ข้อคิดคติเตือนใจ

คุณสมบัติของคนที่ เก่งและฉลาด ที่ใครก็ทำได้

1. ไม่อวดความสามารถ ว่าที่จริงตัวเองเก่งแค่ไหน

เป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวด แต่จะใช้การกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์ ให้คนอื่นเขายอมรับเสมอ

2. มีหรือไม่มีการศึกษาสูง ก็ได้

ปัจจุบันนี้ ที่คนเก่งสามารถสร้างเวที ให้ตนเองได้ไม่ ย า กเลย

และการศึกษา ในทุกวันนี้ อาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี แต่ประสบการณ์

และผลงานที่ดีต่างหาก มันจะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่าใครเขา

3. กลับมายิ้ม ร่าเริง ได้อย่ างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิต มากมายแค่ไหนก็ตาม

คนที่เก่งและฉลาดในการชีวิตจริงๆ จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ตลอด แม้ต้องผิดหวังแค่ไหนก็ตาม

4. ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่

คนที่เก่ง และฉลาดจริง เขามักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอนะ เมื่อเขาเหล่านั้น

กระทำความผิ ด คนที่เขาฉลาดก็พร้อมจะแนะนำ ทางให้คนที่ทำผิด ให้เดินไปในทางที่ถูกที่ควร

5. ไม่จำเป็น ต้องเป็นผู้นำ

นั่นเพราะว่าคนเก่ง ฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คน ให้คล้อยตามความคิดของเขาได้

ฉะนั้น มันไม่จำเลย ที่จะต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่ว่าจะมีคนให้เกียรติและนับถือเสมอ

6. พูดเก่ง พูดเป็น แต่ไม่พูดมาก

แต่เขาจะเน้นฟังเยอะ เพราะการฟังที่ดี มันจะได้สิ่งใหม่ ๆ เข้าตัวอยู่เสมอ

และจะพูดออกมา ก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น มีประโยชน์ สร้างสรรค์มากแค่ไหน

7. จัดสรรเวลา ได้อย่างสมดุล

ทำได้เต็มที่กับทุกเรื่อง ที่ทำ คนเก่งและฉลาด เขาจะเลือกบริหารเวลาได้อย่ างมีประสิทธิภาพและสมดุล

8. ไม่เช่น โซเชียล ตลอดเวลา

เขาจะไม่ทำอะไรที่รู้สึกว่ามันเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

คนเก่ง เขามักจะเลือกเ ส พแต่ข้อมู ลดีๆ ที่เป็นประโยชน์

ต่อชีวิตของเขาเอง และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

9. มีความรู้มากมาย ไม่ใช่แค่สิ่งที่ตัวเองเรียนมา

คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และจะพัฒนา เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ างมั่นคงเสมอ

10. รู้ว่าตัวเอง มีความสามารถมากแค่ไหน

คนเก่ง คนฉลาด พวกเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้

เพราะเขาจะเปิดใจ รับฟังคนรอบข้างในทุกเรื่อง ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตัวเอง

ขอขอบคุณ theviewpoints