ข้อคิดคติเตือนใจธรรมะ

3 วิธี บูช าพ่อแม่ หมั่นทำทุกๆ วัน ชีวิตดีชีวิตก้าวหน้า

เราควรทำดีต่อ บิดา มารดา ไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม ในสายตาของแม่ของพ่อนั้น

ลูกก็ยังเด็ กเสมอ เพราะไม่ว่าเรา จะอายุเท่าไร พอย ามเจ็ บป่ว ยเราจะคิดถึงแม่คิดถึงพ่อเสมอ

ด้วยความอบอุ่นใจ หากเราจะกตัญญู ต่อพ่อกับแม่นั้น อย่ารอให้วันเกิดท่านมาถึงเลย

อย่ารอวันปีใหม่ หรือวันอะไรทั้งนั้น เพราะวันที่เรารอ อาจจะมาไม่ถึงก็เป็นได้ อย ากจะมอบอะไรให้ท่าน

ก็ทำเดี๋ยวนี้ เพราะวันที่เราอย ากมอบให้ท่าน ท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้มันแล้ว

นอกจากการนำพวงมาลัย รดน้ำ ขอขมาท่าน แล้วก็ยังมีการสวด ค าถาบูช าพ่อแม่ ทุกครั้งก่อนนอน

เพราะอานิสงค์ที่สวดนั้น จะทำให้คุณและครอบครัวมีความสุขได้ หรือว่าใน วันแม่ คุณจะนำพวงมาลัยพร้อมกับ

ค าถาบูชาพ่อแม่ ไปสวดพร้อมกันก็ได้ทั้งนั้น แค่เท่านี้ก็สามารถตอบแทน บุญคุณบุพการีได้แล้ว

ค าถ าที่ 1 นั้น พูดว่า

อิมินา สักกาเรนะ ขอกราบสักการบูช า อันพระ บิดร มารดา ตัวข้านั้นขอน้อมระลึกคุณ

ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะ คุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิ ดลูกมา ทั้งการศึกษาทั้งอบรม

แม้ลำบากขื่ นขมทุ กข์ระท มเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นไหว พระคุณท่านที่ล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน

ข้า ขอบูช าเป็นอาจิณ ตราบสิ้นด วงชีวา และขอปวงเทพ ไท้รักษ าอันพระบิดร มารดา ของข้าด้วยเถิด

ค าถ าที่ 2 นั้น พูดว่า

มัยหัง มาตา ปิตูนัง วะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง จากนั้น กราบ 1 ครั้ง

ค าถ าที่ 3 นั้น พูดว่า

อะนันตะ คุณะ สัมปัน นา ชะเนติ ชะนากา อุโภ มัยหัง มาตาปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สา ทะรัง

ถ้าเราสะดวกก็ทำ พิธี ขออโหสิกร ร ม ต่อเลย โดยให้เราเตรียมน้ำโรย ดอ ก มะลิไปหนึ่งขัน

จากนั้นก็พูดว่า กายกัมมัง วจี กัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่า โท ษใด ความผิดอันใด

ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอทำไป ทั้งต่อหน้าและลับหลังก็ดี ขอให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณย าย

ทั้งหลาย อโหสิกร ร ม ให้ด้วย แล้วจากนั้น ราดน้ำรดมือ รดเท้า หมั่นทำ เพื่อสิริมงคลกับชีวิตเพิ่มโช คล าภ ความรุ่งเรือง ต่อตัวคุณเองทั้งนั้น

ขอขอบคุณ sanook