ข้อคิดคติเตือนใจ

นิสัยเหล่านี้ ทำให้ขัดสน ใครมีนิสัยเหล่านี้ควรเลิกให้ไว

มีหนี้ไม่ยอมใช้ –ก่อใหม่ไปเรื่อย

เมื่อมีนิสัยชอบ ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย ไม่คิดหน้าคิดหลัง ไม่วางแผนการใช้เงิน

ไม่ทำบั ญชี รายรับ-รายจ่าย ไม่มีเป้าหมาย ไม่ออมเงิน ชอบใช้ของแพง

ก็ย่อมมีปัญหาการเงินบ่อย ๆ ตามมา โดยเฉพาะปัญหาบั ตรเค รดิต หรือการก ดเงินสด

จากบั ตร ที่มักจะมี ด อ กเบี้ ยมห าโห ดตามมา ในแต่ละเดือนต้อง ทำงานหาเงิน

มาใช้หนี้ พวกนี้ บางคนต้องใช้ชีวิตแบบเดือนช นเดือน ทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้าไปไหน

ชอบทำเรื่องไร้สาระ ชีวิตไม่มีเป้าหมาย

และถ้ายังมีนิสัย มักทำเรื่องไร้สาระ ไม่คิดคำนึงถึง อนาคตจะเอายังไงกับชีวิต

ไม่มีแบบแผนไม่มีแร งบันดาลใจ ไม่มีเรื่องออมเงินในหัวเลย

ใช้ชีวิตและใช้เงินไปวัน ๆ อย่างนี้ ก็คงไม่มีเงินออมกับเขาหรอก

ไม่อย ากทำอะไร หนักไม่เอา เบาไม่สู้

ทำงานไปวัน ๆ ไม่มีการพัฒนาตัวเอง มันจึงไม่มีความก้าวหน้า ไม่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น

จึงไม่ค่อยได้รับโอกาสดี ๆ เลย เมื่อเห็นว่าจะมีงานย าก ๆมาก็ปฏิเสธลูกเดียว ทำไม่เป็นไรงี้

ไม่สะดวกบ้าง งานที่ทำก็เอาแต่ บ่นว่าเยอะ แต่ความจริงคือขิ้เกี ยจ

นี่ไม่วายรวม ไปถึงชีวิตหลังเลิกงาน ที่ไม่คิดจะหาร า ยได้เสริม หรือทำเรื่องสร้างสรรค์

รวมทั้ง ไม่ได้ลงทุ นอะไร พูดง่าย ๆ ว่าเป็นคนที่ใช้เงินแบบมีร ายได้ทางเดียวตลอด มันจึงไม่เพิ่มพูน ไม่มีเงินออม

ชอบอวด – ชีวิตติดหรู

สม าร์ทโฟนรุ่นใหม่ ต้องมีก่อนใคร หรือรองเท้าชื่อดัง ต้องเป็นเจ้าของให้ได้

แต่งตัวเรียบ ๆ มินิมอล แบร นด์เน มทั้งตัว สำหรับคนที่มีนิสัย ชอบใช้ของแพ ง

แบบไม่จำเป็น ลึก ๆ ในใจมักจะมีนิสัย ชอบอวด แต่ใครจะรู้ล่ะว่า คนที่ใช้ของแพง ๆ

ส่วนใหญ่จะเป็นห นี้บั ตรเค รดิต แบบโงหัวไม่ขึ้น จะเงินเดือนเยอะแค่ไหน หรือจะพย าย ามเก็บเงินเท่าไหร่

หากใช้ชีวิตแบบเกินตัว ไม่รู้จักประมาณตน สักวันหนึ่ง ก็คงไม่มีเงินเหลือ จำไว้