ข้อคิดคติเตือนใจ

8 วิถีชีวิตเรียบง่าย แม้จะวุ่นวายแค่ไหน ยังไงก็สงบ

1. ไม่ ออกงานบ่อย

ที่ไม่สำคัญ กับความสุขในระยะย าวของเราเอง เวลาเลิกงาน จงให้ความสำคัญ

กับครอบครัวให้มาก และเพื่อนที่สนิทกันมากๆ การมีเพื่อนน้อย แต่คุณภาพแน่นๆ มันดีมากแล้ว

2. แต่งหน้า น้อยลง

เพราะว่าการที่เรา แต่งหน้าเยอะแล้วจะดูแก่

ทั้งยังประหยัดเงินในการซื้อ เครื่องสำอ างได้ เยอะมากเลย

3. ใช้ของธรรมดาให้เป็นนิสัย

ไม่ติดหรู ติดแ บ ร น ด์ เ น ม เคยเที่ยวเมืองนอก ชอบซื้อของแ บ ร น ด์ เ น มที่นั่น

แต่ตอนนี้ก็ต้องลด คิดให้ได้ว่า ของธรรมดาก็ใช้ได้เหมือนกัน เสียดายเงิน

4. ไม่ได้สนใจ กับกระแ สสังคมใดๆ

ณ ตอนนี้ที่เป็นอยู่ ทุกคนมีเหตุผล ของตัวเองใส่ใจและโฟกัสที่ตัวเราดีกว่า

อย่ าไปมอง อย่ าไปเหมือนใคร เป็นตัวของเราดีกว่า

5. ความโกรธ ทำให้ไม่หันหน้าคุยกัน

อย่าคิดโกรธใครนาน ใครทำดีเราก็ดีกลับ ใครไม่ดีก็อย่ าไปสนใจ ทำตัวเองให้ดีก็พอ

6. ใส่ใจ ให้ความสำคัญกับปัจจุบันให้มาก

อย่ าไปยึดติดอย่าคิดมากอยู่กับอดีตที่ผ่านมา เพราะอดีตก็คืออดีต

ผ่านแล้วปล่อยไป เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้ว

7. ใช้ชีวิตอยู่อย่ างพอเพียง

เพราะว่าการเพียงพอนั้นทำให้รู้จักพอ ในการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเอง

เพื่อเป็นการประหยัด รายจ่ายต่างๆ ทั้งยังส่งเสริ มอาชีพ เกษตรกรได้ดีเชียวนะ

8. ขับรถธรรมดา ก็ถึงที่หมายได้

ไม่ได้ขับรถหรู รู้สึกว่าใจมันไม่ได้ชอบอะไรมากมาย และรถธรรมดาๆ

ก็ขับไปไหนต่อไหนได้เช่นกัน จำเป็นต้องซื้อร ถแพงๆ มาขับหรอ