ข้อคิดคติเตือนใจ

แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข แต่ต้องดูแล 4 สิ่ง นี้ให้ดี

ทุกคนบนโลกนี้ได้ทุกอย่ างที่ตนต้องการ แล้วสิ้ น ชีวิตจะเอาของ กองไว้ไหน

ได้มาบ้างเสียไปบ้างช่างปะไร หน้าที่ใคร ทำให้ดี เท่านี้พอ

วันนี้ มีพอกิน มีพอใช้ ไม่เท่าใครแต่เพียงพอ ก็สุขได้

จงทำหน้าที่ สมควรก่อนด่วนไป จากเมื่อไร หลับตาได้ไม่อาวรณ์

เมื่ออายุมากขึ้น จงแก่แบบมีคุณค่า

แก่แล้ว ใจดี มีเมตตา

แก่แล้ว ทำประโยชน์ได้ตามกำลัง

แก่แล้ว เลิกถือตัวถือตน

แก่แล้ว กินง่ายอยู่ง่ายไม่เรื่องมาก

แก่แล้ว มีแต่คนเกรงใจ

แก่แล้ว ลูกหลานรัก

แก่แล้ว มีคนชื่นชม

แก่แล้ว น่าเคารพกราบไหว้

แก่แล้ว พูดอะไรก็น่าฟัง

แก่แล้ว เป็นตัวอย่ างที่ดีให้คนเอาแบบอย่ าง

มันก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ ที่ให้ร่มเงาแก่คนอื่น อย่ าให้ความอาวุโสนั้น เป็นแค่ตัวเลข

ดูแลรักษ าของล้ำค่า 4 สิ่ง นี้ดีๆ

1. คู่ชีวิต คือคนที่จะดูแล ปกป้องเราไปตลอด ลงทุ นเพียงนิดผลได้ทวีคูณ

2. เพื่อน เพื่อนที่ดี มีค่ายิ่งกว่าทรั พย์ทุกอย่ างบนโลก เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม ความสนุกสนาน ฯลฯ มีเงินมาก ก็ซื้อไม่ได้

3. ร่างกาย นับว่าคือสิ่งเดียวที่จะอยู่ไปกับเราไปตลอด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหน ไม่มีใครจะดูแลเขาดีเท่าเราหรอก

4. ทรั พย์สมบัติ อายุที่มากขึ้น ความสามารถในการหา มันจะยิ่งลด ฉะนั้นต้องรู้จักใช้มันให้คุ้ม

อายุมากแล้ว ต้องเลิกเอาสุขภาพ ไปแลกกับความร่ำรวย แม้จะมีไร่นามากมาย ก็กินข้าวได้แค่วันละสามจาน

แม้นจะมีคฤหาสน์หลายสิบหลัง ก็ต้องหลับนอนย ามค่ำ คืนเพียงแปดตารางเมตร เพราะงั้น ตราบที่ยังมีข้าวปลาอาหาร

อย่ างเพียงพอ มีเงินพอใช้สอยได้ทุกๆ วันนั้น เท่านี้ก็ดีแค่ไหน อายุเท่านี้จงอยู่อย่ างเป็นสุข

ทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของเขาเอง อย่ ามัวไปคิดเปรี ยบเที ยบ แก่งแย่ งแข่งขัน สิ่งที่ควรจะแข่ งกันจริงๆ

คือแข่งกันมีความสุข มีสุขภาพดี มีอายุยืนนาน ส่วนอะไรที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้

อย่าไปฝั งใจให้ ป่ ว ย การเลย มันจะทำล ายสุขภาพตัวเองเปล่าๆ แก่แล้ว ควรค้นหาหนทาง

ที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่มีความสุข มีอารมณ์ดี คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความสุขดีกว่า ทุกวันที่ผ่านไป

จะสู ญเสี ยไป 1 วัน แต่หากว่ามันผ่านไปอย่ างเป็นสุข วันนั้นคือได้กำไร จงอารมณ์ดีแจ่มใสอยู่เสมอ

ออกกำลังกายให้เพียงพอ อยู่กลางแจ้งบ่อยๆ ทานอาหารดีๆ ได้วิตามินและแร่ธ าตุอย่ างเพียง

เท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่า ชีวิตที่เป็นสุขแน่นอน และเหนือสิ่งอื่นใดต้องรู้จักบ่ มเพาะและเก็บเกี่ยวความสุขดีๆเอาไว้

เช่น ได้อยู่กับคนที่รัก ได้เที่ยว คุยกับเพื่อนๆ เขาเหล่านี้จะช่วยให้รู้สึกเย าว์วัย แล้วสุดท้าย ขอบรรดาสิ่งดีๆ

จงบังเกิดแก่คุณ ความร่ำรวยของชีวิต รู้มั้ยว่ามันคืออะไร มันคือการสุขภาพที่แข็งแร งไงล่ะ

ขอขอบคุณ ใจเบา