ข้อคิดคติเตือนใจ

ถ้าต้องเผชิญเรื่องราวต่างๆ เพียงลำพัง จงให้ 9 ข้อนี้นำทางคุณ

1. พย าย ามมองหาสิ่งดี ๆ ในแต่ละวันให้ได้ แม้ว่ามันจะย าก แต่ก็ไม่มีทางที่ทุกวันจะสวยงาม

ตามที่คุณวางแผนไว้ วันใดเจอเรื่องท้าทาย จงใช้มันให้นำเราไปในทางที่ดีขึ้น

2. จำไว้เสมอว่าสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่จุดหมายสุดท้าย ของชีวิคุณ สิ่งที่ดีที่สุด

มันยังมาไม่ถึงต่างหาก คุณจึงไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ที่เดิมไปตลอด

และเมื่อทุกอย่ างไม่เป็นไปตามใจหวัง สิ่งที่ดี ที่สุดคือ

การก้าวต่อไป เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตัวเอง ก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ ที่ดีกว่าเดิม

3. การคิดมาก มันเป็นเหตุให้ อารมณ์เสีย จงหายใจเข้าลึกๆ แล้วปล่อยวางเรื่องราวร้า ย ๆ ไปซะ

ทิ้งไปบ้าง บางครั้งเราก็ชอบสร้างปัญหาที่ไม่มีจริง ขึ้นมาให้ปว ดหัว

เราจงมีสติตระหนักรู้ความคิดตัวเอง และอย่ าปล่อยให้มันควบคุม เรามากเกินไป

4. ยิ่งฉันอายุมากขึ้น ฉันก็ยิ่งตระหนักมากขึ้นว่า เราทุกคน ต่างก็ไม่รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร

เราก็แค่แกล้ งทำเป็นรู้เท่าแค่นั้น แล้วเมื่อไหร่ที่คุณเครี ย ดกับชีวิตมากๆ

จำไว้ว่าเราทุกคน ก็ต้องดิ้ นรนเหมือนกันหมด ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร

ถ้าหลาย ๆ อย่ างผิดพลาด ให้คิดซะว่าคุณไม่ได้มีตัวคนเดียวเราทุกคนต่าง ก็อยู่บนเรือลำเดียวกัน

5. บางทีสิ่งร้า ย ๆ ที่เกิดขึ้นอาจเป็นตัวนำทางเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด

จงมองให้เห็นถึงความงดงาม ในช่วงเวลาอันเ ล วร้า ย จงรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่

ใช้ประสบการณ์ที่ไม่ดี เป็นตัวช่วยให้คุณเติบโต เปิดรับมุมมองใหม่เข้ามา

6. ชีวิตที่สวยงามไม่จำเป็นเลยที่ต้องเพอร์เฟกต์ไปซะหมด แม้อะไร ๆ จะผิดพลาดไปบ้าง

แต่ขอให้คุณตระหนักถึง สิ่งที่มีค่าเอาไว้ ถ้าคุณยังมีลมหายใจ มีครอบครัวอันน่ารัก มีเพื่อนที่รักคุณ

มีอาหารอร่อย ๆ มีหลังคาคอยกำบังฝน เท่านี้คุณก็มีพอ มากกว่าใครหลายคนบนโลกแล้ว

7. ไม่ว่าตอนนี้ เราจะรู้สึกแบบไหน ยังไงก็อย่ าเพิ่งยอมแพ้

อย่ าปล่อยให้ชีวิตทำร้า ยคุณนานไป การพย าย ามรักษาวิธีคิดที่ดี

และเปลี่ยนวันร้า ย ๆ ให้กลายเป็นวันดีๆ ให้เป็นความเข้มแข็ง

มันจะทำให้คุณสามารถ ก้าวไปข้างหน้าพร้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

8. ในตอนมีความสุข จงกล่าวขอบคุณ พอถึงย ามทุกข์ จงกล่าวขอบคุณและก้าวต่อไป

โลกของเราล้วนมีสิ่งตรงข้ามกันไว้เสมอนะ ถ้าไม่มีความมืด ก็ไม่มีแสงสว่าง

ชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ดีอย่างเดียว แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วให้คุณกล่าว “ขอบคุณ” มันซะ

แล้วพลิ กวิก ฤ ต นั้นให้เป็น โอกาสในการเดินไปข้าง อย่างมั่นคง

9. หนึ่งการตัดสินใจนั้น สามารถพลิกผันทั้งชีวิตได้ ถ้าคุณไม่ชอบชีวิตที่เป็นอยู่

ก็ให้คิดเสียว่า “คุณสามารถเปลี่ยนแปลง มันได้เสมอทุกเวลา” อันที่จริงๆ

แล้วคุณมีทั้งอิท ธิพ ล ความสามารถในการควบคุม ให้ชีวิตเป็นดั่งฝันได้

คุณสามารถเอาชนะมันได้ด้วย วิธีคิดด้วยมุมมอง และทัศนคติเชิงบวกที่มี

ขอขอบคุณ bangpunsara