ข้อคิดคติเตือนใจ

บุญใหญ่ จากการดูแลบุพการี ลูกๆ กตัญญูจะได้รับ

ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการทำบุญกับบุพการีที่เลี้ยงดูเรามา ที่เขาคอยให้ความช่วยเหลือเรามาเสมอมา

เราไม่ควรจะลืม หรือละเลย ควรหาโอกาสตอบแทนท่านให้ได้ เท่ากำลังเรามี และนี่คือ 12 อานิสงส์ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ ไปดูกันเลย

1 จะส่งผลให้พ้นภัยอั น ต ร า ยต่าง ๆ

ชีวิตจะเป็นไปอย่ างสงบสุข แม้ชีวิตจะต้องย ากลำบากก็จะผ่ านมันไปได้อย่ างง่าย ทั้งยังประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าใคร

คนที่ทำดีต่อพ่อแม่มีแต่จะเจริญ ๆ ส่วนใครที่ทำร้ ายพ่อแม่ ไม่เคยดูแลท่าน ชีวิตจะเริ่มมีปัญหา เรื่องไม่ดีเข้ามาตลอด

2 เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบ และมีสติ 

จะทำให้สติปัญญาดีขึ้น ไม่ว่าจะทำอะไรไป ก็จะรู้ตัวเสมอว่าทำอะไร รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก ผิดชอบชั่ วดีรู้หมด

และการรู้ตัวนั้นมันะทำให้เรา ทำอะไรที่อยู่ในขอบเขตความถูกต้องเสมอ มีศีลธรรม ไตร่ตรองเสมอ พอเป็นแบบนี้

จะทำให้ชีวิตไม่ต้องพบ กับความวุ่นวายที่ตามมา ทำให้คุณเป็นคนหนึ่ง ที่สังคมต้องการไงล่ะ

3 ส่งผลให้ เเคล้วคลาด เวลาคับขัน

เพราะเป็นคนที่มีบุญบารมีสูง เมื่อเกิดอะไรขึ้นจะทำให้ผ่ านพ้นไปด้วยดี เพราะว่ามีพระดีอย่ าง พ่อกับแม่

คอยคุ้มครองอยู่ หากอย ากจะขอพรจาก สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ เพื่อคุ้มภั ยให้สำเร็จนั้น ควรขอจากพ่อแม่

ดีที่สุด เพราะว่าท่านเป็นพระในบ้าน ที่ศั กดิ์สิ ทธิ์มากกว่าสิ่งใดๆ แล้วนะ

4 เป็นคนมีเหตุผลมากขึ้น

ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาทุกอย่ าง ไม่ปล่อยให้อารมณ์นำทาง เช่น เมื่อเห็นของล ดราคา อย ากได้

แต่จะตั้งสติคิดว่ามันจำเป็นมากแค่ไหน สมควรไหม เหมาะสมไหม รวมถึงในอีกหลาย ๆ เรื่องที่

จะยกเหตุผล มาเป็นตัวประกอบการตัดสินใจ ทำให้เรายังคงไม่หลุ ดจากความเป็นตัวเอง

ไม่หล งไปกับสิ่งยั่ วยุกิเล สต่าง ๆ ไม่แก่งแ ย่งชิงดี กับใครไม่ให้ร้ ายคนอื่นในทางเสี ยหายด้วย

5 เป็นคนที่มี ความอดทน

เวลาจะเหตุการกดดัน หงุดหงิดโมโห ก็จะมีความอดทนสูงขึ้น และนี่มันจะทำให้เรา ใช้สติใช้เหตุผล

ในการแก้ปัญหาสิ่งต่าง ๆ ได้ดี แล้วคนที่อดทนได้ จะมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย ที่รับผิดชอบอยู่เสมอ

ไม่ค่อยทุ กข์ร้อนกับอะไร เพราะอานิสงส์ของการดูแลบุพการี ทำให้อดทนต่อสิ่งต่าง ๆ อดทนต่อ

ความเหนื่อยย ากลำบาก อดทนฝ่าฟั นอุปสรรคต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามาขวางทาง

6 มีโ ช คลาภเข้ามา

เพราะความกตัญญูนั้นทำให้คนผู้นั้นประสบความสำเร็จ เจอกับสิ่งดี ๆ มากมาย บางทีคนๆ นั้นแม่เลี้ยงดูมาอย่ างดี

กลับทำตัวเ สเพ ล ชีวิตมันก็ไม่เจริญ บางคนเลี้ยงดูไปตามอัตภาพ พวกเขาก็ไม่เคยท้อ บางคนยังส่งตัวเองเรียนจนจบ

ต่อมาก็ส่งเงินมาให้พ่อกับแม่ ด้วยอานิสงส์ของความกตัญญูนี้ จะทำให้มีโ ช คล าภเข้ามาหาเรื่อย ๆ ชีวิตไม่ลำบาก

7 ส่งผล ให้มีบุ ตรที่ดี

ลูกของเรา ก็จะเป็นคนดีได้ สามารถอบรมสั่งสอนให้ลูกเติบโตมาเป็นคนดี คนเก่ง ใช้ชีวิตในสังคมได้ดี

มีทักษะติดตัว และเขายังไม่ลืมพระคุณคนอีกด้วย ปรับตัวเข้ากับคนได้ง่าย และไม่แน่ลูก อาจจะเป็นคนที่สร้าง

ชื่อเสียงให้กับวงตระกุล เมื่อมีลูก เราแทบไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากกับเขาเลย เพราะถ้าเราเป็นตัวอย่ างที่ดี

แล้วลูกจะซึมซับไปเอง ทำให้เขาสามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ ก็พอแล้ว

8 ชีวิตมีความเจริญ ก้าวหน้า

เพราะการเป็นคนดีที่รู้คุณคน เป็นคนที่กตัญญู จะทำให้ผ่ านเหตุการณ์เ ล ว ร้ า ยต่าง ๆ มาได้ด้วยดี

เนื่องด้วยอานิสงส์นี้ ยังส่งผลให้เป็นคนที่มี สติ มีเหตุผล ไม่เอาเปรียบใคร เป็นคนที่ใจดี

ชอบช่วยเหลือผู้คนด้วย การทำความดีเช่นนี้จะยิ่งหนุนนำให้เจอแต่ความเจริญก้าวหน้า เรื่อยไป

9 เป็นผลให้มีเทวดามาพิทักษ์รั ก ษ า

คอยคุ้มครอง ให้อยู่ดีมีสุข ทำอะไรก็มีแต่คนคอยสนับสนุน รวมถึงป้อ งกันไม่ให้สิ่งที่มองไม่เห็นต่าง ๆ ที่จะเข้ามา

ทำร้ ายเราได้ หากเดินทางไปต่างถิ่น นอนต่างที่ก็จะไม่มีฝันร้ าย แม้นมีอั น ต ร า ยแต่ก็จะผ่ านพ้นไปด้วยดี อยู่ไหนก็มีแต่คนรักคนชื่นชม

10 ส่งผลให้เป็นที่ยกย่องของใครๆ

เป็นที่น่านับถือของผู้คน คนย่อมรักและชื่นชม ไม่ว่าจะฐานะอะไร รวย จน คนชั้นกลาง

ก็ยังมองคุณ เพราะเป็นที่น่านับถือ ถ้ากอย ากจะเป็นคนที่อยู่ในแวด วงสังคม

อย่ างอบอุ่นมากขึ้น การเป็นคนรู้คุณคน ก็ช่วยได้เยอะเลย

11 ดูแลพ่อแม่ให้ดี เป็นตัวอย่ างให้กับลูกๆ ดู

เพราะการรู้บุญคุณคน ชีวิตจะเจริญก้าวหน้า และลูกหลานก็ดูเราเป็นแบบอย่ างที่ดี นั่นเพราะพวกเขาจะไม่ลืมพระคุณ

คนที่คอยช่วยเหลือ บางคนอายที่จะดูแลพ่อแม่ อายที่จะตอบแทนบุญคุณคน จริงๆ การทำแบบนี้ มันน่ารักนะ

เพราะการทำดี บางคนก็ลำบากใจ เพราะเขินสักหน่อย แต่หากทำมันจนชินแล้ว จะรู้ว่าการทำดีนั้น ไม่ได้ย ากและน่าภูมิใจเป็นที่สุด

12 ส่งผลให้เป็นคนที่มีความสุข ได้ง่าย

เรื่องเล็กน้อยๆ ก็ยังทำให้ยิ้มได้ และดูแลพ่อแม่นั้นก็เป็นความสุขอย่ างหนึ่ง คือการทำให้พวกท่านได้มีความสุข ไม่จำเป็นต้องรวย

ล้นฟ้า ก็สามารถใส่ใจพวกท่านได้ หาเวลามาทานข้าวกับท่าน แค่นี้พวกท่านก็มีความสุขมากแล้ว

ฉะนั้นในวันที่ท่านยังอยู่ ก็จงมีเวลาให้ท่านมาก ๆ คนเรานั้นมันไม่ได้อยู่ด้วยกันได้ตลอดไปนะ ย่อมมีสักวันที่ต้องลาจากกันอยู่ดี

ขอขอบคุณ sabuyjaijung