ข้อคิดคติเตือนใจ

9 ข้อดี ของภรรยา ที่คุณสามีรักมาก

1. ไม่ทำอะไร ให้สามีลำบากใจ

ไม่ทำให้เขา ต้องเลือกระหว่างเธอ หรือครอบครัว ครอบครัวที่ว่านี้ อาจจะหมายถึง

แม่สามี ลูกติด จากการแต่งงานที่ผ่านมา บางครั้งเมื่อสามีออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ

ก็ปล่อยเขาไปบ้างนะ ไม่ควรนำมาเป็นข้ออ้างต่างๆ เพื่อที่ทำให้เขาต้องเลือก

2. การเป็นภรรย าที่ดี

ในที่นี้คือ บอกรักสามี เห็นคุณค่าของเขาในทุก ๆ วัน อยู่ข้างๆ เขาในเวลาที่เขาท้อ

3. ในสายตาของสามีนั้น

ภรรย าควรมีความพึงพอใจใน การดำเนินชีวิตที่เป็นอยู่ และก็ทำให้สามีเขามั่นใจในตัวเราด้วยนะ

ว่าเขาทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวได้เป็นดี อย่าคิดแต่ว่า ผู้ชายควรเป็นหัวหน้าครอบครัว

เพราะมันเป็นเหมือนสัญชาติญาณ ของเพ ศชายที่จะรู้สึกอย่างนี้

4. มีเวลาให้สามีเสมอ

และแม้บางวันอาจมีเวลาน้อยไปสักนิด แต่ก็ต้องมั่นใจว่า

คุณมีเวลาให้เขาเสมอ สำหรับคู่ชีวิตคุณ ความสัมพันธ์ของคุณจะยืนย าวด้วย

5. ภรรย าที่ดีจะไม่พย าย ามเปลี่ยนสามี

ให้เขาเป็นตัวเอง ไม่ใช่ให้กลายเป็นผู้ชายสมบูรณ์ไปทุกสิ่ง ทุกอย่าง แบบที่ต้องการ

6. ใส่ใจคนรอบข้าง และครอบครัวตัวเอง

ไม่ว่าคุณจะคิดว่าครอบครัวคุณ เป็นครอบครัวสมัยใหม่หรือไม่อย่างไร

หรือจะก้าวหน้าสักเพียงไหน บทบาทของภรรย าก็ยังคงมาพร้อมกับหน้า ที่ต้องรับผิ ดชอบที่ไม่เปลี่ยนแปลงไป

7. ภรรย าที่ดีจะรับฟังความเห็นเสมอ

ไม่จำเป็นว่า เธอจะต้องเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่สามีคิดหรอกนะ แต่อย่างน้อย ๆ เนี่ย

ภรรย าก็ควรรับฟังสามีบ้าง เหมือนกับกับที่เธอต้องการให้สามีรับฟังความเห็น เธอไงล่ะ

8. ภรรย าที่ดีดูแลสามี เลี่ ยงการทะเล าะกัน

ไม่พูดถึงสามีในทางลบ ต่อหน้าคนอื่น เช่น ลูก ๆ ญาติ ๆ เพื่อนร่วมงาน ปัญหาของคู่รักนั้น ควรเป็น

เรื่องที่รู้แค่คนสองคน นอกจากว่า ปรึกษาคนอื่นมาช่วยคุณแก้ปัญหาที่คุณสองคนเป็นอยู่

แต่จะอย่างไร จำไว้เสมอ เพื่อนร่วมงานคุณ ไม่ใช่ที่ปรึกษา ของคุณหรอกนะ จำไว้!

9. ภรรย าที่ดีจะทำให้สามีรับรู้ สิ่งต่างๆ

โดยไม่เอ่ยปากพูด ว่าสามีของเธอนั้นยังดูมีเสน่ห์

หรือมีแร งดึงดูดทางเพ ศสำหรับเธอแค่ไหนนั่นเอง