ข้อคิดคติเตือนใจ

7 วิธี สอนลูกให้รู้จักใช้ชีวิต โตมาจะได้แกร่ง

ทุกวันนี้ โลกมันไปเร็วมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด มันย ากนักที่จะกล่าวได้ว่า สิ่งแวดล้อมรอบๆตัว

จะปลอดภั ยแค่ไหน มันจึงสร้างความหนักใจ ให้กับผู้เป็นพ่อแม่และ ไม่สามารถไว้วางใจได้เลย

ฉะนั้นวันนี้ เรามี วิ ธี สอนลูกให้รู้จักเอาตัวรอด และดูแลตัวเองได้

เพราะมันเป็นสิ่งสำคัญ ต่อความปลอดภั ยในชีวิตลูก

1 จงสอนลูกว่า เมื่อเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เกี่ยวกับร่ างกายของตน

ให้รีบบอกพ่อแม่ ไม่ควรเก็บคว ามลั บเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้คนเดียว

2 คุณจงสอนลูกว่า หากพวกเขาเกิดพลัดหลง หรือรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัย ให้มองหาคุณแม่

ที่มากับลูก ๆ คนอื่น ก็เพราะจะได้ขอความช่วยเหลือ ก่อนเป็นคนแรก ๆ ไงล่ะ

3 เราจงคิดสร้างคำพูด ที่เป็นร หั ส ลั บ ของคุณกับลูก

สอนให้ลูกใช้ส่ งข้อคว ามหากต้องห่างจากคุณ หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ดูไม่ปลอ ดภัย

และหากคุณเห็นถึงรหั ส นี้จะเข้าใจทันที เกิดอะไรขึ้นกับลูก จะได้ไปหาลูกทันท่วงที

4 หากเป็นไปได้นะ ไม่ต้องไปติดข้ อมู ลส่วนบุคคล ของลูกไว้บนบนข้าวของเครื่องใช้ ที่อยู่กับลูก

เพราะหากคนแปลกหน้ารู้ ชื่อลูกของคุณ มันจะทำให้เข้าถึงลูกได้ง่าย ลูกคุณอาจไม่ปล อ ด ภัย

5 สอนให้รู้ว่า ถ้าเห็นว่ามีใครบางคนขับรถตาม ให้ลูกวิ่งกลับไปในทิศทางตรงกันข้าม กับรถนั้น

6 เราอาจไม่รู้ว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้น มันขนาดไหน อย่ างการมองเห็นเด็ กที่ดิ้ นรน อยู่ในอ้อมแขนของผู้ใหญ่

ในที่สาธารณะ แล้วเราเดินผ่านไป เพราะอาจคิดว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเขา แต่บางทีมันอาจไม่ใช่

อาจเป็นสถานการณ์ตรงกันข้ามกับที่คิดไว้ก็ได้ ฉะนั้นควรสอนลูกให้รู้ว่า ถ้ามันมีสถานการณ์เช่นนี้

เกิดขึ้นมาจริงๆ ให้ลูกรู้จักจะตะโกน ร้องเพื่อบอกคนอื่น ๆ ให้ช่วย ได้ทันทีนะ

7 หากมีคนแปลกหน้าคอยที่จะจับตั ว ลูกจงทิ้งความมีมารย าททั้งหมดไปซะ

และพย าย าม ส่งสัญญ าณ ขอร้องให้ช่วย เพื่อให้คนอื่น ๆ ได้เห็น ได้รับรู้

ขอขอบคุณ theasianparent