ข้อคิดคติเตือนใจ

10 สัญญาณเหล่านี้ ที่จะทำให้คุณ เป็นคนเก่งขึ้นได้

1. ไม่ได้รู้ คำตอบไปซะทุกอย่าง

คนเก่ง ๆ ไม่ได้เป็นกูรูเสมอไป และเอาจริง ๆ การที่บอกว่าตัวเองรู้ไปทุกเรื่องนั้น

ก็มีแต่จะทำให้ เกิดอีโก้เปล่า ๆ บางครั้งสิ่งสำคัญกว่า การนั่งโฟกัสว่า คุณรู้อะไร

และทำให้คุณรู้สึกดี คือการเห็นว่า คุณยังไม่รู้อะไร เพราะนั่นคือจุดอ่ อนของคุณไง

และก็เป็นโอกาส พัฒนาตัวเองของคุณเหมือนกัน

2 ตัดสินใจอย่างฉลาด และรอบคอบ

ทุก ๆ การกระทำจะนำมาสู่ผลที่ตามมา ฉะนั้น พวกเขาจะคิดอย่างรอบคอบก่อนว่า

การกระทำบางอย่าง จะนำไปสู่อะไร การตัดสินใจจะนำไปสู่อะไร ซึ่งเมื่อต่อ ยอดไปเรื่อย ๆ

ก็จะได้รับผลที่ดี ในที่สุดสิ่งที่เราควรเริ่ม ทำวันนี้ คือการคิดให้ ถี่ถ้วน ว่ามันถูกหรือผิด คุ้มค่าไหม

แล้วมันจะเป็นประโยชน์ กับเราในอนาคตยังไงบ้าง

3. เรียนรู้ จากความผิ ดพล าดที่ผ่านมา

คนเก่งก็ผิดพลาดได้ นักธุรกิจหลายๆ คนก็เคยล้ มเหลว แต่เหตุการณ์พวกนี้ ได้ให้บทเรียน

กับพวกเขา จนรู้ว่าจะต้องทำยังไงในอนาคต เพื่อแก้ไข

จากความผิดพลาด และนั่นเป็นสิ่งที่เรา ควรจะทำตามเช่นกันนะ

4. ห้อมล้อมด้วยคนเก่ง ๆ

สังคมรอบข้าง ก็มีส่วนสำคัญกับตัวเรา ดังนั้นหากคุณห้อมล้อมด้วยคนเก่ง ๆ แล้ว

มันก็จะเป็นแร งจูงใจ ให้คุณได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนกับคนเก่ง ๆ ด้วยกันไง

ถือเป็นการเรียนรู้ที่ดี พนั กงานเก่ง ๆ จึงมักจะอย ากทำงานในบริษัทที่มีคนเก่ง ๆ ไง

เพราะจะมีผลต่อทัศนคติ ความคิดของพวกเขาด้วย

5. ไม่ตามกระแส จนเกินไป

การเห่อในหลาย ๆ ครั้ง จะทำให้คนเราหลุดโฟกัส ที่ควรจะมี มันจึงจะดีกว่าไง

ที่เรารู้ว่าอะไรบ้างที่ควรจะเป็น สิ่งที่ตัวเราควรให้ความสำคัญ

การรู้จักกระแ สเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ได้จำเป็น ที่จะต้องกระโจนไปโดยไม่ได้รู้เท่าทัน

นั่นเพราะหลาย ๆ ครั้งก็อาจจะเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ไง

6. สามารถให้เหตุผล ต่าง ๆ ได้

สิ่งที่เราควรเรียนรู้ จากคนเก่งคือ พวกเขาไม่ได้มีแค่ ความสามารถอย่างเดียว แต่พวกเขา

สามารถจะอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้ ส่วนหนึ่งเพราะการเป็นเหตุ เป็นผลไง

ที่ทำให้กระบวน การคิดของเขา รอบคอบเป็นระบบระเบียบอย่างนี้

จนสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าใครต่อใคร

7. ไม่ได้จำเป็น ต้องสำเร็จเสมอไปหรอก

การทำธุรกิจต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องย าวนาน ซึ่งมันไม่ได้วัดกันแค่

การตัดสินใจเพียงแค่ครั้งสองครั้งหรอกนะ ซึ่งแน่นอนว่า ตลอดเส้นทางนั้น

มันย่อมมีขึ้นมีลง คนเก่ง ๆ เองก็เช่นกันนะ ซึ่งนั่นก็จะเหมือนกับข้อข้างต้นว่า

พวกเขาก็มีถูกมีผิด ต้องเรียนรู้กันไปไงล่ะ

8. พวกเขา คือศั ต รูของตนเอง

สิ่งที่คนเก่ง ๆ มักมีคือ อีกด้านหนึ่งของพวกเขา ซึ่งถูกมองว่าเป็นจุดอ่อน

บ้างก็เป็นเพราะความสุดขั้ว ในบางเรื่อง แต่สิ่งเหล่านี้

ทำให้พวกเขาเป็นคนสุดขั้ว ในอีกทางหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเก่ง

9 ใช้ชีวิตพอเพียง

คำว่าพอเพียง ไม่ได้แปลว่าประหยัด ถึงขั้นอัตคัดนะ เช่นเดียวกันที่คนเก่ง ๆ เขามัก

มีหน้าที่การงานที่ดี มีฐานะการเงินสูงกว่าใครด้วยซ้ำ แต่นั่นก็ไม่ใช่ว่า

พวกเขาจะใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายเกินตัวหรอกนะ

10. ใช้สิ่งที่มีอยู่ ให้คุ้ม

คนเก่ง ๆ อาจจะไม่ใช่คนที่มีของ มีอุปกรณ์เยอะ แต่คือคนที่รู้ว่า สิ่งของรอบตัวที่มีอยู่

จะใช้ให้คุ้มค่าที่สุดได้ยังไงบ้าง จะทำยังไงให้ของที่มีอยู่ ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพออกมาได้มากสุด

ซึ่งมันคงจะดี หากเราเริ่มมองเห็นว่า ของที่เรามีอยู่ สามารถทำอะไรได้บ้าง

ขอขอบคุณ verrysmilejung