ข้อคิดคติเตือนใจ

“ท่อนไม้ ของพ่อ” ให้ข้อคิด สอนใจได้ดี

มีชายชราคนนึง เขารู้ตัวเองว่าอีกไม่นาน เขาจะต้องจากโลกนี้ไปและเขามีทรั พย์สมบัติมากมาย

ที่แบบพร้อมจะยกให้ลูกชายทั้งสองของเขาได้ทันที แต่มีของมีค่าอยู่หนึ่งอย่าง ที่เขาเป็นห่วง

และเขาเองยังตัดสินใจย ากว่าจะมอบให้ใครดูแลดี เขาจึงครุ่นคิดอยู่นานว่าจะยกของนี้ให้กับใคร

เพราะลูกทั้งสอง ต่างก็เป็นลูกชายที่ดีกันทั้งคู่ และมีอยู่วันหนึ่ง เขาเรียกลูกชายทั้งสองคนมาหาเขา

และมอบท่อนไม้ให้ลูกชายคนละหนึ่งท่อน ต่อจากนั้นจึงพูดกับลูกชายว่า

“เจ้าทั้งสองนั้น คิดจะทำอะไรกับมันก็ได้ อาทิตย์หน้า เอากลับมาให้พ่อดูนะ”

จากนั้น 1 อาทิตย์ผ่านไป ลูกชายคนแรกเทถุงถ่าน ลงที่หน้าบ้านให้พ่อดูว่าท่อนไม้นั้นที่พ่อให้มา

ได้เอาไปทำถ่านแล้ว และลูกชายคนที่2 วางรูปม้าที่แกะสลัก จากไม้ให้พ่อของเขาดู

ว่าที่ผ่านมา ได้เอาท่อนไม้ที่พ่อให้ไปแกะสลักเป็นม้าไม้สวยงามเลย วันนั้นเอง ชายชรารู้ได้ทันทีว่า

เขาจะมอบสิ่งที่สำคัญที่เขารัก ให้ใครดูแล เขาได้มอบเงินส ด มหาศ าลให้แก่ลูกชายที่ทำถ่าน จากท่อนไม้

และสั่งเสี ยไว้ว่าให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดนะ อย่าฟุ่มเฟือย และได้มอบ ธุรกิ จ การเดิน เรือสำราญ

กับเงินไม่มากเท่าไร ให้ลูกชายคนที่2ไป ชายชราได้ วัดสติปัญญาของลูก ด้วยท่อนไม้เพื่อดูว่า

ใครจะเดินหน้ากิจการต่อไปได้ดี เพราะไม่นานชายชราก็สิ้ นลมหายใจ ลูกที่ทำถ่านจากท่อนไม้

ก็ใช้ชีวิตของเขา ด้วยเงินที่พ่อให้จนหมด ก่อนที่ตัวเขาจะจากโลกนี้ไปซะอีก ส่วนลูกชายคนที่ทำม้าแกะสลักจากท่อนไม้นั้น

ดำเนินกิจการต่อ จากพ่อจนร่ำรวย คนสองคนได้ไม้ไปคนละท่อนพอ ๆ กัน มีเวลาพอ ๆ กัน

แต่ในเรื่องของความคิดกับไม้ มันต่างกัน ผลงานจึงออกมาไม่เหมือนกัน ร างวั ลที่ได้รับก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วย

ชีวิตจริงก็เช่นกัน คนเราทุกคนมีเวลา 24 ชั่ วโมง แต่เราใช้มันไม่เหมือนกัน ชีวิตของคนทั้งคู่ จึงมีคุณภาพที่ไม่เหมือนกัน

อย่าได้โท ษโลกนี้ว่า ไม่มีความยุติธรรมเลย เราทั้งนั้นที่ทำตัวเอง ตราบที่มีมือมีเท้าเหมือนกัน ต้นทุ นชีวิตก็คือเท่ากัน

มาทำท่อนไม้ของคุณให้ดีดีกว่า เพราะมันหมายถึงผลตอบแทนในชีวิต หากคุณเอาท่อนไม้ ไปทำถ่าน

ก็ข ายได้เพียงถุ งละ 55 บาท แต่หากเอาท่อนไม้ ไปทำม้าแกะสลัก อาจได้มากถึงตัวละ 5,000 บาท

โลกนี้มีแต่คนเก่งคนสำคัญที่ได้รับตำแหน่ งสำคัญ ๆ “โลกไม่มอบของล้ำค่า อยู่ในมือคนไร้ค่าหรอกนะ ” จำไว้

ขอขอบคุณ bitcoretech