ข้อคิดคติเตือนใจ

คิดจะเป็นผู้หญิงใจเย็น ควรมีไว้ 5 ข้อ

1. ถ้าเธอรู้สึกไม่พอใจ ให้เธอลองไตร่ตรองดู ไม่มีใครครอบครอง สิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดหรอกนะ

และเธออาจไม่ได้รวยล้นฟ้า เหมือนเศรษฐี แต่เธออาจมีความสุขที่เรียบง่าย ที่เศรษฐีไม่มี

แถมเธอยังแข็งแร ง มากกว่าใครๆ ที่นอนป่ ว ยอยู่ตามโร งพย าบ าล

เธอโชคดีกว่าใครๆ อีกมากขนาดไหน จำไว้นะเธอ!

2. ถ้าใครบางคนทำให้เธอเ จ็ บ ป ว ดใจ ปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นบ้าง ทบทวนดู

ว่าชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ได้ตลอดไป คนที่มีชื่อเสียง คนที่รวยล้นฟ้า สักวันเหลือไว้แต่ชื่อ

สุดท้ายเธอ ก็แค่คนที่เคยมาเยือนโลก ต่อให้เธอแค้ นเธอก็ต้องไปจากโลกนี้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

3. หากเธอโมโห ลองทบทวน นั่งนิ่งๆ ดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิต มันมีอยู่อีกสักกี่วัน

หากรู้แล้วเนี่ย ใยเสียเวลาไปเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้ล่ะ เรื่องอะไรที่มันปล่อยวางได้ ก็ปล่อยวางบ้าง

4. ถ้าเธอถูกเอารัดเอาเปรียบ เธอจงปล่อยวางดูบ้างนะ เพราะพูดมากจะเสียมิตร

คิดเล็กคิดน้อยจะเสียกำลังใจ วันนี้ยังกินข้าวได้ ยังนอนหลับได้สบาย มีเสื้อผ้าให้สวมใส่ ไปเที่ยวได้

ยังมีคนอยู่รอบกาย ความสุขอาจหาไม่ง่าย แต่ว่าความเรียบง่ายนี่แหละ

จะทำให้ชีวิตเป็นสุข ใช้ชีวิตให้ดีและสุขให้เป็น

5. หากเธอกลั ดกลุ้ม สุดลมหายใจลึกๆ ดูสิ ทบทวนดูว่า ชีวิตนี้มันมีแต่ลดกับลด

วันเวลาเหลือน้อยลงทุกมี วันนี้กำลังบอกเธอว่าเวลา เธอลดไปอีกวันหนึ่งแล้วนะ

และการได้พบหน้ากันในวันนี้ มันก็หมดโอกาสได้เจอกัน ไปอีกครั้งแล้ว แล้วเธอจะกลัดกลุ้มไปทำไม

ไม่มีใครถูก หรือผิด มีแต่ถูกใจหรือไม่ก็เท่านั้น คนที่เธอถูกใจ แม้ให้เขาทำผิ ดเธอก็ไม่รู้สึกโก รธเขาหรอก

แต่กับคนที่เธอไม่ถูกใจ เขาทำอะไรเธอก็ยังขวางตาขวางใจอยู่ ดังนั้น อย่ าไปอาฆ า ตใครเขาเลย

ขอขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์