ข้อคิดคติเตือนใจ

(เตือนสติได้ดี) 3 เรื่องสอนใจ ยุคนี้ต้องเข้าใจ

เรื่องที่ 1

ดาว มหาลัยคนนึง อายุ 20 ใบหน้างดงาม ได้รับการอบรม บ่มนิสัยจากพ่อแม่อย่ างดี ตั้งแต่เล็ก

จนเชี่ยวชาญในเครื่อง ดนตรีหลายชนิด ทั้งยังชำนาญภาษ าต่างประเท ศ มีรอยยิ้มที่อ่อนหวาน

บุคลิกสง่า คติพจน์ประจำใจว่า เพียงแต่คุณหันหน้าเข้าหาแสงสว่าง ก็จะไม่มีเงามืดต่อไป

คืนวันนึง หลังจากจัดปาร์ตี้ วันเกิด เป็นวันฝนตก จากนั้นเธอได้ ท ะ เ ล า ะ กับแฟนหนุ่ม

ด้วยความโมโห จึง ก ร ะ โ ด ดตึ ก ถึง แก่ ชีวิตไป

เรื่องที่ 2

ผู้บริหารระดับสูง รูปหล่อ ร่ำรวย อายุ 33 ได้แต่งงานกับบุตรสาว ของบุคคลในกลุ่มทุ นใหญ่นั้น

เพราะเธอทั้งสวยและฉลาดอายุ 28 ปี จากนั้นปีต่อมา ก็ได้ให้กำเนิด บุตรฝาแฝด ชาย-หญิง

ที่น่ารักคู่หนึ่ง เขาเป็นคนสุภาพ ถ่อมตนทำงานจริงจัง คติพจน์ ประจำใจ คือ ไม่มีเรื่องใดที่เป็นเรื่องย าก

ขอเพียงเราตั้งใจทำจริง แล้วคืนหนึ่งเขาได้ขับรถเ บ น ซ์ คันเก่งของเขา ท่ามกลางสายฝนเขาขับ ร ถ ช น

กับรถจักรย านยนต์เข้า ที่ฝ่ าฝื นก ฎจราจร ย้อนศ รมา ทั้ง 2 ฝ่าย เกิดการการทะเล า ะกัน เขาจึงโดนวัยรุ่น พาลเกเร แ ท ง จ บชีวิต

เรื่องที่ 3

เจ้าของบริษัท ในตลาดหลั กทรั พย์แห่งหนึ่ง อายุ 60 ปี สร้างตัวจากมือเปล่า ในวัยหนุ่มนั้น

เขาประสบความสำเร็จ ในตลาดการค้ า ได้สร้างอาณา จักร ธุรกิจของตนเองไว้

เขาอ่ า นตำรา พิชัยสงคร า ม ของซุนอู่ จนชำนาญการทำธุรกิจร่ วมทุ น คติพจน์ประจำใจ คือ

ปณิธานในใจ เป็นผู้นำและผู้สร้างสรรค์ ที่มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญที่สุด จากนั้นมีอยู่คืนวันหนึ่ง

หลังจากการประชุม ทางวิดิโอ ในคืนที่ท้องฟ้า ครึ้มฝน เขาได้ ต่อว่าพนักงาน ระดับล่างไป อย่ างรุนแร ง

ว่าโ ง่ ด้วยความโกรธ พนักงานได้หยิ บเอาที่เขี่ ย บุ ห รี่ ทุ บ ศี ร ษ ะเขาแต กจน สิ้ น ใ จ ไปตรงนั้น

ทำให้ธุรกิจของเขา ถูกทุบทำล ายพั ง พิ น า ศ ไปด้วยเช่นกัน

ที่ผ่านมานั้น เรื่องทั้ง 3 นี้ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันเลย

แต่มีจุดสำคัญ ที่เหมือนกันเลย คือ เกิดขึ้นใน 3 วินาที เพราะอะไรน่ะเหรอ เพราะมีคนจำนวนมาก ใช้ชีวิตอย่ างระมัดระวัง

รอบคอบ บนโต๊ะ ก็แปะติดคติพจน์ การใช้ชีวิตต่างๆ มีตำราอาหารที่ชี้ คุณประโยชน์และ โ ท ษ

ในสมุดบันทึก ก็จดสู ต รลั บต่างๆ ที่ใช้เพื่อการ บำ รุ ง ร่ า ง ก า ย ให้แข็งแร งมีอายุยืนย าว

แต่ทุกอย่ าง มักพั งทล ายจากอารมณ์ชั่ ววูบใน 3 วินาที นั่นเพราะว่าใน 3 วิ นี้ไม่สามารถทนได้

ไม่สามารถทนไหว ลืมที่จะทน จนนำมาซึ่งความพั งทล า ยจนสิ้น

การ มีใจที่สงบได้

ต้องใช้เวลา ปฏิบัติที่นาน การทำล าย ใช้เวลาแค่ 3 วินาที

ความสุข

ต้องใช้เวลาบ่มเพาะที่นาน ปลงไม่ตก ใช้เวลาแค่ 3 วินาที

การ แต่งงาน

ต้องใช้เวลา ดำเนินการที่ย าวนาน คิดเรื่องหย่ า แค่ 3 วินาที

การ ที่มีภาพพจน์ที่ดี

ใช้เวลาที่ย าวนาน การพูดผิ ด ใช้เวลาแค่ 3 วินาที

การ คบเพื่อนสนิท

ต้องใช้เวลาที่นาน ครั้นจะโกรธกัน ก็ใช้เวลาแค่ 3 วินาที

การสำรวม

มันต้องใช้ความอดทน ที่ย าวนานอารมณ์ชั่ ววูบ ใช้เวลาแค่ 3 วิ

เพื่อนทั้งหลายเอ๋ย คนโบราณกล่าวไว้ว่า คนที่ฉลาด มาชั่ วชีวิต แต่กลับทำเรื่องเหลวไหล

ในชั่ วขณะได้ ครั้งต่อไปไม่ว่า จะมีอารมณ์ชั่ ววูบเกิดขึ้น ตอนไหนก็ตามนะ

จงจำไว้ว่า กลั้นลมหายใจ ทำจิตตัวเองให้นิ่งกว่านี้ ก็จะผ่านไปได้

การใช้เวลาครุ่นคิดใน 3 วินี้ สามารถเปลี่ยนแปลง ชีวิตของคุณได้ทั้งชีวิตเลยก็ได้

ขอขอบคุณ rugyim