ธรรมะ

5 สิ่งดีๆ ที่ทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น คำสอนจากพระพุทธองค์

1 เมื่อปัจจัยจบ ต้องยอมรับว่าจบ อย่าอาลั ยอาวรณ์ ขอจงรู้ว่า เมื่อสุดมือ

ก็ให้ปล่อยมันไปเถิด จงกล้าเผชิญในสิ่งที่เกิดขึ้น เรื่องดีๆ รออยู่ข้างหน้านะ

2 เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น เกิดเมื่อไร ที่ไหน เวลาใด นั่นเป็นอะไรที่เหมาะสมแล้ว

เพราะว่าไม่มีอะไรที่ไม่ควรเกิด เพราะมันต้องเกิด แม้คุนเตรียมตัวหรือไม่ได้เตรียมตัว

เมื่อปัจจัยมันพร้อม สิ่งเหล่านั้นทั้งหลาย ก็จะเกิดขึ้น

3 เราจะได้พบเจอใครก็ตาม พวกเขาเหล่านั้น เป็นคนที่เรา จะต้องได้พบเจอ คนที่เข้ามาในชีวิตเรา ด้วยเหตุบังเอิญนั้นไม่มีหรอก

4 เรื่องราวใดๆ มันจะเกิดขึ้นในชีวิตเรา เพราะมันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิ ด ไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือไม่

แต่จำไว้เลยว่า ไม่มีเรื่องใดที่บังเอิญ ที่เป็นแบบนี้นั่นเพราะเราก็เคย ทำเช่นนี้กับเข ามาก่อน

5 ทำความดีเอาไว้ให้มากที่สุด ไม่ต้องไปใส่ใจว่าเราเคยทำก ร ร มอะไรมาบ้าง

เพราะคิดไปก็ไม่ได้อะไร กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ผู้มีปัญญาจะคิดว่ากร ร มใหม่ดีๆ

มีอะไร ที่ยังไม่ได้ทำ และสิ่งไหนควรทำได้บ้างจึงทำ กร ร มดี ในปัจจุบันั้น มันนสำคัญที่สุด

ใครจะนินท าว่าร้ าย เหล่านั้นมันเป็นเรื่องของเข า ส่วนการให้อภั ย เป็นเรื่องของเรา

การชอบพูดถึง ความไม่ดีของเขา นั่นคือ ความไม่ดีของเรา

และการชอบพูด ถึงความดีของเข า นั่นก็คือ ความดีของเรานั่นเอง