ข้อคิดคติเตือนใจ

4 วิธีออม ช่วยให้เรามีกินไปจนถึงสิ้นเดือน

เมื่อถึงวัน เงินเดือนออก ก็นับว่าได้ต่อชีวิต เพียงแค่เงินเข้าบั ญชี ยังไม่ทันไร

ก็มีเหตุที่ต้องใช้ไปเหมือนกัน เหมือนไม่เคยมีเงินเดือนมาก่อน เดื อดร้ อนไปจนถึงปลายเดือน

เพราะบางครั้งก็ชั กหน้าไม่ถึงหลัง แต่ถ้าเราสามารถ ยืดอายุเงินเดือน ให้อยู่กับเราได้นานๆ ก็คงจะดี

เราควรจะต้องทำไงดี และวันนี้เรามี 4 วิธีออม ที่ช่วยให้เรามีกิน มีใช้ ไปจนถึงสิ้นเดือน มาดูกัน

1 การผ่ อน 0 %

นั่นก็เพราะการผ่ อนแบบ 0 % คือเราไม่เสี ย ด อ กเบี้ ย ไง รวมถึงเรายังสามารถ

ผ่อนจ่ายเป็นงวดๆ ได้อีกด้วยนะ มันจึงทำให้เรา พอที่จะนำเงินสด ที่เหลือไปทำอย่ างอื่นได้ไง

มันดีกว่าการทุ่ม จ่ายเงินเป็นก้อน ครั้งเดียวจนไม่มีเงินเหลือไง คุณว่าจริงมั้ย!

2 คำนวนเงิน เป็นรายวัน

เมื่อหลังจากเราได้เงินเดือน ลองหั กค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปก่อนนะ เช่น ค่าบั ตรเ ค รดิต

ค่าน้ำ ค่าไฟ บางคนที่มีค่าร ถ ค่าน้ำมั น คําน วณให้เรียบร้อยว่า ในหนึ่งเดือนนั้น

เรามีค่าใช้จ่ายแค่ไหน และเงินที่เหลือ ให้เราเอามาคําน วณเป็นรายวันไง

3 ใช้แต้ มจากบั ตรแทน การใช้เงินสดไปก่อน

หลายต่อหลายครั้ง ที่เราได้แต้ มสะสม จากการใช้บั ตรเ ครดิ ตต่างๆ

แล้วพอรวมกัน หลายๆ เดือนแต้ มสะสมพวกนี้ ก็มากขึ้น จนสามารถนำไปแลกสิ่งต่างๆ ได้

ดังนั้น ถ้าเรามีแต้ มเ ครดิ ต มากพอ ก็เข้าไปเช็ คโป รโมชั่ นของบัต รบ้าง

แล้วก็แลก ของเลยก็ได้ ถือเป็นการออมเงินไปอีกวิธี

4 ใช้บั ตรเ ค รดิ ต ถ้ามันจำเป็นจริงๆ

การใช้บั ต รเ ครดิ ต มันเหมือนการนำเงิน ในอนาคตมาใช้ ฉะนั้น ก่อนที่เราจะรู ดบั ตรต่างๆ

ในกระเป๋า เราต้องมั่นใจก่อนว่า จะสามารถหา เงินมาจ่ายหนี้ได้ค่ะ

ถ้าหากไม่จำเป็น ก็อย่ าเพิ่งนำเงินในอนาคต มาใช้จะดีกว่านะ

ขอขอบคุณ l a m u n l a m a i