ข้อคิดคติเตือนใจ

17 สัญญาณ ที่ทำให้เรารู้ว่า ควรกอดงานประจำไว้ให้ดี

ยุคนี้ต้องบอกเลยว่าหลาย ๆ สายอาชีพ เริ่มที่จะนำหุ่ นยนต์เครื่องจักรในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาทำงานมากขึ้นแล้ว

ทีนี้มันก็ส่งผลกระทบกับหลาย ๆ อาชีพแล้ววันนี้ ก็มีสิ่งที่อย ากจะบอกคุณ

เกี่ยวกับ 17 สัญญาณ ที่มันกำลังสื่อให้หลาย ๆ คนกอดงานประจำไว้ให้ดี เพราะอนาคตมันไมแน่นอน

ไปดูกันว่า สัญญาณอะไรที่กำลังส่งเสียง ที่มันกำลังเตื อนคุณอยู่ ณ ตอนนี้

1. การมาของ ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า ซ้ำ เ ติ มการท่องเที่ยวเข้าไปอีก หนักกว่าเดิมอีกทีนี้

เพราะนอกจากจี นจะปิดประเท ศไม่มีนักท่องเที่ยว ต่างก็พากันเก็บตัวอยู่แต่ที่ประเทศของตัวเอง ด้วยกันแทบทั้งนั้น

2. ก็เแหมือนที่ได้เห็นในข่ าวว่านั่นแหละว่า บางบริษั ททยอยปิด กิจการ โดยไม่ได้แจ้ง อะไรเลย

บางบริษัท ก็ย้ายฐานการผลิต ไปที่อื่นอยู่ตามประเท ศเพื่อนบ้าน นั่นก็เพราะต้นทุ นที่ถูกกว่า

จึงเป็นเหตุให้หลายคนตกงา นแบบไม่ทันตั้งตัว เมื่อวานยังทำงานงกๆ แล้วอยู่ดี ๆ เช้าวันรุ่งขึ้น

เดินทางไปทำงานที่บริษัท รู้ข่ าวอีกทีก็ ตอนอยู่ที่หน้าโร งงานั่นแหละ

3. เศรษฐกิจพอเพียงนั้น มันสามารถช่วยเราได้ หากเราไม่สร้างหนี้มากเกินจนไป อย่างน้อยๆ

ประเท ศเราก็ มี ดิ น ดี มีแม่น้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์มากมาย ที่สามารถปลูกผักปลูกผลไม้ เลี้ยงตัวเอง ให้เรามีกินมีใช้ได้

4. และในขณะที่บางบริษัท ที่เปิดกิ จการอยู่ ก็แทนที่พนักงาน ด้วยหุ่ นยนต์

ในอนาคต เราจะค่อยๆ เห็นหุ่ นยนต์ มาแทนที่ลูกจ้ างมากขึ้นแน่นอน ใครที่เป็นลูกจ้า งอยู่

ถ้ารู้ถึงจุดนี้ แล้วต้องรีบปรับตัว หาอะไรทำเป็นของตัวเองได้แล้ว

5. ธุรกิจท่องเที่ยวจากเมื่อก่อนที่เคยเฟื่องฟู ทุกวันนี้เริ่มลำบากให้เห็นกันแล้ว นักท่องเที่ยวหาย

อย่างนักท่องเที่ยวจี นงี้ ที่เคยเข้ามามาก ก็เริ่มหายไปมาก ไม่ใช่เพราะบ้านเราไม่น่าเที่ยวหรืออะไรหรอกนะ

แต่เพราะในประเท ศเขาเอ งก็เจอปัญหาหนักเช่นกัน ทั้งคนเที่ยว ทั้งคนลงทุ นหายไปเพราะปัจจัยที่ใหญ่ เกินที่เราจะควบคุม

6 ที่ดินหรือบ้านตอนนี้ข ายย ากมาก คนไม่มีเงิน เพราะเงินในระบบหายไป

ส่วนคนที่มีเงินอยู่ ก็ไม่อย ากจะใช้จ่ายเลย ใครที่มีเงินอยู่ก็พย าย ามจะประหยัดให้ได้มากที่สุด

อย ากเก็บไว้กับตัวให้ได้มากที่สุด ทำให้เกิดภาวะเงินฝื ด

7. ใครทำงานธน าค ารเนี่ย มองหาง านใหม่ไว้ก็ดีนะ ก่อนที่วันนั้นจะมาถึง ที่จะถูกปล ด

เพราะระบบใหม่ธน าคาร เขาอาจเน้นใช้แอพ มากกว่าจำนวนสาขา

หรือพนักงานในการดำเนินธุรกิจ เมื่อพอถึงตอนนั้น จะหางานทำย ากมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะ

จะมีคนที่ออกจากระบบนี้ พร้อมกันหลายหมื่น กลายเป็นไปแย่ง กันสมั ค รงานในที่ใหม่นั่นเอง

8. ยิ่งนักท่องเที่ยวยุโร ปกระเป๋าหนักนั้น ที่เคยชอบมาใช้จ่ายต่อคนสูง ตอนนี้ก็ไม่มาเที่ยวบ้านเรากันแล้ว

9. บางคนก็ฟุ้งเฟ้อเกินไป ซื้ อของเกินความจำเป็น ใช้จ่ายเงินและกู้เงิน แบบที่ไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้า

ถ้าหากวันหนึ่ง ที่เกิดวิก ฤ ติ จะเอาตัวไม่รอ ดเอานะ มีเงินเหลือสำรอง ก็เอาไว้ใช้จ่ายในย ามจำเป็นบ้าง

10. ส่วนหนี้สินที่มีอยู่ เป็นหนี้สินที่ ด อ ก เบี้ยต่ำ หากมีการปรับ ด อ ก เบี้ยนโยบ ายขึ้น

เพียงบาทสองบาท จะเกิดความลำบากต่อคนเป็นหนี้เลยล่ะ เช่นบ้าน เคยผ่อ น 9,000/เดือน

จะกลายเป็นว่า ด อ ก เบี้ยแทบทั้งหมด เรียกว่าผ่อนแต่ ด อ ก ต้นไม่ลดก็ว่าได้

11. อสังหา ต่าง ๆ เช่น คอนโด ที่หลายคนซื้อเพื่อ เ ก็งกำไร เริ่มแสดงอะไรบางอย่างให้เราเห็นแล้ว

เนื่องจากมีคนแนะนำ ให้คนไปกู้เงินเกินมาก ๆ เพราะอย ากได้ค่านาย หน้าหรือไปฟังจากคอสสัมนา ในอสังหา

และเข้าไปลงทุ นตามเพราะคิดว่า จะเอาค่าเช่ามาผ่อน แล้วสุดท้าย ไม่มีคนเช่า ทีนี้ก็ไม่พอจ่ายกลายเป็ นหมุนเงินไม่ทัน

12 โลกแห่งหุ้ นพื้นฐานดี จะหมดไปเรื่อย ๆ แทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนในพื้นฐานโลกใหม่ ที่กำลังจะมาเยือน

13. การมาของ 5 G ทำให้หลาย ๆ อย่างเปลี่ยนไป และอะไรเก่า ๆ ก็ร่วงหล่นเหมือนที่ยุคกำเนิด 2 G

ทำให้โทรเลขเลิกใช้ ยุค 3 G มา E m a i l ก็มาแทน มาถึงยุค 4 G โทรศั พท์มือถือ แทบจะทำได้หมด

14. AI จะเข้ามามีบทบาท ในชีวิตคนเรา โดยที่เลี่ ยงไม่ได้ และทำในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงได้

และการที่ไม่เชื่อว่า จะมาแทนที่ได้ขนาดนั้น มันเหมือนกับที่

รุ่นพ่อแม่เรา ไม่คิดว่าทุกอย่างจะมารวม ในมือถือเครื่องเดียวได้นั่นแหละ

15. เริ่มเห็นการใช้พลังงานไฟฟ้า แทนน้ำมั น ถ้าจะลงทุ นในธุรกิจหุ้ นน้ำ มัน ก็พิจารณาให้ดี

16. ค้ าออ นไลน์ จะเริ่มถดถอยเพราะมีการแข่งขันกันมาก ลูกค้ ามีทางเลือกมากมาย

หลากหลายโดยเฉพาะบริษัท ที่สร้างระบบ การค้ าอ อนไลน์ มาแบบครบวงจร

โป รโ มชั่นดีๆ ทำให้ลูกค้ามีทางเลือก ที่มากมายหลากหลายขึ้น

17 ไม่ใช่ประเท ศเราบริหารไม่ดีหรอกนะ แต่ระดับโลก เศรษฐกิจหลาย ๆ ประเท ศก็ห ด ตัวลงเช่นกัน

ไม่มีภูมิภาคใดดีเลย แย่พร้อมๆ กัน ทีนี้ก็ไม่มีใครพยุงใครได้ ลำพังตัวเองนี่ก็แทบจะไม่รอ ดอยู่แล้ว

ขอขอบคุณ b i t c o r e t e ch