ข้อคิดคติเตือนใจ

7 ข้อ ที่ทำให้ชีวิตเรา ย่ำอยู่กับที่ยังไม่ไปถึงไหน ไม่เจริญ

ในการใช้ชีวิตของเรา บ่อยครั้งที่ปัจจัยต่างๆ รั้ งเราไว้จนชีวิตไปไม่ถึงไหน ไม่ก้าวไปข้างหน้ากับเขาเลย

บางคนเลือกที่จะโท ษคนอื่น บางคนตัดข าดตัวเอง ไม่ยอมรับรู้ความเป็นจริงที่เป็นไป

และขณะที่บางคน กลับก้าวไปข้างหน้า ได้เร็วกว่าใครๆ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เรามาดูกัน

1. ว อ กแ ว ก จนลืมเป้าหมาย

หลายๆ ท่านคงเคยเป็น ที่พูดกับตัวเองว่า เดี๋ ยวเ ช็ ค f a c e b o o k แปปนะ แล้วค่อยกลับไปทำงาน

หลายคน สัญญากับตัวเองอย่างนี้ ก่อนจะหายไปกับการท่องโลก โ ซเชี ย ล

และนี่มันก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสี ย ของเทคโ นโ ลยี ใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับความเพลิดเพลินใจ

แล้วผลลัพธ์ของมัน ก็คือ งานที่ควรจะเสร็จ ก็ไม่เสร็จสักอย่ าง ไม่ถึงฝันสักที

2. โยนความผิ ด ให้คนอื่นรับ

แม้ว่าทุกความผิ ด พล าด ที่เกิ ดขึ้น มันจะไม่ใช่ความผิ ดไปซะทั้งหมด

แต่ว่าถ้ามันเกี่ยวกับเรา เราก็ต้องยอมรับว่า ตัวเองมีส่วน ต้องรับผิ ดชอบด้วยนะ

การโยนไปให้คนอื่น ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นหรอกนะ

ในทางกลับกัน ถ้าคุณยอมรับความผิ ดเปลี่ยนแปลงบางสิ่งให้มันดีขึ้นด้วยตัวเอง

จิตสำนึกในความรับผิ ดชอบนี้ จะชักจูงชีวิตคุณ ไปยังทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะ คิดดูสิ!

3. ข าดแ รงจูงใจ ไม่มีความพย าย าม

หลายๆ ครั้ง ที่คุณเองก็เคยเป็นแบบนี้ ตั้งเป้าไว้ วันนี้จะไปเข้ายิ ม พรุ่งนี้เริ่มไ ด เ อ ท วันนั้นวันนี้จะทำ

แต่ทำๆ ไปได้สักอาทิตย์ หรือเดือนกว่าๆ กลับหยุดทำซะงั้น ที่มันเป็นะอย่ างนี้

ก็เพราะเราไม่มีความมุ่งมั่น ไม่มี ความต้องการที่จะทำมากพอไงล่ะ

4. ยังไม่ได้เริ่ม ก็กลั วแล้ว

จากเรื่องร าวความล้ มเ ห ล ว ของใครต่อใคร ที่เราเคยได้เห็นผ่านตา อาจเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ที่ทำให้เรายังไม่กล้าลองทำสิ่งที่อย ากทำก็เป็นได้นะ เพราะกลั วว่าจะทำได้ไม่ดีพอ และต้องกลายเป็นแบบคนเหล่านั้น

5. เพราะไปมัวแต่โท ษคนอื่น

บางคนนะ เมื่อเกิ ดเรื่องผิ ด พล าด จะโท ษคนอื่นเสมอ มองว่าเราถูกไว้ก่อน เช่น

โท ษดินฟ้า อากาศ โท ษคนรอบ โท ษงานที่ทำ ว่าเป็นต้นเหตุ ทุกความล้ ม เ ห ล วในชีวิตตัวเอง

เช่นนี้มันไม่ใช่ จงทบทวน และปรับทั ศ น ค ติใหม่ดีกว่านะ เพราะจะโท ษคนอื่นๆ ไป มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เสียเวลาเปล่า

6. วิเคราะห์ตัวเองมากไป แล้วไม่ทำอะไรสักที

การวิเคราะห์ตัวเองมากๆ จะทำให้เราค่อยๆ ค้นพบปัญหาในตัวเองมากขึ้นๆ

สิ่งที่ได้คือ มันจะเริ่มหยั่ ง ร ากลึกในตัวคุณ ทำให้คุณรู้สึกแ ย่ กับเรื่องผิ ด พล าดต่างๆ ที่อาจจะเกิ ด

แต่ยังไม่ทันเกิ ด แบบนี้จะยิ่งทำให้เ ค รี ย ด กว่าเดิมนะ มันจะกลั วจนไม่เริ่มต้นทำอะไรเลย

7. ยึดติดกับฝันที่เลื่อน ลอ ย

ทุกคนไม่ว่าใครก็มีความฝัน ฝันอย ากเป็นโน่นนี่ แต่มีบางคน ที่ใช้ชีวิตอิงอยู่กับความเพ้ อฝันไปตลอด

ลืมมองความเป็นจริง ทำให้เขาติดอยู่ในกับดั กแห่ง จิ น ต น าการ แห่งความเพ้อฝัน

และมันจะไม่เกิดการพย าย าม หน้ามื ด ตามั ว จนลืมมองความเป็นไปได้ที่มีอยู่

ขอขอบคุณ goodlife u p d a t e