ข้อคิดคติเตือนใจ

5 ข้อคิด ที่จะทำให้เรา มีความสุขไปนานแสนนาน

1. ทำตามสิ่งที่ใจต้องการ

เราจะอย ากเป็นอะไร อย ากไปที่ไหน อย ากทำอะไร ใจเราชอบอะไรก็ทำซะ

ไม่มีใครหรอกที่บอกว่า “ง่าย” ที่จะทำทุกอย่าง ตามที่ตนต้องการ

แต่จุดเริ่มต้นนั้น คือ การตัดสินใจ และเรามีอิสระไม่มีอะไรกั กขั งเราได้

นอกจาก “เงื่อนไข” หรือ “ขี ดจำกั ด” ที่เราคิด ที่เราสร้างขึ้นเอง

2. อะไรที่ผ่านมาแล้ว ก็ปล่อยมันไป

ผ่านแล้วก็ให้ผ่านไปสิ อย่าจมปลัก กับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วให้มากนัก จบไปแล้ว ปล่อยเป็นอดีตไป

เราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้ ทำทุกวันให้ดีเท่าที่ทำได้ จะได้ไม่เสียดายทีหลัง

เพราะ ทุกวินาทีที่เราอยู่กับอดีต เราเพียงแค่ “หายใจ” ทิ้งไปวันๆ แต่ไม่ได้ใช้ชีวิต

3. ไม่กังวลอะไร

เราไม่ควรแคร์อะไรที่ไม่จำเป็น คนจะมองเรา จะคิดว่าเราเป็นอย่างไร จะพูดถึงเรายังไง

วิจารณ์การใช้ชีวิตของเราแค่ไหน ก็ช่างเขา จำเป็นต้อง “แคร์” ด้วยหรอ

เพราะชีวิตเป็นของเรา เราจะทำอะไรก็ได้ ควรใช้ชีวิตให้เป็นของขวัญ ไม่ใช่ใช้ลงโท ษ ตัวเอง

4. การคิดเชิงบวก

เชื่อมโยง ทุกอย่างเข้ากับความคิดบวก ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเอาความคิดบวก มาเชื่อมโยงได้

หาเหตุผลของมัน ที่ทำให้เรา “ขอบคุณ” ที่มันเกิดขึ้นได้ มองให้เห็นถึง

“สิ่งที่ดีงามของมัน” ที่เราจะเรียนรู้จากมันได้ อย่ามัวแต่เชื่อมโยง กับความคิดด้านลบ

ไม่เช่นนั้น จะทำให้เรา “ตาบ อ ด” ต่อความสวยงาม ของชีวิตได้

5. การก้าวต่อไป ข้างหน้า

การที่เราก้าวต่อไปข้างหน้า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แม้จะสมหวัง ผิดหวัง เจ็ บปว ด สู ญเสี ย

หรืออะไรก็แล้วแต่ เราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้ อย่ามาคร่ำครวญ อย่าแคร์อะไรทั้งนั้น

พาตัวเองไปยังสิ่งที่เราต้องการในชีวิตให้ไว ต้องไม่มีอะไรมาหยุด มาขว างหน้าเราได้