ข้อคิดคติเตือนใจ

7 สิ่งที่ต้องคำนึง เมื่อเรามีความคิด ที่จะออกจากงาน

แล้วเราจะมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายแค่ไหน

และการหางานใหม่ อาจต้องใช้เวลา และมีความไม่แน่นอน ในช่วงการทดล อ งงานอยู่นะ

ควรมีเงินสำรองเอาไว้สัก 3 – 5 เดือน หากเรายังไม่มีงาน

และถ้าตอนนี้เรายังมีไม่พอ ก็ควรเก็บให้ถึงก่อน จึงพิจารณาเรื่องการลาออกอีกทีก็ยังได้

เราจะยังเก็บเงินไว้ใช้ ย ามเกษียณได้เหมือนหรือไม่

และงานใหม่ของเรา มีกองทุ นเพื่อการเกษียณ ที่นายจ้างสมทบให้ด้วยหรือเปล่า

ถ้าเราเข้าสู่อาชีพอิสระ ไม่ก็ทำงานใหม่ ที่ไม่มีกองทุ น เราอาจจะพิจารณา

สมัค รออมเงินผ่านกองทุ นการออมแห่ งชาติ หรือออมเงินแบบหั กอัตโนมัติ

ก็เพื่อเป็นหลั กประกั นไว้ใช้หลังเกษียณของเราเองไงล่ะ

ทำไมจึง ต้องลาออก ทำไม!

เมื่อเราคิดจะลาออก แน่นอนว่าเรามีเหตุผลของเรา มากมายวนเวียนในหัวอยู่แล้ว

แต่จงคิดดูอีกทีว่า เหตุผลนั้นสมควรมากปค่ไหน หรืออารมณ์ชั่ ววูบ

หรืออย ากได้งานใหม่ หรืออย่างไร และเราต้องมั่นใจว่า เรามีแผนรองรับ

เมื่อเรา ลาออกครั้งไปแล้ว เราจะมีเงินเพียงพอไหม หรือไม่ถ้าออกไปแล้ว

เรามีงานอื่นทำแทนหรือยัง หากได้งานที่ต้องการ เราจะอยู่ได้นานไหม

ออกมาแล้ว เราจะเสี ยอะไรไปบ้าง

นอกจากเงินเดือน ลองเปรียบเทียบสวั สดิการ ที่จะได้จากที่ใหม่

ถ้าที่ทำงานใหม่ ไม่สามารถให้ได้ดีเท่าที่เดิม เราอาจจะต้องวางแผนใหม่ เพื่อตัวเราเอง

เช่น ซื้ อประกั นให้ตัวเอง และครอบครัวเพิ่ม และเรายังควรรักษาความสัมพันธ์

กับเพื่อนร่วมงานเดิมไว้ด้วย เพราะเราไม่แน่ว่า ในอนาคตความสัมพันธ์ที่ดีที่เคยมีนี้

อาจจะนำโอกาสดีๆ สื่งดีๆ มาสู่เราก็เป็นได้

การใช้จ่ายของเรา จากนี้จะเป็นยังไง

เราควรทำแผนการใช้จ่าย ออมเงิน และลงทุ น และถ้างบค่าใช้จ่ายเหลือน้อยลง

ให้เราลองใช้ชีวิต ตามแผนการใช้จ่ายใหม่นี้ ว่าเราสามารถปฏิบัติได้จริงมั้ย ก่อนเราจะออกจากงาน

ครอบครัว เขาคิดอย่างไร กับเรื่องนี้

คู่สมรสของเรา มีความคิดแบบไหน ต่อการลาออก สิ่งที่เราจะทำนั้น มันมีผลดี

ต่อครอบครัวของเราหรือไม่ และถ้าการลาออกนั้น ทำให้เราเสียร ายได้

ครอบครัวเขาโอเคมั้ย หรือคนที่พึ่งพิงเรา จะมีปัญหาไหมล่ะ เราต้องคิดเรื่องนี้ด้วย

ต่อจากนี้ไป 5 ปี เราเห็นตัวเองเป็นอะไร

เราได้วางแผน ชีวิตของเราเป็นอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า

งานใหม่ ที่เราต้องการนั้น มันจะช่วยให้เราเดินตามเส้นทางนี้ ได้ไหม

เข้าใกล้ได้มากน้อยขนาดไหนกัน และถ้าเราตอบคำถามพวกนี้ได้ และมีแผนรองรับไว้แล้ว

เราจะสามารถลาออก อย่างมั่นใจ ว่าการย้ายงานครั้งนี้ จะคุ้มค่า คุ้มกับที่คิดไว้แล้ว

งานใหม่เหมาะ กับเราหรือไม่ ดีกว่าเดิมไหม

งานที่เราจะไปทำ มันเปิดโอกาสให้เรา ได้ใช้ความรู้ความสามารถแค่ไหนกัน

เหมาะกับเรามากกว่าที่ทำอยู่หรือไม่ ดีกว่างานเดิมในแง่ไหนบ้าง

เช่น ทำให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้น มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น หรือไม่