ข้อคิดคติเตือนใจ

ผู้หญิงยุคนี้ 3 สิ่งที่ไม่ควรมีมากเกินไป เดี๋ยวจะหมดสวย

ไม่ว่าอะไร ที่มันมากไป ก็ไม่ดี เช่น เงินทองมากไปก็อาจโด น คนโล ภปอ งร้ า ยเอาได้

หรือหากกินอาหาร มีประโยชน์มากไป สารอาหา รบางอย่างที่เป็นประโยชน์ ก็อาจเปลี่ยนเป็นโทษได้

ดังเช่น 3 สิ่ง ต่อไปนี้ ที่มันมากเกินไปแล้วมันแย่ และยังอันตร ายมากด้วยนะ

1. เพราะรัก เกินไป

เพราะรักทำให้ต าบ อ ด มองไม่เห็น แม้ตัวตนของตัวเอง ว่าเจ็ บไปกี่ครั้ง กี่หนแล้ว

ทำร้ ายตัวเองมานานแค่ไหน ใช่อยู่ว่าความรักเป็นสิ่งดี ทำให้คนเรารู้ สึกถึงคุณค่าของชีวิตมาก

เราควรต้องเรียนรู้ ในความรักสักครั้ง แต่อย่าได้มองข้า มความจริง ว่าคนที่เราควรมอบความรักให้

มากสุดคือตัวของเร าเอง เพราะเราไม่อาจ รู้ได้เลยว่า คนที่เรามอบความรักให้ไป

จะย้อนกลับมาทำร้ ายเราไหม หากคิดจะเลือกลงทุ นความรัก กับผู้ใดสักคน สิ่งที่ควรต้องตัดสิน ใจคือตัวเรา

2. เชื่อใจใครเกินไป

กับใครบางคนสิ่งที่มีค่ าเหนือกว่าอะไรในโลก คือความไว้ใจนี่แหละ

เพราะความไว้ใจนั้น กว่าจะมอบให้กันได้ ต้ องใช้เวลานานหลายปี เลยทีเดียว

กว่าที่จะเชื่อใจใครได้นานมาก ทว่าบ่อยครั้ง เราก็มักจะต้องสู ญเสี ยความไว้ใจ

ที่มอบให้คนอื่นไป เพียงเสี้ยววินาทีเดียว จากการหั กหลังซึ่งคนที่เจ็ บปว ดไม่ใช่ใคร

มันคือเรา ผู้ที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอ งไง ผู้คือเจ้าของความไว้ใจนั้น

3. คาดหวัง กับคนมากไป

คนเราเกิดมาจะดำเนินชีวิตต่อไป ไร้ซึ่งความหวังได้อย่างไร ต้องคำนึงไว้เสมอ ว่ายิ่งสูง

ตกลงมายิ่งเจ็ บเท่านั้น ความผิดหวัง เกิดขึ้นได้ทุกวัน แต่หัวใจเราไม่สามารถรอง

รับบ าดแผ ลนั้น ได้ทุกวันหรอก บางสิ่งบางอย่างเราควรต้องปล่อยให้เป็นไปตามทางที่ควรจะเป็น

ไม่จำเป็นต้องสร้างความคาดหวัง คิดซะว่ามันคือ หนทางที่จะช่วยทำให้เราเนี่ย

ไม่ต้องเสี่ ยงเจ็ บตัว จากความคาดหวังนั้นซ้ำๆ แบบไม่ได้รับอะไรกลับมาดีกว่า เช่นนี้จะดีที่สุด