ข้อคิดคติเตือนใจ

10 นิสัยที่ดีได้ด้วยตัวเอง เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็ดีได้

1. หาเรื่องที่สนใจ ศึกษาให้เข้าใจ

เราต้องค้นหาตัวเองให้เจอ เพราะว่าคนเราชอบอะไรไม่เหมือนกัน

เราสนใจเรื่องไหน จากนั้นก็จงค้นคว้าอย่ างจริงจังทำให้เต็มที่

2. อ่ านข่ าวหนังสือพิ มพ์ ไม่ก็โซเชี ยล

ก็เพราะว่าคุณจะได้รับข่ าวส ารที่แปลกใหม่เสมอ ทันโลก เวลาเข้าสังคม คุณจะได้คุยกับเพื่อนๆ เขารู้เรื่องไง

3. สร้างความเห็น ที่ต่าง

หมั่นแสดงความเห็น ที่ต่างออกไปจากใครๆ เขา เพราะคิดนอกกรอบ มันจะช่วย

ให้คุณเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ แต่ก็ต้องยอมรับ ความเห็น ของผู้อื่นด้วย ไม่งั้นจะกลายเป็นว่า เห็นแก่ตัว

4. เอาชนะ ความกลั ว ที่มีอยู่

อย่ามัวคิดแต่ว่ากลัวนั่น นี่ อย่ าผลั ดวันประกั นพรุ่ง ความขิ้เกียจทิ้งมันไปซะ จงทำเพื่อความสำเร็จในอนาคต

5. หาบุคคลที่เป็นแร ง บันดาลใจ แก่เรา

ไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้ เพียงแค่แนวคิดของเขา เจ๋ง ๆ แปลกใหม่

เป็นต้นแบบ ที่ดีให้เราได้ มีวิถีชีวิตที่น่าเป็นแบบอย่ าง หากคิดไม่ออก ถาม g o o g l e ก็ได้

6. คอยปั นความรู้ สู่ผู้อื่น

เพราะสิ่งเหล่านี้ มันเสมือนเป็นการทบทวนความรู้และเสริมสร้าง

ความรู้ของคุณที่มี อีกทั้งมันยังทำให้คุณดูฉลาดขึ้น ดูดี ดูน่านับถือขึ้นมาด้วย

7. รักการอ่ านหนังสื อ

เพราะการอ่ าน คือหัวใจ สำหรับการออกกำลังกาย ของส ม อ ง ได้ดี

มันจะพอกพูนความรู้ ไปเรื่อย ๆ เราจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ ควรให้เวลากับการอ่ านบ้าง เรื่องดีๆ จะตามมา

8. คิด ไอเดียใหม่ ๆ

เพราะการเริ่มต้นคิดอะไรใหม่ ๆ ไม่จำเป็นเลย ที่จะต้องเป็นความคิดที่ดีเสมอไป

เพียงลองคิดก็พอแล้ว ใครจะไปรู้ว่าเงินร้อยล้ าน อาจมาจากความคิดเรา

9. คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

คนที่เขามีความรู้ มีความฉลาด กว่าคุณ เขาจะสอนสิ่งใหม่ ๆ

และให้เวลากับตัวเอง ที่คุณเห็นพวกเขาพูดถึงความรู้ใหม่ๆ นั้น มันจะช่วยสร้างแ ร งบันด าลใจให้ได้ไงล่ะ

10.บันทึกสิ่งที่คุณ เรียนรู้ไว้

จดใส่กระดาษ ไม่ก็ เขียนเป็นบล็ อ ค เพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณเป็นคนมีความรับ ผิ ดชอบขึ้นมาได้

“เพียงแค่คุณ เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยน ชีวิตก็ดีได้ ไม่มีใครส่งเสริมคุณ ได้ดีเท่าตัวคุณเอง” จำไว้