ข้อคิดคติเตือนใจ

คิดได้แบบนี้ จะทำให้คุณเห็นค่า และรักตัวเองมากขึ้น

มีเด็ กวัยรุ่นคนนึงเขามักจะบ่นกับคนอื่นว่า ตัวเองอาภัพ เกิดมาย ากจน ลำบาก

และมีอยู่วันหนึ่ง ชายชราเขาได้ถามเด็ กคนนั้นว่า พ่อหนุ่ม ทำไมดูเธอไม่มีความสุขเลยสักนิด

เด็ กหนุ่มตอบ ไม่เข้าใจเลยจริงๆ ทำไมผมถึงจน ชายชราตอบ จนเหรอ เธอรวยต่างหากล่ะ รู้มั้ย

คุณตาพูดอะไร ผมเนี่ยนะรวย ดูยังไงครับ เด็ กหนุ่มย้อนถามเพราะความสงสัย

ถ้ามีคนมาขอซื้ อ นิ้วเธอหนึ่งนิ้ว ให้เงินเธอนิ้วละ 1 พัน เธอจะข ายมั้ย

เด็ กหนุ่มตอบ จะบ้ าเหรอ ใครจะข ายล่ะครับคุณตา สมมุติว่า มีคนมาขอซื้ อมือของเธอ ข้างละ 1 หมื่น

เธอจะขายไหม ชายชราถามต่อ ไม่ข ายครับ เด็ กหนุ่มตอบ และถ้าสมมุติมีคนมาขอซื้ อลูกต าของเธอ

ข้างละแสน เธอข ายไหม ชายชราถามเขาต่อ ไม่ข ายครับ เด็กหนุ่มตอบ และถ้าสมมุติมีคนสามารถ

ทำให้เธอกลายเป็นคนแก่อายุสัก 80 ให้ค่ าจ้างเธอ 1 ล้าน เธอจะเอาหรอืไม่ “ไม่เอาครับ” เด็ กหนุ่มตอบ

สมมุติมีคนมาขอซื้ อชีวิตของเธอ ให้เธอนั้น ต ๅย เวลานี้ ให้เธอ 10 ล้าน เธอจะเอามั้ย ชายชราถาม

โธ่คุณตา เป็นคุณตา จะเอาไหมครับ เป็นผม ผมไม่เอาด้วยหรอกครับคุณตา นี่ยังไงล่ะ ที่ตาบอกว่าเธอรวย

เพราะตอนนี้ตัวของเธอ มีมู ลค่ามากกว่า 10 ล้าน และเธอจะบ่นไปทำไมว่า เธอย ากจนล่ะ ชายชราหัวเราะ จากนั้นได้เดินจากไป

เด็ กหนุ่มได้ฟังเช่นนี้ ก็เข้าใจในทันทีว่า ถ้าเช้านี้คุณตื่นมาแล้วพบว่า ร่างกายของคุณ ยังแข็งแร ง

นั่นแปลว่า คุณโชคดีกว่าคนที่เพิ่งพบเจอกับอุ บั ติเห ตุไปเมื่อคืนแล้วนะ ถ้าคุณไม่ได้เกิดมา อยู่ในบ้านเมืองที่

เข่ นฆ่ ากัน คุณไม่ใช่คนที่ถูกจั บไปตั ด แขนตั ด ขา เพื่อส่งไปเป็นข อท า นตามที่ต่างๆ คุณก็คือ ผู้โช คดีแล้ว

ถ้าคุณยังมีพ่อแม่ครบทั้ง 2 และท่านทั้ง 2 ก็ร่างกายแข็งแร ง คุณเป็นคนจำนวนน้อยเลยล่ะ ในโลกใบนี้

ที่อยู่พร้อมหน้ากัน เพราะคนจำนวนมากเหลือแค่พ่อ หรือแม่ ไม่ก็แค่พี่น้องเท่านั้น

เธอจงรู้ไว้นะ ว่าความคิดกำหนดชะตาชีวิต มุมมองกำหนดคุณค่า และเธอไม่ได้จนเลย เธอนั่นแหละ ร วย

ขอขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์