของกรณี เกิดผิดนั ดชำร ะ อาจต้องมีค่าปรั บมีเงื่อนไขเพิ่มยังไง

เพื่อที่จะได้นำข้อมู ลพวกนี้ มาช่วยบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพไงล่ะ

3. ห ารายได้ทางอื่น ควบคู่ไปด้วย

เพราะการหารายได้อื่น ๆ เพิ่ม ก็จะช่วยให้เราปลดหนี้ได้ไว้ขึ้น อาจทำง านฟ รีแลนซ์

ในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ก็ได้ ไม่ก็ช่วงหลังเลิ กงานก็ได้ บางทีมันก็สามารถมีร ายได้เสริม

นอกเหนื อจากงานประจำที่ทำอยู่ พอรวม ๆ กันอาจช่วยให้ชำระห นี้หมดเร็วขึ้น

เทคนิคเบื้องต้นที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าการจะเคลี ย ร์หนี้สินที่มีอยู่

มันไม่ย ากอย่างที่คิด และไม่ง่ายเกินไปด้วย อาจจะต้องใช้ความอดทนสักหน่อย

แต่ก็ไม่ใช่ว่า มันจะเป็นไปไม่ได้เลยซะทีเดียว หากเราสามารถชำร ะ หนี้

ที่มีอยู่ได้หมดแล้ว ต่อไปที่ต้องโฟกัสคือ การสร้างวินัย ในการออม

ฝึกบริหารรายได้ ให้ดีเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นหนี้ ซ้ำอีกในอนาคตภายหน้า

4. ชำระ อันที่ด อ ก แพงสุด เป็นอันดับแรก

เมื่อเรารู้แล้วว่า เรามีรายการหนี้อยู่กี่อัน และกำหนดชำร ะตอนไหน ให้ไ ล่เรียง

ชำระจากห นี้ที่มี ด อ ก แพงที่สุดก่อน เพร าะถ้าไม่ทย อ ยชำร ะจากหนี้ก้อนนี้

เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ ด อ ก เบี้ยก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไง ทีนี้การจะเคลียร์หนี้ให้หมด

ก็จะยิ่งย ากไปเรื่อยๆ แต่ถ้าหนี้แต่ละก้อน มี ด อ ก เบี้ยในอัตราที่พอ ๆ กัน

ให้เลือกชำร ะ ก้อนที่มียอดเงินน้อย ๆ เพื่อจะลดจำนวนเจ้าหนี้ลงไง

ขอขอบคุณ m e o k a y n a