ข้อคิดคติเตือนใจ

(เรื่องสอนใจ) แม้ไม่ได้ตกมาจากฟ้า แต่เราก็เป็นผู้สร้างเองได้

คนเราทุกคน เป็นผู้สร้างความสุขขึ้นมา เราควรรู้จักรักเห็นใจกัน

สังคมจะน่าอยู่และเป็นสุข แล้วเราก็จะมีความสุขไปด้วย มีบริษั ทแห่งหนึ่งใน กทม

ในคืนงานสังสรรค์นั้น วันขึ้นปีใหม่ทุกปี จะมีการจับฉล า ก และก ฎของการจับฉล า กนั้น

ก็คือ พนักงานแต่ละคนจะมอ บเงิน คนละ 200 บาท เพื่อเป็นกองทุ นของบริษัท

และในบริษัทนั้น มีพนักงานทั้งสิ้น 300 คน ฉะนั้น จะได้เงินกองทุ นรวม 60,000

ผู้โชคดีที่ถูกจับฉล ากขึ้นมา ก็จะได้เงินจำนวนทั้งหมดกลับบ้าน แล้วในวันงาน

บรรย ากาศในสำนักงานครึกครื้นเชียวล่ะ พนักงานต่างพากัน เขียนชื่อลงในใบฉล า ก

จากนั้นใส่ลงไปในกล่อง เพื่อจับฉล า ก ขณะที่กำลังจะเขียนชื่อตัวเอง ลงไปในฉล า กนั้น

พนักงานหนุ่มคนนึง เกิดลังเล คิดถึงแม่บ้านทำความสะอ าด ของบริษัทตนขึ้นมา

ที่ลูกชายเขาป่ ว ยและกำลังรอผ่ าตั ดอยู่ แต่เธอไม่มีเงินพอ ที่จะจ่ายค่า รักษานั้น

ทำให้เธอกลุ้มใจมาก แม้ว่าโอกาส ที่จะถูกจับฉล า กได้ จะเลือนลาง

แต่พนักงานหนุ่มคนนั้น ได้ตัดสินใจเขียนชื่อของแม่บ้านคนนั้นลงไปในใบฉล ากของตนเอง

และแล้วช่วงเวลาที่ตื่นเต้น ได้มาถึง ผู้จัดการจะเป็นผู้จับฉล า กขึ้นมา พนักงานหนุ่มอธิษฐานในใจว่า

ขอให้แม่บ้านคนนั้นได้ร างวั ลด้วยเถิด และในที่สุดปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริง

คนที่ได้คือ แม่บ้านคนนั้น เสียงโ ห่ ร้องแสดงความยินดี ทั่วสำนักงาน แล้วแม่บ้านได้ขึ้นไปรับเงิ นกองทุ น

ตอนนั้น เธอเองดีใจมากถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ กล่าวออกไปว่า “ฉันโชคดีจริง ๆ เงินก้อนนี้ คงช่วยบรรเทาความ

เดื อ ด ร้อนของฉัน และลูกชายได้เยอะเลย” และพองานเลี้ยงเลิกรา พนักงานหนุ่มคนนั้นยังคงนึกถึงเรื่อง

“ปาฏิหาริย์” ที่เกิดขึ้น เขาจึงได้เดินไปที่กล่องฉล า ก ลองหยิบใบฉล า กในกล่องขึ้นมาใบหนึ่ง

แล้วพอเปิดดูฉล า กก็เห็นชื่อของแม่บ้านคนนั้น เขาชักประหลาดใจ จึงหยิบขึ้นมาเปิดดูอีกหลายใบ

แล้วบนฉล ากนั้น ทุกใบล้วนเขียนชื่อของแม่บ้านทั้งหมด ด้วยลายมือที่ต่างกันไป

เรื่องนี้ มันทำให้พนักงานหนุ่มถึงกับน้ำตาซึม มันทำให้เข้าใจได้ทันทีเลยว่า ในโลกนี้มี ปาฏิหาริย์

เพียงแค่ปาฏิหาริย์นั้น ไม่ได้หล่ นลงมาจากฟากฟ้า เป็นมนุษย์เราเนี่ยแหละที่เป็นผู้สร้างมันขึ้นมา

เราต้องรู้จักรัก รู้จักให้ เห็นใจซึ่งกันและกัน สังคมจะน่าอยู่ แล้วเราก็จะมีความสุขไปด้วยกัน

ขอขอบคุณ Forward Line