ข้อคิดคติเตือนใจ

12 สิ่ง ที่ทำให้มั่นใจได้ ว่าคนๆ นี้ไม่มีทางจากคุณไปไหน

1. รับฟังความเห็นของคุณ แม้บางครั้งมันจะดูขัดๆ กันบ้าง

กับความคิดของเขา แต่เขาก็รับฟังคุณ และไม่เคย ดู ถู ก ในความหวังดีของคุณแม้แต่น้อย

2.จะอยู่ข้าง ๆ คุณในทุกสถานการณ์ ทุกข์หรือสุข คุณจะเห็นเขาเป็นกำลังใจ

ที่สำคัญเสมอ และเขาเองก็พร้อมที่จะฝ่ าฟั นไปพร้อมกับคุณ

3. ยอมสละเรื่องสำคัญได้ แค่อย ากให้คุณสบายใจ เพราะเขารู้ว่าเรื่องของคุณ

ต้องมาก่อนอยู่แล้ว แม้นบางครั้ง มันจะทำให้เขาลำบาก เขาก็ยอมรับได้

4. ไม่ทำให้คุณรู้สึกว่า เป็นส่วนเกินในชีวิตเลย

จะได้รับรู้ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับเขา ไม่ว่าจะเรื่องงาน เพื่อน ครอบครัว เรื่องส่วนตัว ด้วย

5. ยอมรับในข้อเสี ยของคุณได้ แม้บางครั้งมันจะทำให้เกิดปัญหาไปบ้าง คุณจะรู้ได้ว่าเขายอมคุณ

แม้ในบางเรื่อง ที่คุณเองก็ยังไม่ชอบ เขาก็ยังยอมรับได้เสมอ

6. จะคำนึงถึงความปล อ ดภั ยของคุณเสมอ คอยดูแล เป็นห่วง เอาใจใส่

โดยเฉพาะในตอนที่คุณป่ ว ย ยินดีที่จะพาไปหาหม อเมื่อคุณต้องการ

7. ทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นใจ ปล อ ดภัยเสมอ พร้อมจะเคียงข้างคุณ จะไม่ทำให้คุณ

ไม่มั่นใจในความรักของเลย หากใครมีผู้ชายที่เข้าข่าย คุณต้องดูแลเขาไว้ให้ดีแล้วกัน

เพราะคนๆ นี้ ที่จะเป็นคนที่อยู่กับคุณไปอีกนานเชียวล่ะ

8. เขาจะอยู่เป็นคนสนับสนุน ให้กับคุณ คแยแนะแนวทางที่ดี คอยเป็นแร งผลักดัน

ให้คุณทำสิ่งดี ๆ คอยให้คำปรึกษา บางครั้งก็รับฟังสิ่งที่คุณระบ ายได้เช่นกัน

9.ไม่ถือตัว ไม่อยู่เหนือคุณ ไม่ต้องการเอาชนะคุณทุกอย่ าง

แต่จะทำให้คุณ รู้สึกว่ามีความรักที่เท่าเที ยมกัน อยู่ด้วยแล้วสบายใจ

10. เขาจะถามส ารทุกข์สุข ของคุณอยู่เรื่อยๆ ไม่ปล่อยให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยว

ทำให้คุณมีพลัง มีกำลังใจในการใช้ชีวิต ให้คุณอย ากเป็นคนที่ดีกว่าเก่า

11. เขาไม่คิดนอกใจคุณเลย ไม่มีความคิดนี้ และไม่ทำให้คุณระแวง เรื่องมือที่สาม

ทุกอย่ างที่เกี่ยวกับเขา จะโปร่ งใส ซื่อสัตย์ และจะแสดงความจริงใจให้คุณได้รู้เสมอ

12. พร้อมจะทำความรู้จัก กับครอบครัวของคุณเสมอ และให้ความเคารพ

ในขณะเดียวกันเขาเองก็ยินดี ที่จะพาคุณเข้าหาครอบครัวของเขาด้วย