ข้อคิดคติเตือนใจ

20 บทเรียนชีวิต เราอายุมากขึ้น เราจะเข้าใจมันมากขึ้น

1 สิ่งไหนที่เรา ควบคุมมันไม่ได้ สิ่งนั้นแหละ ที่มันกำลังสอนให้เราปล่อยวางให้ได้

2 อย่าไปคิดเยอะเกินไป เพราะเราไม่รู้ว่า เราจะอยู่ถึงวันไหน ทำให้ดี และปล่อยวางก็พอ

3 เวลาชีวิตของเรา ลดลงไปทุกวันๆ เราควรเลิกเสี ยดายอดีตได้แล้ว และทำวันนี้ให้ดีที่สุด

4 วันใด ที่เราได้ดีอย่าไป ดู ถู กใคร เพราะเราไม่รู้ว่า วันใด ที่เราจะล้มเหมือนเขา

5 ใครจะอวดอะไร ก็ข่างเขา มันคือ สิ ทธิ์ของเขา เรารักษาใจเรา ไม่ให้อิจฉ าใครเขาก็พอ

6 ไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่อง ไม่มีใครกระจ อ ก ไปทุกอย่าง เราทุกคนมีทั้งเรื่องเก่งและไม่เก่ง

7 หัดช่างมันบ้าง กับบางเรื่องในชีวิต ที่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้

8 เราและเค้า เปลี่ยนแปลงไปในทุกวัน เลิกยึดถือกับภาพความทรงจำเดิมๆ ได้แล้ว อน่ายึดติด

9 ความสุขมันไม่ได้เกิดจากมีเท่าไหร่ แต่ความสุขนั้น อยู่ที่เราพอเมื่อไหร่ต่างหาก

10 ชีวิตเสี ยใจได้แต่ อย่าเสียดาย การเสียใจไม่นานหรอกมันก็หาย แต่เสียดายนี่สิ ทั้งชีวิตก็ยังคงอยู่

11 ไม่อย ากเสียดายชีวิต ก็จงชัดเจนกับตนเอง เจ็ บก็ชัดเจน ไม่เจ็ บก็ชัดเจน แต่มันยังดีกว่าชีวิตที่ คาราคาซัง

12 อะไรไม่ใช่ของ ๆ เรา อยู่ไม่นานนักหรอก อะไรที่เป็นของ ๆ เราไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหน ก็วนมาหาเราอยู่ดี

13 อย่าเก็บความรู้สึกแ ย่ ๆ นั้น ไว้แค่คนเดียว จงร ะบ ายมันออกมาบ้าง มันจะรู้สึกดีขึ้น

14 เรามาตัวเปล่าก็ไปตัวเปล่า อย่าคาดหวังอะไรเยอะกับชีวิต เพราะสักวันเราก็ต้อง ต ๅ ย

การมีลมหายใจ ณ ตอนนี้ จะทำอะไรก็ได้ในสิ่งดี ๆ มันดีแล้ว

15 คาดหวังไว้มากแค่ไหน ก็อย่าลืมเตรียม ความผิดหวังไว้มากเท่านั้นด้วย

16 ความผิดหวังนั้น หากไม่ทำให้เรา ต ๅ ย มองให้ดี มันก็ทำให้เราโต แข็งแกร่งขึ้น

17 มีพบ มีพร าก มีจาก มีลา เป็นธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้น จงฝึกให้ชิน วันหนึ่งมันจะวน มาหาเราทุกคนเสมอ

18 อย่าพย าย ามอย ากรู้อดีต จงสังเกตตัวเองง่าย ๆ เลย อดีตกำหนดปัจจุบัน และปัจจุบันกำหนดอนาคตเรา

19 เพราะชีวิตไม่มีปลายทาง ควรอยู่กับปัจจุบัน และอย่ากังวลปลายทางที่กำลังจะเจอ เพราะบางครั้งมันอาจไม่มีอยู่จริง

20 พ่อ แม่ ต ๅ ย ก่อนเรา มันเรื่องธรรมดา ถามไถ่ห่วงใยท่านบ้างเพราะเมื่อจากกัน

จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดาย เสียใจ เคาะบอกรักกันที่ฝาโล ง

ขอขอบคุณ meokayna