ข้อคิดคติเตือนใจ

เหตุผล 6 ข้อ ว่าทำไมคนไท ย เชื่อสายจี น ส่วนใหญ่จึงรวย

1. เมื่อคิดจะมีหนี้ เขาจะคำนวณตัวเลข ให้ละเอียดรอบคอบ

จะยังไงก็ตามถ้า คนจี นจำเป็นที่จะต้องก่อหนี้ เช่นซื้อบ้าน หรือลงทุ นในกิจการส่วนตัว

เขาจะคิดเลขอย่างละเอียด รอบคอบเสมอ เช่นคำนวณสัดส่วนรายได้ทั้ง

ครอบครัวต่อหนี้ ที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะว่าเขา ไม่อย ากเสียเงิน

ซึ่งร างวั ลของความละเอียดนั้น ทำให้ก่อนกู้เงิน เขามักจะได้อัตราด อกเบี้ย

ที่ดีคุ้ม ทั้งยังไม่พลาดการชำร ะห นี้อีกด้วย นั่นเพราะเขากลัวด อกเบี้ยจะบาน

2. ขยันศึกษา เล่าเรียนให้เก่ง

จะพูดง่ายๆ คือเมื่อคิดอย ากจะรวย ก็ต้องสร้างรายได้เพิ่ม ให้เร็วจากความเป็นมืออาชีพ

ในหน้าที่การงานของตัวเองที่ทำอยู่ ซึ่งจากแนวคิดนี้นั้น คนจี นจึงมักที่จะขยันหมั่นเพียร

ในเรื่องการเรียนและมักจะโดดเด่น ในด้านหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหนก็ตาม

3. เพราะจ่ายแบบเน้นคุณค่า

เขาจะเน้นใช้จ่ายในสิ่งที่คุ้ม กับเงินที่จะเสียไป โดยวิธีการนี้ เป็นการแตะเบรกทุกครั้ง

ก่อนใช้เงิน และสุดท้ายแล้วแนวคิดนี้ จะกลายเป็นวินัยติดตัวไปเองไปนาน

จะดีในเรื่อง การตัดสินใจหลายๆ อย่างในอนาคตมาก

4. ออมเงิน ได้เก่ง

กับข้อนี้ ก็คงต้องไม่ลืม ไวในการเก็บด้วย เพื่อเสริมสร้างความร วย ให้กับครอบครัวจัวเอง

โดยเฉลี่ยคนจี นจะออมเงิน ประมาณ25 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือน บางครั้งอาจจะถึงครึ่งหนึ่ง

ของเงินเดือนก็เป็นได้ เพื่อกันเอาไว้ใช้ในย ามจำเป็น เพื่อเตรียมที่จะเอาไปซื้ออะไรเป็นพิเศษไงล่ะ

5. เน้นจ่าย ด้วยเงินสดเสมอ

อันที่จริง เงินสดในที่นี้ คือเงินที่อยู่ในบัญ ชี ไม่ก็เงินออมสะสม โดยส่วนใหญ่

คนจี นจะใช้เงินที่เก็บไว้นี้ ในการใช้จ่าย พูดง่ายๆ คือ มีแค่ไหนก็จ่ายเท่านั้นแหละ

ผ่านทางเดบิ ตก าร์ดหรืออีวอลเล็ต โดยไม่นิยมใช้ เงินในอนาคต

จากบั ตรเค รดิ ตมาจ่ายก่อน เพราะประโยชน์ที่ได้คือ ช่วยให้ไม่ก่อหนี้ จนคุมไม่อยู่

แล้วยังสามารถติดตามงบ ในบัญชีได้อย่างแม่นยำด้วยน่ะสิ

6. พูดคุยเกี่ยวกับ การจับจ่ายอยู่เป็นประจำ

ยึดแนวทางที่ว่า ยิ่งรู้ว่าสถานการณ์ การเงินบ้านตัวเองเป็นยังไง

ก็จะยิ่งไวในการหาทางจัดการ เพราะงั้นครอบครัวชาวจี นนั้น

จะเรียกคุยกันบ่อยๆ ว่าปัจจุบันมีการใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่อย่างไร เพื่อเตรียม

แผนป้ องกัน ทั้งยังช่วยกันตัดสินใจ เรื่องการเงินบางอย่างในอนาคตให้ เฉี ยบค มขึ้น

ขอขอบคุณ chilljungloei