ความเชื่อ-ดวง

ท่าผสานมือ สื่อได้ว่าคุณเป็นคนยังไง หากต้องเจอปัญหา

การประสานมือของคนเรา มันสะท้อนให้เห็นถึง ลักษณะนิสัย ความชอบ พฤติ ร รมของแต่ละคนได้

ไม่ว่าเราจะ ผสาน มือแบบไหน ก็สามารถ บ่งบอกได้ว่า นิสัยนั้นเป็นแบบใด

แบบ 1 นิ้วหัวแม่มือทั้งสอง วางข้างกัน

เช่นนี้ เป็นพวกชอบความสมบูรณ์แบบ คาดหวังในระดับเดียวกันกับการ อุทิศตน

เช่นกันความเป็นผู้นำ มาถึงคุณ โดยธรรมชาติและคุณมักจะเป็นผู้นำ

มักจะได้ยินความเห็นของคนอื่น แล้วพย าย ามทำความเข้าใจ ในมุมของพวกเค้านั้น

ก่อนตัดสินใจ บางทีความตรงไปตรงมา ความซื่อสัตย์ความจริงใจทั้งหลาย

ของคุณ มันอาจทำให้ใครบางคนโกรธ หรือไม่ชอบ แต่สิ่งเหล่านี้

มีคุณสมบัติแบบเดียวกัน ที่ทำให้คุณหลงรักใครต่อใคร ในความสัมพันธ์นี้

ทำให้คุณมีความซื่อสัตย์ และความตรงไปตรงมา

แบบ 2 นิ้วหัวแม่มือ ขวาอยู่ด้านบน

เป็นคนที่มีแบบว่า มีความฉลาดทางอารมณ์สูง เข้าใจสิ่งที่คนรู้สึก แม้ว่าพวกเขาอาจจะ

พย าย ามซ่อนอารมณ์ ของตัวเองอยู่ ความสามารถพิเศษนี้ ทำให้ผู้อื่น

เปิดใจกับคุณได้ง่าย ความสามารถนี้ ยังให้มุมมองที่ คนอื่นมองไม่เห็น

ช่วยให้คุณคิดนอกกรอบ ตัดสินใจได้อย่ างถูกต้อง แม้การตัดสินใจหลังจาก

การชั่งน้ำหนักอารมณ์ ด้านอื่น ๆ บางทีต้องใช้เวลา ความสามารถ

ของคุณในการเข้าใจอารมณ์ลึก ๆ และใช้ความอบอุ่นดึงดูดผู้คนเข้าหา

แบบ 3 นิ้วหัวแม่มือ ซ้ายอยู่ด้านบน

คุณนั้น อาจจะเป็นคนที่มีความรอบคอบ มีเหตุมีผล ไม่ตัดสินใจอะไรใครง่ายๆ

ชอบจะ เปรียบเทียบ ข้อดีข้อเสี ยก่อนการตัดสินใจทำอะไรไป อีกทั้งยังเป็นคนที่ถูกหล อ ก ได้ย าก

จะมองออกได้ว่าใครกำลังโกหก เพราะแบบนี้ จึงมักจะเป็นที่ปรึกษาของใครต่อใครได้

โดยเฉพาะคนใกล้ตัวนั่นเอง ที่บ่อยครั้ง มักจะแวะเวียนมาขอคำปรึกษา อยู่เรื่อยไป