ข้อคิดคติเตือนใจ

7 ข้อคิด เรื่องเงินของคน จี น เก็บไว้สอนลูกอนาคตจะได้ไม่ลำบาก

1 ออมเงินเก่ง

พวกเขายังคงไม่ลืม เรื่อง “ไวในการเก็บ”เพราะมันจะเสริมสร้างความรวย โดยเฉลี่ ยแล้วคนจี น

จะออมเงินประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือนตัวเองนั้น บางครั้งอาจจะถึงครึ่งหนึ่ง

ของเงินเดือนทั้งหมดเลยก็มี เพื่อกันเอาไว้ใช้ในย ามจำ หรือเตรียมที่จะเอาไป ซื้ออะไรเป็นพิเศษนั่นแหละ

2 ใช้จ่ายที่ เน้นคุณค่า

เขาจะเน้นใช้จ่าย ในสิ่งที่ “คุ้ม“ กับเงินที่จะเสียไปนั่นแหละ โดยวิธีการนี้ เป็นการแตะเบร กทุกครั้ง ก่อนใช้เงิน

ไปอะไรที่มันไม่จำเป็นนัก เพราะสุดท้ายนั้นแนวคิดพวกนี้จะกลาย เป็นวินัยติดตัวไปอีกนานเลย

และรวมถึงการตัดสินใจ หลาย ๆ อย่ างในอนาคตด้วย

3 คำนวณ ละเอียด รอบคอบ

ถ้าเราคิดจะมีหนี้ จำเป็นที่จะต้องก่อหนี้ที่ ”จำเป็น”ขึ้นมานั้น เช่นซื้อบ้านหรือลงทุ นในกิจการส่วนตัว

คนจี นเขาจะคิดเลข อย่ างละเอียดถี่ถ้วนก่อน เช่นคำนวณ สัดส่วนร ายได้ทั้งครอบครัวต่อหนี้

ที่กำลังจะเกิดขึ้น ก็เพราะว่า เขา เสียดายเงิน ที่จะต้องหายไปน่ะสิ แล้วรางวั ลของความละเอียดนั้น

มันจะทำให้ก่อนกู้เงินเนี่ย เขามักจะได้อัตรา ด อ ก เบี้ย คุ้มค่าที่สุด แล้วยังไม่พล าดการชำร ะ หนี้อีกซะด้วยนะ

4 พูดคุยเรื่องการใช้เงิน อยู่เป็นประจำ

เขาจะยึดแนวทางที่ว่า ยิ่งรู้ว่าสถานการณ์การเงินบ้านตัวเองเป็นอย่ างไรตอนนี้ ก็จะยิ่งไว

ในการหาทางจัดการ ก็เลยจะเรียกคุยกันบ่อย ๆ ว่าปัจจุบันนั้น มีการใช้จ่ายเกินตัว ใช้จ่ายมากแค่ไหนกัน

เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน ทั้งยังช่วยกันตัดสินใจด้วย เพราะเรื่องการเงินบางอย่ าง ต้องอาศัยคนในครอบครัว

5 เน้นจ่าย ด้วยเงินสด

ที่จริงนั้นเงินสดในที่นี้ คือเงินที่อยู่ในบัญชี หรือเงินออมสะสมนั่นแหละ โดยส่วนมากนั้น คนจี น

จะใช้เงินพวกนี้ ในการจับจ่าย คือ “มีเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น” ผ่านทางเดบิ ตก าร์ด  อีวอลเล็ต ชำร ะ แทนโดยไม่นิยมใช้

“เงินในอนาคต” จากบั ตรเค รดิ ตมาจ่าย ประโยชน์ที่ได้ มันจะช่วยให้ไม่ก่อหนี้ มากไป ทั้งยังสามารถติดตามงบ ในบัญชีได้ อย่ างแม่นยำ

6 ขยันตั้งใจ เล่าเรียน ศึกษา

พูดง่ายๆ ถ้าคิดอย ากจะ “ร่ำรวย ” ก็ต้องสร้างร ายได้ โตให้เร็วจากความเป็นมืออาชีพซะ

ซึ่งจากแนวคิดนี้ คนจี นจึงมักที่จะขยันหมั่นเพียร ในการเรียนอย่ างมาก

และจะโดดเด่น ในด้านหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหนก็ตาม

7 สอนลูก ให้เข้าใจ ตั้งแต่เด็ ก

ให้เจอโลก ตั้งแต่ยังเล็ก คนจี นจะสอนลูกหลาน ให้รู้คุณค่าของเงิน เช่น ที่เห็นได้ตอนตรุษจี น

ก็คือการแจก “อั่งเปา” ไง ซึ่งการแจกอั่งเปาเนี่ย เป็นการให้เด็ กๆนำเงินไปหัดวางแผน การใช้ หรือการออม

เพราะคนพวกเขาเชื่อว่า วิธีการสอนที่ดีที่สุด มันเป็นการให้เขาได้เรียนรู้ ด้วยตัวเอง และเริ่มโตขึ้นมาหน่อย

ก็จะเริ่มให้ลูกหลานเข้าไป “ลุย” ในการงานของครอบครัว เพื่อให้รู้คุณค่าของเงิน ฝึกฝนความขยัน

มีความอดทนไปด้วย เพื่อเตรียมพร้อม กับกิจการ ในครอบครัว คือ ปลูกฝังเตรียมพร้อม สู่อนาคต สิ่งสำคัญไม่ใช่ช าติกำเนิด

แต่เป็นการปลูกฝัง ค่านิยม วิธีคิดต่างหาก จงนำคุณสมบัติเหล่านี้ ไปเริ่มพัฒนา เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าลูกหลานจะเ ชื้ อสายไหนก็ทำได้

ขอขอบคุณ stand-smiling