ข้อคิดคติเตือนใจ

5 วิธี เป็นคนใจเย็นมีสติ คุณจะมีเสน่ห์ขึ้นเยอะเลย

เมื่อสักวันที่เราโตขึ้น อย่างแรกที่อย ากมีคือ ความใจเย็นและมีสติ นั่นเพราะบางทีการใจเย็นและการมีสติ

มันจะทำให้เราดูมี วุฒิภาวะเพิ่มขึ้น ถ้าเราโตขึ้นเราต้องตัดนิสัยเด็ กๆ ทิ้งไป เช่น ใจร้อน นิสัยชอบโวยวาย ไร้เหตุผล

นั่นเพราะการกระทำเหล่านี้ มักจะส่ งผลเสี ยต่อเรามากเลยล่ะ มันไม่ดีเลย ทำให้บางครั้ง

เราอาจจะเดือ ดร้อนไปด้วย เพราะนิสัยเหล่านี้ได้ จงเป็นคนใจเย็นและมีสติดีกว่า ซึ่งมันเป็นเสน่ห์ที่เราสามารถสร้างได้

เวลาจะเกิดอะไรก็ต ามเราควรที่จะใจเย็น มีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพราะมันดูเป็นคนมีวุฒิภาวะ มากกว่าคนที่ใจร้อนไง!

1 มีสติให้มากขึ้น

หลายๆ คนก็คงต้องเคยวอกแวก ทำในสิ่งที่เราไม่รี บร้อน หรือเร่ งด่ วน โดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวนั่น

ก็เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถจั ดลำดับความสำคัญกับสิ่งเรื่องต่างๆ ได้ โดดไปมาระหว่างเรื่องนั้นเรื่องนี้

ซึ่งเนี่ยแหละเป็นสาเหตุทำให้เรารู้สึก ยุ่งย ากและวุ่นวาย จนทำให้เรากล ายเป็นคนเร่งรีบ มีความ อ ดทนน้อยลงไง

และการมีสติเนี่ยแหละ มันจะช่วยทำให้เราสามารถจัดระเบียบความคิดเราได้ดี เขียนความคิดต่าง ๆ ของคุณล งในกระดาษดูสิ

มันจะช่วยให้คุณ จัดการความคิด ของตัวเองได้เป็นอย่างดี และเราจะรู้ว่า สิ่งใด ที่ทำให้เรารู้สึกรีบเร่ง

วิธีนี้ มันจะช่วยให้เรา สามารถ คุมความคิดของเราเอง ไม่ให้มันวอ กแวกไปไหน

2 ฝึกตัวเอง ให้รู้ถึง การรอคอย

ซึ่งการที่ทำให้เรามีนิสัย รอคอยที่ดีที่สุด คือ การฝึกตัวเองให้รู้ถึงการรอ อาจจะเริ่มจากเรื่อ งง่ายๆ

เช่น รอในระยะเวลาสั้น ๆ สัก 10 นาที หากเราสามารถรอจนเป็นนิสัยได้แล้ว

ก็จะทำให้เรามีความอดทนมากขึ้น ถือเป็นการฝึกความอดทนที่ดีด้วย และเมื่อต้องพบกับ

สถานการณ์ที่ต้องรอนาน ๆ คุณจะได้รับมือได้

3 เอ่ยขอบคุณ ให้มากๆ

การขอบคุณมีประโยชน์มากมาย เพราะการขอบคุณทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้น เครี ย ดน้อยลง ช่วยทำให้มองโลกในแง่ดีมากขึ้น

ทั้งยังสามารถช่วยให้เรามีความอดทนมากขึ้น ให้เราควบคุมตัวเองได้ดี แค่เพียงเราเอ่ยคำว่าขอบคุณ

กับคนที่ทำบางสิ่งให้คุณด้วยรอยยิ้ม หรือบางทีนึกขอบคุณตัวเอง เมื่อสามารถทำบางสิ่งได้

หากเราขอบคุณตัวเองบ่อยๆ ก็จะทำให้เรามองโลกในแง่ดี ความอดทนก็มากขึ้น

4 ยอมรับความลำบากในชีวิตให้ได้

บางครั้งความสะดวกสบาย ก็ไม่ได้ดีนักหรอก มันจะทำให้เรา ไม่มีความอ ดทนมากพอ

และเมื่อเราต้องเจอ กับความย ากลำบากในชีวิตจริง เราเองนี่แหละจะไม่สามารถ อดทนกับมันได้

ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงควรที่จะฝึกให้ตัวเองทน กับความย ากลำบาก ถ้าเราอดทนกับสิ่งเหล่านั้นได้

เราก็จะมีแกร่งมากขึ้นสามารถมีความสุข แม้ว่าต้องพบเจอ กับสิ่งที่ดูย ากลำบากเพียงใด

5 ห า ยใจลึก ๆ

หากเรารู้สึกว่าอะไรๆ มันไม่เป็นไปต ามที่เร า ค าดหวัง การถอนห า ยใจเนี่ย แล้วห า ยใจเข้าลึก ๆ

ก็สามารถทำให้เราสงบได้ ซึ่งวิธีการผ่อนคล า ยง่าย ๆ นี้ จะช่วยลดความกระวนกระวายใจได้

หากเราไม่ผ่อนคลายบ้าง ความรู้สึกในแง่ลบต่าง ๆ อาจจะตามมา เช่นเดียวกับการมองโลกในแง่ดี

เพร าะไม่มีใครช่วยเราได้ และมันก็ไม่ใช่เรื่องย ากที่เราจะทำ หากเรามีความอดทน

เราก็จะมีความสุขมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งของภายนอกเลย เข้าใจมั้ย!

ขอขอบคุณ bohatto