ข้อคิดคติเตือนใจ

วิธีรับมือกับมิตร “ตีสองหน้า” เพราะสักวันคุณต้องได้เจอ

ในสังคมทุกวันนี้ ใครมาดีมาร้ าย มันดูยาก การที่เรารู้เท่าทันคน มันเป็นเรื่องที่ดี

และ วิธีเหล่านี้ เป็นการรับกับมือ กับมิตรที่ ตี สองหน้า มาดูว่า จะเป็นอย่างไร

มิตรที่ ตี สองหน้า นั่นคือ สิ่งที่เขาเลือก เป็น ไม่ใช่เพียงแค่กับคุณคนเดียวหรอกนะ

แต่เขาเป็นอย่างนี้กับทุกคนแม้แต่คนที่ไม่เคย ทำร้ า ย เขา ที่เป็นเช่นนี้เพราะ เขาไม่ได้ต้องการ

ให้ใครมา ดีกับเขา มาดีด้วย เขาเพียงต้องการ ไม่ให้ใครดีไปมากกว่าเขาเท่านั้น ฉะนั้น

ทุกคนที่ ขว างทางความรู้สึกของเขาเป็นที่หนึ่ง จะถูกนินทาว่าร้ า ยในสักวัน ไม่วันใดก็วันนึง

และความสุขของเขา เป็นการกดให้คนอื่นดู ต่ำลง และให้ตัวเองดู สูง ขึ้นไงล่ะ

เสียดาย เขาทำได้แค่ รู้สึก สูงขึ้น แต่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแน่นอน

นั่นเพราะ การกระทำที่ ไม่มีร สนิยมเช่นนี้ มันยก ระดับคนไม่ได้เลย

ปมด้ อ ย จะทำให้ตัวเขาเอง เจ็ บป วด ต่อไปคุณไม่ต้องทำอะไรเลย

ให้อภัยเขา และอยู่สูงๆ เปล่งประกาย ความสุข ที่มีของคุณต่อไป

คนเรามันต่างความคิด เราไม่จำเป็นต้องตอบโต้ทุกคน ที่เข้ามาต่อว่าเราก็ได้

มันเสี ยเวลา ไม่ได้ประโยชน์อะไร หากเราต้องเถี ยงกับคนอื่น ทุกครั้งที่เห็นต่างกับเรา

วันๆ คงไม่ต้องทำอะไรแล้ว มันเสียเวลาที่จะเดินไปให้ถึงเป้าหมาย

เราควรหาทางจั บแง่คิดอีกมุมดีกว่า ว่ามันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้าง

มีเรื่องอะไรที่ต้องระวั งให้มากกว่าเดิม และจะพัฒนาตัวเอง ต่อไปยังไง คิดแบบนี้มันจะดีกว่านะ

ขอขอบคุณ rugyim