ข้อคิดคติเตือนใจ

8 ข้อคิด การใช้เงินของคน จี น ที่เราควรนำไปปรับใช้

1. พวกเขา ออมเงินเก่ง

นอกจากแนวคิดที่ว่า ช้าในการจ่าย ก็ต้องไม่ลืม ไวในการเก็บเช่นกัน

เพื่อเสริมสร้างความร วยนั่นเอง 25 เปอร์เซ็นต์ จากเงินเดื อน

ไม่ก็อาจจะถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือน เพื่อเอาไว้ใช้ในเวลาที่มันจำเป็นจริงๆ

2. พูดคุยเรื่องการจับจ่ายเสมอ

ยิ่งรู้ว่าสถานการณ์ การเงิน ตอนนี้เป็นยังไง ก็จะยิ่งไวในการหาทางจัดการ

ครอบครัวชาวจี น จึงเรียกคุยกันบ่อย ๆ เตรียมแผ นป้องกัน อีกทั้งยังช่วยกันตัดสินใจ

เรื่องการเงินบางเรื่อง หรือโปรเจคต่าง ๆ ในอนาคตให้ ให้ไปในทางที่ถูกที่ควรด้วย

3. เน้นจ่าย ด้วยเงิ นสด

คือเงินที่อยู่ในบัญชี หรือเงินออม ส่วนใหญ่คนจี น จะใช้เงินเหล่านี้ ในการจับจ่าย

หากจะพูดง่าย ๆ คือ มีแค่ไหน จ่ายแค่นั้น ผ่านทางเดบิ ตก าร์ด หรืออีวอลเล็ตชำ ร ะ แทน

พวกเขาจะไม่นิยมใช้ เงินในอนาคต จากบั ตรเค รดิ ต มาจ่ายนักหตรอก

และประโยชน์ที่ได้คือ ช่วยให้ไม่ก่อหนี้ ทั้งยังสามารถติดตาม งบประมาณ ได้อย่างแม่นยำ ด้วยนะ

4. ขยันตั้งใจ ศึกษา ให้เก่ง

อย ากจะร่ำรวย ก็ต้องขยันเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ แล้วผลตอบแทน จะเพิ่มขึ้น

ตามความสามารถเองนั่นแหละ แนวคิดนี้ ที่ทำให้คนจี น ขยันหมั่นเพียร อดทน จนมีวันที่ประสบความสำเร็จ

และพวกเขาเอง จะมีความโดดเด่นในด้านการงาน ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ไหนก็ตาม

5. คำนวณตัวเลข ให้ละเอียด

หากคนจี น จำเป็นจะต้องก่อหนี้ จริงๆ เช่น ซื้อบ้าน ทำกิจการส่วนตัวหรืออื่นๆ คนจี นจะคิดเลขอย่างละเอียด

ซะก่อน เช่น คำนวณร ายได้ของตัวเอง ภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น ผลตอบแทนที่จะได้รับกลับมา

และความเสี่ ย งต่าง ๆ ซึ่งร างวั ลของความละเอียด จะทำให้เขามีร ายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงมากขึ้น แบบหนี้ไม่ท่วมหัว

6. มีชั้นเชิง ในการสื่อสาร เจรจา

พูดได้ว่ามันคือ มันคือศิลปะอย่างหนึ่งเลยทีเดียว โดยคนจี น เชื่อว่า การเจรจา แบบมีชั้นเชิง

ช่วยให้เราได้รับประโยชน์สูงสุด มันสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้น ด้านประสิทธิภาพ และความคุ้มทุน

7. สอนลูกให้รู้คุณค่าของเงิน ตั้งแต่เล็กๆ

คนจี น พวกเขามักจะสอนลูกหลานตั้งแต่เล็ก ให้รู้คุณค่าของเงิน เป็นการให้เด็ ก ๆ นำเงินไปหัดวางแผน

การใช้การออม นั่นเพราะคนจี น เชื่อว่า วิธีการสอนที่ดีคือ การให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ประสบกับตัวเอง

พอเริ่มโตขึ้นมาหน่อย เขาก็จะเริ่มให้ลูกหลานเข้าไป ลุย ในกิจการที่ครอบครัวสร้างมา เพื่อให้มีทักษะ

และรู้คุณค่าของเงินมากขึ้น ฝึกฝนความขยันอดทน เพื่อเตรียมพร้อม เรียกได้ว่า ปลูกฝังด้านการเงินจากรุ่นต่อรุ่น

เลยทีเดียว สิ่งสำคัญนั้นไม่ใช่ช าติกำเนิด แต่คือเป็นเลี้ยงดู และวิธีคิด เพราะงั้น จงไปเริ่มพัฒนา

เปลี่ยนแปลงตนเองและลูกหลาน ไม่ว่าจะเชื้อส ายไหนก็ร่ำร วยได้ทั้งนั้น

8. จับจ่ายแบบ เน้นคุณค่า

พวกเขาจะเน้นใช้จ่าย ในสิ่งที่ “คุ้มค่า” กับเงินที่เสียไปไงล่ะ แล้วต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจ

ก่อนที่จะใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นต่างๆ แล้วสุดท้ายแล้วแนวคิดนี้เนี่ยแหละ

จะกลายเป็นวินัยของเรา มันจะมีประโยชน์กับการตัดสินใจหลาย ๆ ด้านในอนาคตข้างหน้า

ขอขอบคุณ อ่ านสนุก