ข้อคิดคติเตือนใจ

คำพูดของพ่อแม่ 7 ประโยค ที่ลูกๆ ไม่อยากฟัง

1.เปรียบเทียบ กับพี่น้อง ในครอบครัวเดียวกัน

และถ้าพ่อแม่ เอาลูกไปเปรียบเทียบกัน ว่าคนไหนดี คนไหนเก่ง คนไหนน่ารัก เช่นนี้ก็อาจทำให้ลูก รู้สึกน้อยใจ

เสียความรู้สึก และเขาจะอคติกับพี่น้องคนอื่นๆ ในทางไมดี อิจฉ าริษย ากัน

และเกิดความต่ อต้ านทำให้พี่น้อง ไม่รักสามัคคีกันได้ คุณอย ากให้เป็นแบบนั้นหรือ

2.พูดจา ดู ถู ก ประชด

เช่นว่า เมื่อลูกบอกว่าจะตั้งใจทำอะไรบางอย่าง ให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

แต่ว่าคนเป็นพ่อแม่กลับ พูดว่าลูกทำไม่ได้หรอก ยังไงก็ไม่ได้

คำพูดพวกนี้ มันทำให้เด็ กหมดศรัทธา ในตัวพ่อแม่ได้ เขาจะไม่อยากทำอะไรต่อ

เมื่อมีปัญหาอะไร ก็จะไม่อย ากพึ่งพาพ่อแม่ หันไปพึ่งพาเพื่อนแทน

ไม่อย ากถูกพ่อแม่ ซ้ำเติมไง และต่อไปครอบครัว ก็จะไม่สนิทใจกัน

3.อย่าไปโท ษว่าลูก สร้าง แต่ปัญหา

เพราะคำๆ นี้ผู้ใหญ่อย่างเราก็ยังไม่อย ากได้ยินเลย แล้วเด็ ก ๆ จะคิดว่าตัวเองไม่มีค่า

ไม่เคยทำอะไรได้ถูกในสายตาพ่อแม่ ด้วยเหตุนี้อาจทำให้เด็ ก ๆ

เกิดการประชด แล้วทำทำตัวแย่ไปกันใหญ่ ทางที่ดี พูดกันดีๆ ดีกว่านะ

4.ทำแบบนี้ อีกจะไม่รักแล้วนะ

เป็นคำที่มีผลต่อความรู้สึกของลูกอย่างมากเชียวล่ะ นั่นเพราะลูกต่างก็มีพ่อแม่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ลูกเขาเข้าใจว่าพ่อแม่รัก และลูกก็รักพ่อแม่ ถ้าเกิดว่าลูกได้ยินพ่อแม่พูดว่าไม่รัก จะทำให้ลูกเกิดความ

รู้สึกที่ ห ด หู่ ไม่มีใครอยู่ข้าง ๆ ไม่มีใครเข้าใจ แล้วเห็นคนอื่นดีกว่า มีอะไรก็ไม่พูดกับพ่อแม่ แต่ไปพูดกับเพื่อนแทน

5.เพื่อนคนอื่น ๆ เขายังทำได้ แต่ทำไมลูกทำไม่ได้

หากลูกทำอะไร ไม่ได้เหมือนดังคนอื่น ๆ เขา เชื่อเถอะว่าลูกก็เสียใจไม่น้อย และยิ่งไปกว่านั้นหากพ่อแม่

ยังไปซ้ำเติม มันจะยิ่งทำให้เด็ กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถ ทำอะไรไม่ได้

ไม่ตั้งใจทำอะไรเลย ฉะนั้น หากรักลูกก็อย่าพูด คำนี้เลย

6.จะไปไหน ก็ไปเลยไป

เมื่อไหร่ก็ตามที่ เกิดการโต้เถี ยง ไม่เข้าใจกัน แล้วพ่อแม่พูดขึ้นมาว่า จะไปไหนก็ไปเถอะ ไปเลย

ลูกก็อาจเกิ ดอาร มณ์ ชั่ ว วู บ และทำอะไรโดยไม่มีสติ ประชด เรื่องอาจบานปลาย ไปใหญ่โตมากขึ้น

7.การที่พ่อแม่ พูดจาตะค อ ก เสี ยงดัง

คำพูดเหล่านี้ ไม่มีใครชอบหรอก ไม่มีใครอย ากฟังหรอก แล้วยิ่งคนคนนั้น

เป็นพ่อแม่ของเราเอง ถ้าพ่อแม่ทำเช่นนั้น อาจทำให้ลูกซึมซับ เกิดการเลี ยนแบบ

การกระทำจากพ่อแม่ได้ ขนาดตัวพ่อแม่เองยังไม่ชอบ แล้วคิดว่าลูกจะชอบหรอ

จะยังไงก็แล้วแต่ สถาบันครอบครัว คือสถาบันแรก ที่จะคอยอบรมให้เด็ ก ๆ โตมาเป็นคนดี เข้มแข็ง เข้าใจโลก

เพราะครอบครัวนั้นจะคอยหล่ อหลอมให้เด็ กให้เติบโตขึ้น ใช้ชีวิตในสังคมที่กว้างใหญ่ต่อไปได้

และถ้าหากสถานบันครอบครัว ไม่อบอุ่น เด็ กก็อาจเกิดปัญหา จึงขอฝ ากพ่อแม่ผู้ปกครอง

ให้จงช่วยกันประคับ ประคอง ผ้าขาวผืนน้อยๆนั้น แต่งเติมสิ่งดีๆ ให้เขา

ให้เขาเติบโต ไปเป็นคนที่มีความสุข และส่งต่ อความสุขเหล่านั้นไปสู่สังคมต่อไปนะ

ขอขอบคุณ verrysmileju n g