ข้อคิดคติเตือนใจ

คำสอนของแม่ เมื่อลูกเหนื่อยใจ ลูกท้อ อยากให้จำเอาไว้นะ

เมื่อวัย เ ด็ ก จำได้มั้ยล่ะ ว่าแม่เคยสอน เคยพูดอะไรบ้าง แล้วมีประโยคใดที่คุณจำและเก็บใส่ใจบ้าง

และในวันที่คุณเป็นแม่นั้น เคยพูดอะไรกับลูก ๆ หรือเคยนำคำสอนของแม่ ไปสอนลูกบ้างมั้ย

และนี่คือ 15 คําสอนของแม่ ที่กลั่ นออกมาจากใจ จงนำไปสอนลูกนะ

1 อ ย่ าเป็นคนลืมตน

ถ้าวันหนึ่งในอนาคต ลูกโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้ว ที่ประสบความสำเร็จมากมาย

และมีชื่อเสียง เงินทองมากมาย อย ากให้จำเอาไว้นะลูก

ว่าเรามาจากพื้นดิน จง อ ย่ า ลืมดิน ที่เราเหยี ย บมาเชียวนะ

2 ใจเขา ใจเรา

จงอ ย่ า เห็นความ ทุ ก ข์ ของใครเป็นเรื่องตลก ถ้าเขาเดื อ ดร้อน ก็ให้ความช่วยเหลือ

เป็นที่ปรึกษาที่ดี ให้เขา จง อ ย่ า ซ้ำเติมหากเขาทำผิด ให้ระลึกเสมอว่า ใจเขาใจเรา

ถ้าวันนึงวันใด ลูกเดื อ ดร้อนลูกจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวไง

3 ลูกเอ๋ย เจ้าจงฟังนะ

แม่คนนี้ ไม่มีสมบัติอะไรให้กับลูกหรอก นอกจากความรู้ที่แม่มี

และความดี จงจำไว้เถิดว่า สิ่งเหล่านี้นี่ มันจะคอยอยู่ ติดตัวลูกของแม่ไปตลอด

4 ทุกอย่ างมีสองด้าน ลูกจงเข้าใจนะ

จำไว้ว่า เหรียญนั้นยังมีสองด้าน สิ่งใดที่พ่อหรือแม่ของลูก

ได้ทำผิดพลาดไปนั้น จงรับรู้เรียนรู้ความผิดพลาดเหล่านี้นะ

ให้มันคอยเตือนใจลูกว่าอ ย่ า ทำตาม เพราะมันไม่ดีเลย

5 มีธรรมะ

ธรรมะมีไว้ให้ปฎิบัติ ไม่ได้มีไว้ให้ลูกรับรู้เฉย ๆ

หากลูกไม่ปฎิบัติธรรม แล้วลูกจะเข้าใจธรรมได้ อย่างไรกันล่ะ

6 ของขวัญให้แม่

ไม่ว่าจะเทศกาลใดก็แล้วแต่ แม่ก็ไม่เคยต้องการสิ่งใด นอกจากลูก แต่หากลูก อ ย า ก จะให้อะไรแม่

แม่ก็จะไม่ขออะไรมาก นอกจากขอให้ลูก ออกห่างจากอบ า ย มุ ข อ ย่ า ขับรถประม าท

อ ย่ า สร้างความเดื อดร้อนให้ใครเขา และจงใส่ใจครอบครัวให้มาก

7 การมีเพื่อน

เรื่องเพื่อนนั้น คือเรื่องที่แม่ห่วงมากที่สุดเลย ลูกจงเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีๆ

จงระลึกไว้เสมอนะ ว่าเพื่อนนั้นมีหลายประเภท ได้เพื่อนดีก็จะนำพากันไปในทางที่ควร

8 การมีพี่น้อง

สิ่งที่แม่ของลูก เสียใจมากที่สุด ก็คือ ลูกของแม่นั้นไม่รักกัน ลูกมีกันแค่พี่น้อง

อ ย่ า เห็นคนอื่น ดีกว่าพี่น้องของตน และอ ย่ า อิจฉาซึ่งกันและกันนะ

9 การอ่อนน้อม ถ่อมตน

จงจำไว้ สองมือของลูกนั้น ไม่ได้มีไว้แค่เขียนหนังสือ หรือหยิบจับสิ่งของแค่นั้น

แต่มือของลูกนั้น เสมือนพลังแห่งความรัก แห่งความเมตตา จงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อนตน

เจอใครก็ต้องยกมือไหว้ คนเขาจะได้รัก จะได้เอ็นดู

10 ต่างคน ก็ต่างความคิด

ทุกๆ คนต่างมีความคิดเป็นของตัวเอง มีความต้องการที่ต่างกัน

ฉะนั้น ลูก อ ย่ า พย าย า ม บังคับให้ใครเขา ทำตามใจของลูก โดยไม่รับฟังใคร

11 รู้จัก การขอโทษ

จำไว้ว่า หากลูกทำผิดอย่ า พย า ย า ม แก้ตัว อ ย่ า กลบเกลื่อน อ ย่ า โยนความผิ ดให้ใคร

โดยเฉพาะเรื่อง ที่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือ ดร้อน แต่จงกล้าที่จะพูด คำว่า ขอโทษ ออกมา เพราะมันเป็นสิ่งที่ดี

12 อ ย่ าหยุดเรียนรู้

ลูกๆ จงรักในการอ่ าน เพราะว่าการอ่ านไม่ใช้เรื่องน่าเบื่ ออะไรขนาดนั้น

แต่เป็นโอกาสที่ดี ที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้ ได้เดินตามความฝันของตัวเอง

ทั้งยังเป็นร ากฐานที่ช่วยให้ลูก ประสบความสำเร็จในอนาตได้อีกด้วย

13 จงกล้าคิด ที่จะฝัน

ถ้าลูกมีความฝัน ที่อย า ก จะทำอะไร จงอย่ า หยุดคิด อย่าหยุดทำ และหยุดฝันง่าย ๆ

ตั้งใจจนถึงที่สุด และมุ่งมั่นเพราะแม่คนนี้ จะเป็นทั้งกำลัง เป็นทั้งแร งพลักดัน ให้กับลูกไปถึงฝั่งฝันนะ

14 รู้จักเ สี ย ส ล ะ

เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ลูกต้องอยู่ในสังคมให้ได้แม่ไม่อย า ก ให้ลูก

นึกถึงแต่ตัวเองเกินไป จนลืมเรื่องของส่วนร่วมไป ลูกจง เ สี ย ส ล ะ ส่วนตัวบ้าง

15 ลิ้ มรส ทุกช่วงเวลาของชีวิต

ไม่มีใคร มีความสุขได้ตลอดหรอกนะ เวลาในบางครั้ง เราต้องเจอกับอุปสรรคบ้าง

ความไม่สมหวังนั้น ลูกจงก้าว ผ่ า น ความ ทุ ก ข์ ย า ก ไปให้ได้ และใช้มันเป็นบทเรียน

ขอขอบคุณ th eas ianparent ,aanplearn