ข้อคิดคติเตือนใจ

หลักการใช้เงินเหล่านี้ ที่จะให้เงิน ทำงานแทนเรา ให้มีกินมีใช้ในอนาคต

หลายคนคงเป็นกัน ที่ว่า ทำงานเท่าไร เงินก็ไม่พอใช้จ่ายสักที ทั้งๆ ที่เราก็ทำงานหนัก ก็อย่างว่านั่นแหละ

ไหนจะ ต้องจ่ายค่าที่พัก ค่าน้ำ มันรถ อาหาร มากมายเต็มไปหมด ถึงกระนั้น ชีวิตการเงินของคุณนั้น

จะไม่แย่ขนาดนั้น ถ้าไม่ละเลย จงหมั่นหาความรู้เพื่อนำมาปรับใช้ เข้ากับชีวิตของตนเองให้ได้

คุณสามารถเลือก ไขว่คว้าโอกาส เข้ามาหาตัวเองได้ ด้วยการศึกษา การหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ

ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าคุณมีความสนใจ ในด้านการทำอาหาร ชอบการทำอาหาร คุณอาจจะศึกษาวิธีการ เปิดร้ านอาหาร

เมื่อศึกษาจนเข้าใจแล้ว ก็อย่าปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆ แต่คุณควรเริ่มลงมือทำ เพราะมันอาจเริ่มจากการลงทุ นเล็กๆ

พอมั่นใจมากขึ้น ก็ค่อยขย ายไปเรื่อยๆ ซึ่งหากมันสำเร็จก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้ายังไม่สำเร็จจงลองมองหาจุ ดบกพร่ อ งและแก้ไขมัน

เพราะว่า ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาง่ายๆ หากมีความรู้ อย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมาก แต่อาจไม่มีใครสอนคุณมาก่อน ก็คือ

ความรู้เรื่อง การเงินส่วน บุคคล ที่จะทำให้รู้จักใช้เงินเป็น ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา กันเอาเอง เชื่อว่าคุณคงเคยได้มาบ้างแหละ

ว่าคนทำงาน ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ แต่ดันสร้างข้อผิดพลาด ด้านการเงินจน ไม่นานชีวิตก็ต้องลำบาก มีห นี้จำนวนมาก

และเหตุการณ์นี้เอง จะเจอบ่อยขึ้นตอนเกิดวิก ฤ ต เศรษฐ กิจ คนที่สุขภาพการเงินไม่ แข็งแร งจะได้รับผลกระทบ มากกว่าใครเขา

ฉะนั้น ควรหาความรู้เรื่องการเงิน ไว้เพื่อเป็นเกร าะป้องกัน การเกิดปัญหาที่มีสาเหตุจากเงินนั่นเอง

เพราะงั้น จึงมีมุมมองการใช้เงินในด้านต่างๆ ที่ควรรู้ ควรทำตาม ดังนี้

1. ด้าน ระดับการใช้จ่าย

จงใช้ให้น้อย กว่าที่หาได้มา นอกจากจะทำให้ออมได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนั้น ทั้งยังทำให้รู้สึกดีต่อ สภาพการเงินของตนด้วย

2. ด้าน กำลัง ทรัพย์ ของเรา

วางแผนออมเงิน และมีเงินออมไว้ เอาไว้ใช้ใน สถ านการณ์ฉุ กเฉิ นเสมอ

3. ด้าน แนวการใช้จ่าย

ใช้เงินสร้างทรั พย์สิน ดีกว่า เอาเงินไปสร้างหนี้ เพราะทรั พย์สิน ทำให้เกิด

ผลตอบแทน นั่นคือ มีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น แต่หนี้สิน มีแต่ทำให้เงินในกระเป๋า มันลดลงไปเรื่อยๆ

4. ด้าน รูปแบบการใช้จ่าย

ใช้เงินเก็บไปกับลงทุ น มากกว่าการ บริโภ ค อาทิ นำเงินเก็บไปซื้อกองทุ นรวมดีๆ สักอัน

ดีกว่านำเงินจำนวนนั้น ไปซื้อ มือถือเครื่ องใหม่ โดยที่การจะทำอะไร ต้องดูความจำเป็นเป็นหลักด้วย

5. ด้าน ค่าเสี ยโอกาส

มันก็จริงอยู่ว่า การที่เราเป็นมนุุ ษย์เงินเดือน ทำให้มีเงินเข้ากระเป๋า ได้มาสม่ำเสมอในแต่ละเดือน แต่ก็นะ

เหมือนกับการเอาเวลาส่วนมากในชีวิต ไปแล กกับเงินเดือน และไม่ว่ายังไงก็ทำไม่ได้ตลอด

เมื่ออา ยุเยอะก็ต้องเลิก หากต้องการประสบความสำเร็จ ควรใช้เงินแลกเวลา ด้วยเพราะทุกวันมีเวลาเพียง 24 ชม.

แต่สิ่งที่ต้องทำนั้นมีมากมายเหลือเกิน งานบางอย่างจึงควร กระจ ายออกจ้ างคนอื่นมาทำให้บ้างก็ดี

ไปปรับใช้ดูนะ แล้วจะรู้ว่า การใช้เงิน ไม่ได้หมายความว่า เสียเงิน เสมอไป มันมีคุณค่ามากกว่านั้น