ข้อคิดคติเตือนใจ

4 พื้นฐานการใช้ชีวิต ที่จะทำให้คุณ มีเงินใช้ไม่ขัดสน

นิสัย 4 อย่าง ที่ทำให้รวย ถ้าทำเป็นประจำ เรื่อยๆ ชีวิตนี้มีเงินใช้ไม่ข าดมือเป็นแน่

และเรื่องเช่นนี้นะ มันอาจจะทำย ากในช่วงแรก ๆ และที่สำคัญเลยคือต้องมีวินัย

หากเรามีวินัยแล้ว อะไรก็ไม่ย ากเกินที่จะทำหรอกนะ

1. ไตร่ตรองให้ดี ก่อนใช้เงินทุกครั้ง

ก่อนการใช้จ่ายคุณต้องพิจารณาให้ดี ว่าจำเป็นแค่ไหน สิ่งนี้ ซื้อมาแล้วได้ใช้จนคุ้มหรือมั้ย

เป็นของฟุ่มเฟือยหรือไม่ อย่าเห็นแก่ความ ต้องการ อย่างเดียวสิ

ระงับกิเล ส ไว้บ้างก็ดี ไม่เช่นนั้น เงินหมด ลำบากแน่

2. แบ่ งเงินไว้ออม 10 เปอเซน

ก็คือ เราต้องแบ่ งเงินมาเก็บออมประมาณ 10 % จากร ายได้ของเรา

สิ่งนี้ คือนิสัยที่ทำให้รวย แต่หากใครไม่ค่อยใช้เงินมากเท่าไร ก็แบ่ งมาเก็บออมมากขึ้นก็ได้

แต่ต้องไม่ทำให้ชีวิต ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้องตึ งเครี ย ด หรือลำบาก เดื อ ด ร้อน

3. อย่าหมุนเงิน แล้วสร้ างหนี้

ไม่ต้องไปหาเงินจากแหล่ งอื่น เพื่อมาหมุนไปเรื่อย ๆ และไม่ต้องสร้างภาระใหม่ให้ตัวเอง เพราะมันจะไม่จบไม่สิ้น

ต้องดิ้ นรนหาเงินมาเพื่อหมุนตลอด ไม่รู้จบสักที ฉะนั้น พย าย ามประหยัด และอย่าสร้างหนี้เพิ่ม

4. การใช้เงิน ต้องรู้ขี ด จำกั ด

นิสัยที่ทุกคนควรฝึกไว้ ก็คือการจำกั ดการใช้เงินในแต่ละเดือนนั่นเอง หรืออาจจะจำกั ดว่า

วันนี้สามารถใช้เงินได้แค่ไหน ห้ ามให้ในกระเป๋ามีเงินมากกว่า จำนวนที่กำหนดไว้

เพราะนั่น เป็นการบังคับตัวเอง ไม่ให้ใช้เงินฟุ่มเฟือย เพราะเรากำลังจำกั ด การใช้เงินอยู่ไงล่ะ

บอ กเลยว่าชีวิตนี้ จะมีเงินใช้แบบไม่ข าดมือ หากคุณฝึกนิสัยเหล่านี้ได้ ถึงคราวลำบากจริงๆ

ก็ยังมีเงินสำรอ งไว้ใช้อยู่ เพื่อซื้อเวลา ให้เราได้เดินหน้าหาทางออกที่ดี ต่อไปนะ

ขอขอบคุณ เชียงใหม่นิ วส์