ข้อคิดคติเตือนใจ

8 ข้อ อยู่อย่างมีวินัย แม้เป็นมนุษย์เงินเดือน ก็มีกินมีเก็บได้

ไม่จริงหรอกนะ ที่พูดๆ กันว่ามนุษย์เงินเดือน จะไม่มีวันรวย มนุ ษย์เงินเดือนรวยได้ หากรู้จักเก็บออม

รู้จักบริหารการใช้จ่ายเงินให้ดี ก็สามารถก้าวนำตัวเองไปสู่ความร่ำรวยได้ และวันนี้เราก็มีวิธี

ง่ายๆ ที่จะช่วยบริหารเงิน ใครๆ ก็ทำได้ ไปดูกันค่ะ

1. ทำประกั นสังคมไว้

บางคนอาจมองว่าการทำประกั นสังคม เป็นการภาระเพิ่มค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเราคิดในทิศทางตรงข้าม

เราจะพบว่ามันมีประโยชน์มากนะ คิดดูสิว่าถ้าเราเจ็ บป่ วยเข้าโร งพย าบ าล ก็จะต้องใช้เงินเยอะอยู่เหมือน

ทั้งยังขาดร ายได้ไปอีก แต่ถ้าเราทำประกั นสังคมไว้เนี่ย แม้ว่าเราจะเจ็ บป่ วย เข้าโร งพย าบ าลแต่ก็ยังได้เงินคืน

ในจำนวนนึงเลย เห็นไหมว่า ไม่ว่าจะเข้าโรงพย าบ าล ก็ยังมีเงินให้ใช้ ไม่รบกวนเงินเก็บจนเกินไป

ฉะนั้น มนุ ษย์เงินเดือนอย่างเราๆ เนี่ย ควรทำประกั นสังคมอย่างมาก

2. ต้องมีการตั้งเป้า ให้ชัดเจน

อย ากมีชีวิตที่ดีขึ้น ต้องรู้จักตั้งเป้าหมายก่อนเลย เช่นว่า เดือนนี้จะต้องมีเงินเก็บแค่ไหน

อีก 4 เดือนจะต้องเก็บเงินได้แค่ไหน เพราะเรื่องเหล่านี้ทำให้เรามีกำลังใจที่อย ากเก็บ

ให้ถึงจุดหมาย ทั้งนี้เราอาจจะใช้การตั้งเป้าหมายด้วยสิ่งจูงใจบางอย่าง เช่น จะต้องเก็บเงินให้ได้เท่านั้น

เพื่อซื้ อโทรศั พท์เครื่องใหม่ เพื่อไปเที่ยวหรือ เพื่ออะไรก็ตามแต่ ที่ต้องการ

เพราะมันก็จะช่วยเป็นแร งกระตุ้ นในการเก็บออมเงินได้อย่างดีเชียวล่ะ

3. ช้อปปิ้ง ให้น้อยๆ

คนที่ติดนิสัยเงิน เดือนออกทีไร ก็ต้องไปช้อปทุกทีไป ต้องเปลี่ยนนิสัยได้แล้วนะ

เพราะการช้อปเนี่ย ที่เป็นสาเหตุหลัก ของความย ากจน ถ้าไม่จำเป็นอะไร ก็ลด

การช้อปลงสักนิดนะ จะได้มีเงินเหลือเก็บ ก้าวไปสู่ความร่ำรวยได้ อย่างคนอื่นๆ เขา

4. บัญชีรายรับ รายจ่าย ทำซะ

ข้อนี้นับว่าสำคัญมาก เพราะการจด บัญชีรายรับราย จ่ายไว้เนี่ย จะทำให้เรารู้

ว่าในแต่ละวัน เราจ่ายอะไรไปบ้างแล้ว อีกทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจว่า ในขณะนี้เราใช้จ่ายเงินไป

มากน้อยเท่าไร สิ้นเปลืองกับอะไรบ้าง อันไหนควรงด เพื่อจะได้ไม่เผลอเพิ่มรายจ่าย

ไปมากกว่าเดิม เรียกได้ว่า รายรับรายจ่ายเนี่ย คือเตือนใจที่ลดความฟุ่มเฟือยได้ดีเชียวนะ

5. ลงทุ นอะไรสักอย่าง ที่เหมาะกับเรา

เพราะการลงทุ น มันทำให้เงิน งอกเงยได้ แต่ต้องเลือกให้เหมาะที่สุด เมื่อมีเงินพอที่จะลงทุ น

โดยไม่เดื อดร้อนได้แล้ว ก็ลอง เลือกลักษณะการลงทุ นให้เหมาะกับตัวเองดู

แต่ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุ นอะไรไป คุณควรเก็บออมเงินให้ได้ สักก้อน ก่อนใช้เงินที่เหลือมาลงทุ นนั่นเอง

6. ออมสัก 10 – 30 % ของทุกๆ เดือน

พอเงินเดือนออกในแต่ล่ะเดือน เราจะต้องแบ่ งเงินส่วนนึงไว้เป็นเงินออม อาจจะ 10 – 30 % พอ

แบบว่าได้เงินเดือน 10,000 ก็อาจจะแบ่ งไว้สัก 1000 – 3000 เท่านี้ก็จะทำให้มีเงินออมแต่ละเดือนแล้ว

อาจจะออมใส่กระปุกออมสินไว้ หรือฝากธ นาคา รก็ได้ แล้วแต่เราสะดวก แต่หากจะให้ดีฝากธน าคารจะดีกว่า

เพราะจะทำให้เรามีวินั ย ในการเก็บเงินไม่เผลอนำเงิ น ออกมาใช้จนหมดไงล่ะ

7. ชำระบั ตรเค รดิตให้ตรง

แม้เราจะเป็นมนุษย์เงินเดือน แต่หลายคนคงก็คงมีบั ตรเค รดิตไว้ครอบครองแน่ๆ

ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวก ในการใช้จ่าย แต่ถ้าเราใช้บัตรเค รดิ ตแล้ว ก็จะต้องจ่ายชำร ะค่ าบั ตรเค รดิต

ให้ตรงด้วยนะ ไม่ใช่จ่ายช้า เพราะถ้าเราทิ้งไว้ให้พ้นเวลาชำ ร ะ ที่นี้ดอ ก เบี้ย มันจะบาน

มาทันทีเลยล่ะ คงไม่มีใครที่อย ากจะเพิ่มภาระให้กับตัวเองหรอกนะ ใช่ไหมคะ

8. พย าย ามลดค่าใช้ ในสิ่งที่ไม่จำเป็น

เงินเดือนออกทีไร ก็ใช้ไปแทบหมด บางครั้งยังไม่มีเงินเหลือใช้อีกด้วยสิ เช่นนี้ไม่ได้แล้ว อาจเป็นเพราะค่าใช้จ่าย

ที่มากเกินตัวในแต่ละเดือน ถ้าคุณอย ากรวยล่ะก็ จะต้องพย าย ามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นบ้าง เช่นการช้อป

หรือการกินข้าวนอกบ้าน เหล่านี้มันจะทำให้สิ้นเปลือง ไปโดยเปล่าประโยชน์ อะไรที่ไม่จำเป็น ก็ตั ดออกไปบ้างก็ดี

แม้ว่าจะเป็นแค่มนุ ษย์เงินเดือน แต่ถ้าเราปรับการใช้จ่ายเงินใหม่ออมให้มากขึ้น ค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่จำเป็น ก็ลด

เท่านี้เอง ก็จะมีเงินเก็บได้ไม่ย าก และยังก้าวไปสู่ความร่ำรวยได้อย่างไม่ย าก มนุ ษย์เงินเดือนอย่างเราๆ

ลอ งวิธีของเราดูนะ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง แล้วคุณก็จะก้าวไป สู่จุดหมายที่ต้องการได้