ข้อคิดคติเตือนใจ

การเป็นคนที่ เก่งและฉลาดจริง ในยุคสมัยที่ทุกอย่างดูไม่จริง

ทุกวันนี้ การที่จะดูคน ว่าใครรู้จริง หรือแก ล้ ง ทำเป็นรู้ ใครสร้างภาพ ใครจริงใจ

แม้กระทั่งใครฉลาดใครโ ง่ คนเก่งจริงและฉลาดจริง เขาจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.เสียใจ และกลับมายิ้มได้เร็ว

คนที่เก่ง และฉลาดในการชีวิต จะลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง หากล้มลง ในโลดนี้

ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด แต่อยู่ที่ว่า เขาจะไม่จมกับความทุกข์ แต่จะหาทางลุ กขึ้นสู้

2.รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ

แต่เขาเองก็ ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจหรอกนะ คนเก่ง และฉลาด มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ

เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้าง รับฟังสิ่งต่างๆ ที่ทุกคนเสนอ

ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยความคิดตัวเอง ทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จ จะดีใจไม่นานหรอก

สิ่งที่เขาจะทำต่อนั่นคือ หาทางพัฒนาตนเอง ให้ดีขึ้นต่อไปเพื่ออนาคต

3.ไม่อวดความสามารถ ว่าตนเก่งแค่ไหน

แต่จะพิสูจน์ได้ หากถึงเวลาต้องใช้มัน เขาจะเป็นคนถ่อมตน

ไม่โอ้อวดในความสามารถที่มี แต่จะใช้การกระทำ พิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ

และหากถึงเวลาที่เกิดปัญหา จะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราต้องทึ่งในความสามารถของเขาเชียวล่ะ

4.มีความรู้หลายด้าน

คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้า

อย่างมั่นคง และเชื่อมั่นในตัวเองเสมอว่าทำได้ จะไม่ปล่อยให้สู ญเสี ยโอกาสไป

เพราะนาฬิกา เดินไปข้างหน้าไม่มีทางหวนกลับ ชีวิตเขาก็เช่นกัน

5.แบ่ งเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว จัดสรรเวลาได้สมดุลและเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ

เขาจะเลือกบริหารเวลาได้อย่างสมดุล ในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่

หมดเวลางานก็สามารถให้สร้างความสุขกับตัวเอง ผ่อนคลายให้กับตนเอง

6.เป็นคนพูดเก่ง พูดเป็น

ไม่พูดมาก ฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง คนเก่งจะฟังเยอะ เพราะจะได้สิ่งใหม่ ๆ มาปรับใช้เสมอ

เขาจะพูดก็ต่อเมื่อ มีประโยชน์และสร้างสรรค์ เท่านั้นแหละ

7.ไม่ติด S o c i a l ตลอดเวลา

ยุคนี้เป็นยุคของข้อมู ล ข่ าวสารตลอด 24 ชั่ วโมง คนเก่งมักจะเลือก รับรู้แต่ข้อมู ลดีๆ

ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต และนำไปประยุกต์ใช้ ในการทำงาน

หรือการบริหารชีวิตของตัวเอง อีกทั้งเป็นนัก แ บ่ งปั น เพื่อให้คนอื่นๆได้สิ่งดีๆ ที่เขาคัดสรรมา เช่นกัน

8.ไม่ต้องเป็นผู้นำก็ได้

แต่สามารถดึงความสามารถของคนในทีม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

คนเก่ง ฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คน ให้ตามในแนวทาง และความคิดของเขาเอง

ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่ง ที่มีคนนับหน้าถือตา แต่มีคนให้เกียรติและนับถือ จากความรู้

และวิธีคิดที่เป็นเสมือนกระบอกเสียงใ ห้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้าได้