ข้อคิดคติเตือนใจ

สร้างวินัยเก็บออมเงินด้วย 10 ข้อ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ในยุคแบบนี้ คุณมีเงินเก็บกันยัง หากยังแล้วทำไมถึงยังไม่มี คิดอย ากจะมีเงินเก็บกันหรือเปล่า

เรามาลองสร้างวินัยสำหรับการใช้เงิน ปรับการใช้ชีวิตประจำวันของ ตนเองกันใหม่กันดีกว่า

คุณอาจจะมีเงินเก็บ และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ จากกสร้างวินัยในครั้งนี้ ในชีวิตคนเรา ตราบที่ยังมีลม ห า ยใจ

ก็ต้องทำให้ได้เพราะในวันที่แ ย่ ก็มีแต่เงินออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้ อ ย่ าไปคาดหวังกับลูกหลาน

ปัจจุบันคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า เงินนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เพราะจะไปไหนมาไหน

ก็ต้องใช้เงินทั้งนั้น จะใช้เงินแต่ละที คิดแล้วคิด อีกว่าคุ้มหรือไม่ ฉะนั้น มาช่วยสร้างวินัย

ในการใช้เงิน โดยที่เราไม่ต้องลำบากอะไรดีกว่า

สมั ค รสม าชิ กสำหรับลูกค้ าเอาไว้

เพราะร้าน หล า ยแห่ง มักจะมีโปร มีสิทธิพิเศษ สำหรับลู กค้ า เช่น บั ต ร สะส มแต้ม

ส่วนล ด ของกำนั ลต่างๆ แต่ก็มีข้ อควรระวังอยู่นะ เช่น อย่ าซื้ อเพียงเพราะ

ต้องการของกำนั ลอย่ างเดียว จงให้พิจารณา ถึงความจำเป็น ว่ามันจำเป็นแค่ไหน

ล ดอาหารข ย ะ อาหารจานด่ วน ลงบ้าง

เปลี่ยนจากการทานอาหารนอ กบ้าน หรือบางคนกินม าม่ าบ่อยๆ ให้หันมาลองทำอาหาร ด้วยตัวเองดูบ้าง

อาจจะเริ่มจากอาหาร ง่าย ๆ นอ กจากจะช่วยประหยัด มันยังได้อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุ ข ภา พด้วย

ข า ยของเก่า ที่ไม่ใช้ทั้งไป

อย่ าบ้ าสมบัติของอะไรที่เราไม่ใช้ก็ควรเอาออ กไปข า ย เลิกซื้ อของประเภทนั้น

มาเพิ่มอีก ยิ่งทุกวันนี้การข า ยของ ไม่ใช่เรื่องย ากเหมือนเมื่อก่อน

เพียงมีอินเตอร์เน็ต ก็สามารถเป็นเจ้าของร้ านใน โลกอ อ นไ ลน์ได้แล้ว ไม่ย ากเลย

เที ยบร า ค าก่อนซื้ ออะไรสักอย่าง

นั่นเพราะว่า บางคนอาจจะชอบซื้ อสินค้ าจากร้านเดิม ๆ ห้างเดิม ๆ

ที่คุ้นเคยอยู่ โดยไม่เคยเทียบร า ค าที่อื่นดูว่า มันถู กหรือแพงมากกว่ากัน

หากเราเทียบร า ค าจากหล า ย ๆ ที่ เราอาจจะพบร้านที่ข า ยถูกกว่า ก็ได้นะ ดีกว่าที่เดิมที่เคยซื้ อ

จัดระเบียบ ของที่มีอยู่

สำรวจและจัดของที่เก็บไว้ในตู้ หากพบของชิ้ นใด ที่เราไม่ใช้แล้ว

จงนำไปข า ยหรือบริจ า คซะ อย่ าปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ เพราะไม่ได้ประโยชน์อะไร

ออมเงิน กับธน าคาร

เพราะธนาคารหล า ยๆ แห่ง มักจะให้อัตราดอ กเบี้ ยและประโยชน์ดี ๆ กับลูกค้ า

เราก็ดูว่าที่ไหนคุ้มกับเรา ปลอ ดภั ย ที่จะฝากเงินด้วย แล้วเลือ กเปิดบัญ ชีกับธนาคารนั้น

วางแผน การใช้เงินดีๆ

กำหนดสิ่งที่เราจะซื้ อ ของแต่ละเดือนทุกครั้ง เมื่อเราออ กไปช้อปก็ซื้ อต ามรายการที่เราแพลนไว้

ถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติม ให้ จดไว้ในรายการที่จะซื้ อ ของเดือนถัดไป

นั่นก็เพื่อ ให้เรามีเวลาตัดสินใจมากขึ้น บางทีสิ่งที่เราอย ากได้ มันเกิดจากอารมณ์ชั่ ววูบไง

เปลี่ยนมาใช้หลอ ดไฟ L E D/ C F L ดีกว่า

นั่นเพราะ มันจะช่วยประหยัดพลังงานไง และล ดโลกร้อนได้ มีแต่ข้อดี

และเราก็ควรใช้ไฟฟ้า ในย ามที่จำเป็น ควบคู่กันไปด้วย มันจะประหยัดได้เยอะเลย

ล ดการใช้ บั ต ร เ ค ร ดิ ตลงบ้าง

หากไม่จำเป็นจริง ๆ ก็ควรเลี่ ยงการใช้ บั ต ร เ ค ร ดิ ต

เพราะเราต้องมาต ามจ่ายดอ กทีหลัง เราอย่ ายึดแต่ความสะดวกสบายอย่ างเดียว

ให้เราคำนึงถึงอัตราดอ กเบี้ย ที่ต้องจ่ายทีหลังด้วย จะมาโวย ทีหลังไม่ได้นะ

เลี่ ยงการทำธุรก ร ร มอ อ นไลน์

ยุคนี้มันยุคเทคโนโลยี ใคร ๆ ก็นิยม ช้อปออ นไ ลน์ เพราะความสะดวกสบาย

ชำร ะเงิ นซื้ อสินค้ าได้ทันที และความรวดเร็วนี้ เองที่ทำให้หล า ยคน ใช้เงินแบบไม่คิด