ข้อคิดคติเตือนใจ

3 อย่างที่ควรมี เพื่อจะเอาชนะคนที่ชอบอิจฉาเรา

อย ากให้ทุกคนได้ลองอ่ า น บทความนี้ดู แล้วคุณจะไม่ชอบ การที่ต้อง ลดตัว ไปโต้เถี ยงหรือ อธิบายความจริง

ให้กับคนอื่นๆ ที่ หูเบา ฟัง เพราะคนประเภทนี้ ก็จะเอาเรื่องคุณให้ได้ เถียงข้างๆ คูๆ เหตุผลหรอ จังฟังใครล่ะ

เพราะจุดประสงค์ของเขา ไม่ใช่การ หาข้อเท็ จจริง แต่คือการ เห็นคุณแ ย่ลง แล้วเขาจะได้รู้สึกดี

การที่เราไปโต้เถี ยงกับคนแบบนี้ มันไม่จบ แต่มันจะทำล า ยความสงบใจของเรา

สิ่งนี้แหละยอมไม่ได้ คนดีๆ อย่ างเรา เหตุใดจึงต้อง ไปเป็นเห ยื่ อคนเหล่านี้

แล้ววันนี้ มีหลักคิด ที่จะช่วยคุณ จะได้มากหรือน้อย ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

1 คนที่อิจฉา คิดร้ า ยกับคนอื่นก็เห มือน ตกน ร ก ทั้งเป็น

“สวรรค์อยู่ในอก น ร ก อยู่ในใจ” นี่เป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง ฉะนั้นการอิจฉาเกลี ย ด ชังคนอื่น

จึงเป็น “การทำโท ษ ” คนๆ นั้น อย่ าไปคิดแก้แค้ นเขาเลย ให้ “ก ฎแห่งก ร ร ม” ดำเนินการเองดีกว่า

เพราะหากคุณตอบโต้ในทางร้ า ยๆ มันจะเป็น “ก ร ร ม” ของคุณด้วยนะ มันไม่สมควรที่จะเป็นแบบนั้น

2 อย่ าถูกคนแบบนี้ล ากไปลง น ร ก ในใจ

เพราะคุณต้องอยู่บน “สวรรค์ในอก” โดยไม่ยอมลงไป “ทุกข์” กับคนเหล่านั้นด้วย

เพราะถ้าคุณลดความสุขตัวเองลง และสงบใจของคุณ แล้วมีความทุกข์เพิ่มขึ้น

เพราะคนเหล่านี้ นั่นแหมายถึงเขาชน หมายความว่าเรามีหน้าที่ แค่ดูแล จิตใจของเรา

ให้มีความสุข เสมอ 100 %  ไม่กังวล ไม่คิดมาก ใครพูดอะไรมา ก็อย่าทำให้มันกระทบจิตใจเรา

ทำให้ตัวเองเหมือนมี เกร าะกำบังคำพูดของคนเหล่านั้นที่อิจฉาคุณ แล้วทีนี้เขาจะ ยิ่งปี๊ ด

เพราะเรื่องที่เค้าทนไม่ได้เองนั่นแหละ และการแก้แค้ น ที่ดีที่สุด คือ ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จ

เพราะการที่เรารุ่งเรืองขึ้น มีความสุขขึ้น คนที่ชอบอิจฉาพวกนี้ จะยิ่งทนไม่ได้ ร้อนรุ่มในใจ

3 ลงมือทำบางอย่าง ที่ปกป้อง ตัวคุณเอง

การไม่ยอมให้ลมปาก คนอื่น มาเป็น สิ่งที่ทำร้ ายใจคุณ ไม่ได้หมายความว่า คุณยอมเป็น

พรมเช็ ดเท้าให้คนอื่นนะ จงไตร่ตรอ งอย่ างดีในการที่คุณจะได้ทั้งสองอย่ าง คือ

1. มีเกร าะป้องกันจิต ไม่ให้ตัวเราคิดลบ หรือทุกข์ไปกับเหล่านั้น

2. มีการป้อ งกันตัวเอง เพราะเราต้องเป็นคน “ฉลาด” ในโลกนี้ด้วย

สรุป ความสุขทั้งมวลของคุณ คุณเป็นคนกำหนดเองทั้งนั้น เพราะความสุขอยู่ในใจเรา

อย่ าลดตัวไปตอบโต้ กับคนพวกนั้น ด้วยวิธีการแบบเดียวกัน จงทำตัวเองให้เป็น คนคิดบวก