ข้อคิดคติเตือนใจ

ข้อคิดในการคบมิตร ของชายคนหนึ่งกับชาม

มันมีอยู่ว่า หนุ่มคนนึง ได้เดินเข้าไปเลือกซื้อชาม ที่ร้านค้ าเขาได้หยิบชามใบนึง เมื่อเห็นชามใบที่ถูกใจ

ก็เอาชามที่อยู่ในมือนั้น เคาะไปยังชามใบที่ถู กใจ พอฟังเสียงชามกระท บกัน เมื่อชามสองใบกระทบกันนั้น

กลับไม่ดังกังวานเหมือนที่เขาคิด จึงรู้สึกผิ ดหวัง ส่ายหัวไปมา แล้วเขาก็ได้เลือกชามใบใหม่ ไปเรื่อยๆ

ชามทุกใบทำให้เขาส่ายหน้า ไม่มีใบใดที่ทำให้เขาพอใจสักนิดเดียว ขนาดใบที่เถ้าแก่เลือกให้

เป็นชามเกร ด เอ เขาก็ยังไม่พอใจอยู่ดี เถ้าแก่จึงถามชายหนุ่มว่า คุณเอาชามมาเคาะกันเพื่ออะไร

อาจารย์สอนผมว่า เมื่อจะซื้อชาม ลอ งเอาชามมาเคาะกัน เสียงชามกังวานแปลว่าชามใบนั้นมีคุณภาพ

ชายหนุ่มได้ตอบเช่นนี้ เจ้าของร้านจึงหยิบชามอีกใบให้เขา แล้วพูดว่า พ่อหนุ่ม ลองเอาชามใบนี้ไปเคาะ

กับชามใบอื่นดูนะ คุณน่าจะได้ชามที่คุณพอใจ เขารับชามใบนั้นมา แบบไม่เชื่อเท่าไรนัก แต่ก็ทำตามที่เถ้าแก่บอก

แต่ก็นั่นแหละนะ น่าแปลกจริง ๆ ไม่ว่าเขาจะหยิบชามใบใด พอเอาขึ้นมาเคาะกับชามที่เถ้าแก่หยิบให้เขา

ชามทุกใบต่างก็ดังกังวาน ดังที่อาจารย์ได้สอน “แปลกจริง ๆ ครับ เหตุใดชามใบนี้ มันต่างจากชามที่ผมหยิบมาเมื่อสักครู่นี้อย่างไร”

เถ้าแก่ก็ อมยิ้ม พูดให้ชายหนุ่มฟังว่า “ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกนะ ที่มันต่างกันก็เพราะชาม ที่คุณหยิบมาเมื่อครู่

มันเป็นชามที่มีรอยร้ าว พอคุณเอาไปเค าะกับชามใบอื่น มันก็คงไม่มีเสียงกังวาลหรอกนะ

ถ้าคุณต้องการชามดี ๆ คุณต้องมั่นใจก่อนสิ ว่าชามที่อยู่ในมือเป็นชามที่มีคุณภาพเช่นกัน”

ชามที่มันร้ าว ก็เหมือนใจที่มีรอย ถ้าคุณมีความจริงใจกับการคบมิตร มันย่อมได้รับความเชื่อใจ

เหมือนดั่งชามที่กระทบกัน ชามดีย่อมกังวาน ชามร้ าวจะกังวานได้หรือ หากคบหากับใคร หากใจเรานั้นเต็มไปด้วย

ความคล างแคล ง สงสัย ก็คงห้ ามมิให้ใครคล างแคล งสงสัยเราเช่นกัน ไม่ว่าใครที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา

สามารถเป็นผู้อุปถัมภ์ในชีวิตของเราได้ทั้งนั้น สำคัญอยู่ที่ว่า เราดีเหมือนที่เขาดีมั้ย คุณมีความจริงมั้ย

หากมี ย่อมได้ความไว้ใจตอบกลับมา กลับกัน หากคุณเ สแสร้ งอิจฉาผู้อื่น สิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาก็คือกำแพงสูงกั้น

และความเย็นชา ในชีวิตเราทุกคนต่างมีชามหนึ่งใบ ชามใบนั้นใส่ความดี ความอภัย ความจริงใจ ความไว้ใจ

หรือความชั่ วร้ าย ความคั บแค้ น ความเห็นแก่ตัว ความสงสัย เราทุกคนควรทำชามของตนเองให้ดีก่อน

ต่อไปก็ค่อย รอคอยชามดี ๆ อีกมากมาย มากระทบ คบหากับใคร จงคบกันด้วยใจ มิใช่ความสงสัย

ขอขอบคุณ นุสนธิ์บุ คส์