ข้อคิดคติเตือนใจ

เราควรรักกันไว้ “จงพูดจาเพราะๆ กับครอบครัว”

พูดจาดีๆ ต่อกันคอยให้กำลังใจกันในเวลาที่มีความทุ กข์ เมื่อเวลามีข้อผิ ดพล าดเกิดขึ้น

อย่าคิดแต่จะโท ษอีกฝ่ายอย่างเดียว เพียงเพื่อก้าวผ่านเรื่องร้ ายๆ ไปให้ได้

ปัญหาที่ผ่านเข้ามานั้นเวลาจะพาให้ผ่านออกไป ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามที

ท่องเอาไว้ว่าสักวันก็คงผ่านไป จงทำให้ชีวิตรักให้ไม่ซับซ้อน ทำให้เรียบง่ายไว้

ไม่ต้องคิดมากกับทุกเรื่องเกินไป มองโลกตามความจริง แต่อย่า วิ ต ก จ ริ ต

แล้วทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น มีความสุขกับสิ่งที่มี ทำให้คนที่เรารัก หัวเราะอย่างมีความสุข

เมื่อมีโอกาส ที่จะหัวเราะด้วยกัน จงปลอบใจในเวลาร้องไ ห้เมื่อยังมีโอกาส ไม่ให้รู้สึกแ ย่ ไปมากกว่านี้

เพื่อให้ ชีวิตรัก สมดุล อย่าคาดหวังอะไรมาก อย่าคาดหวังอนาคต อย่าจมกับอดีต

ทำให้ปัจจุบันของเรามีค่าให้ดีก็พอ เก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆ เอาไว้ให้อยู่กับเรานานๆ

หายใจลึกๆ มองไปข้างหน้ามองอย่างมีสติ เดินไปข้างหน้าแม้จะไม่รู้ว่า จะเดินไปที่ไหน

หากพบทางแยก ขอให้ตัดสินใจ เมื่อทางที่เลือกมันยังไม่ใช่ ให้เดินหน้าต่อไป

เพราะแยกต่อไปอาจเป็นทางของเราก็ได้ใครจะรู้ พักผ่อนกายใจนอนตื่นสายๆ บ้างสักวัน

หาร้านอร่อยๆ ทานอาหารบ้าง ไม่ดิ้ น ร น มากเกินไป เดินทางท่องเที่ยวไปในที่ที่อย ากไป

เก็บภาพที่สวยงามไว้ในความทรงจำ ให้เวลากับคนที่เรารักให้ ร างวัลกับชีวิตบ้าง ให้สิ่งที่ดีกับตัวเอง

ใช้เวลากับคนที่เรารัก มากกว่าใช้เวลาในการหาเงิน ใช้เงินดูแลสุขภาพให้มากกว่า ซื้ อของฟุ่มเฟือย

ปีที่ผ่านมาแม้มันจะเจอปัญหาใดๆ แต่เราก็ผ่านมาแล้ว ฉะนั้นไม่มีอะไรที่น่ากลั วต่อไป

หากยังห ายใจอยู่เรายังเข้มแข็งพอ สำหรับทุกๆปัญหา จงทบทวนเรื่องราว ในปีที่ผ่านมาดีกว่านะ

สิ่งดีๆเก็บไว้ สิ่งร้ ายๆ ให้เป็นครูสอนเรา ความหมายของชีวิตคือ การมีบ้านให้เราได้กลับ มีคนที่รักเรารออยู่

จงพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมา กับเพื่อนในวัยเด็ ก และเรื่อง พ่อแม่ ปู่ย่า ยๅย ตา ไม่มีสิ่งใดที่

ล้ำค่าเท่ากับเห็นลูก หลานๆ มีความสุขหรอก ลดเวลาเล่น มือถือ คุยกับคนในครอบครัวให้มากขึ้น

คิดทำอะไร อย่าคิดนาน เพราะเราไม่รู้ว่าเราเหลือเวลาอีกกี่วัน จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด