ข้อคิดคติเตือนใจ

คำพูดของคนเป็นพ่อแม่ ที่ลูกไม่อยากได้ยิน (พ่อแม่จงเข้าใจ)

1. ทำไมลูก จึงทำไม่ได้อย่ างเพื่อนคนอื่นๆ เขาล่ะ หากลูกทำอะไรไม่ได้เหมือนคนอื่น

เชื่อว่าก็เสี ยใจไม่น้อยอยู่แล้วนะ ถ้าพ่อแม่ยังไปซ้ำเติม ด้วยวาจาเช่นนี้ มันยิ่งทำให้รู้สึกว่า

ตัวเองไม่มีความสามารถ เขาอาจหมดกำลังใจในการทำสิ่งต่อๆไป

2. ถ้าทำเช่นนี้ พ่อแม่จะไม่รักแล้วนะ คำๆ พูดนี้เป็นคำที่มีผ ลต่อความรู้สึกลูกๆ เป็นอย่ างมากเลยนะ

ลูกๆ ต่างก็มีพ่อแม่เป็นที่ยึดเหนี่ยว เขาคิดเสมอว่าพ่อแม่รัก หากลูกได้ยินว่าพ่อแม่ไม่รัก

จะทำให้เด็ กเกิดความ รู้สึกที่ห ด หู่ โดดเดี่ยว ลูกอาจเห็นคนอื่นดีกว่า เข้าใจเขามากกว่า เพราะเขาคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเขาแล้ว

3. พูดจาใส่ เสี ยงดัง ไม่มีใครอย ากฟังคำตะค อ ก จากใครหรอกนะ ยิ่งคนคนๆ นั้นเป็นพ่อแม่นะ

ถ้าพ่อแม่ทำเช่นนี้ อาจทำให้ลูกซึมซับ อาจจะทำเหมือนพ่อแม่ได้ แม้พ่อแม่จะไม่อย ากให้เป็นแบบนั้นก็ตาม

4. พูดจา ดู ถู ก ประชดลูก เช่นว่า ถ้าลูกบอกว่าจะตั้งใจ ทำอะไรบางอย่ าง ให้เปลี่ยนไปให้ดีขึ้น

แล้วพ่อแม่กลับมาพูดว่า ยังไงก็ทำไม่ได้หรอก คำพูดพวกนี้มันทำให้เด็ กหมดศรัทธา

และพอมีปัญหาอะไรก็จะไม่อย ากพึ่งพาพ่อแม่อาจหันหน้าเข้าหาเพื่อนหรือคนอื่นมากกว่าบุพการีของตน

5. ว่าลูกสร้างแต่ปัญหา แม้แต่ผู้ใหญ่อย่ างเราก็ยังไม่อย ากได้ยินใช่มั้ยล่ะ แล้วเด็ ก ๆ

เขาจะคิดว่าตัวเองไม่มีค่า ทำอะไรก็ผิด อาจทำให้ เกิดการประช ดด้วยการยิ่งทำตัวแ ย่ไปกันใหญ่

6. ไปเปรียบเทียบกับ พี่น้องในครอบครัวเดียวกัน ถ้าพ่อแม่คนใด เอาลูกไปเปรียบเทียบกัน

ว่าคนไหนดีกว่า เก่งกว่า นั่นล่ะอาจทำให้ลูกรู้สึกน้อยเนื้ อต่ำใจก็เป็นได้ และเสียความรู้สึก อาจเกิดการอิจฉ าริษย า

และเกิดความต่อต้ าน ทำให้พี่น้องไม่รัก กลมเกลียวกัน สามัคคีกันได้

7. จะไปไหนก็ไปเถอะ ไม่สนใจแล้ว หากเกิดการโ ต้เถี ยงไม่เข้าใจกัน พ่อแม่เกิดพูดขึ้นมาว่า จะไปไหนก็ไปเถอะ ไปเลย

ลูกก็อาจเกิดอ ารมณ์ชั่ ววูบ แล้วทำอะไรลงไปโดยการะประชด เรื่องอาจบานปลายไปมากกว่าเดิมก็ได้นะ ลองพูดคุยกันดีๆ

เพราะไม่ว่ายังไง ครอบครัวก็เป็นสถาบันแรกที่จะคอยอบรมให้เด็ กๆ เข้มแข็งให้มากๆ

เพราะครอบครัวนั้นจะ คอยอบรมเด็ กให้เติบโตใช้ชีวิตในสังคมที่กว้าง หากว่าสถานบันครอบครัวไม่อบอุ่น

ก็อาจทำให้เกิด ปัญหาต่ อสังคมได้ เราผู้เป็นพ่อแม่ของเขา จงช่วยกันประคบประคอง แต่งแต้มสีสันให้แก่เขา

ให้พวกเขา เติบโตไปเป็นคน ที่มีความสุขและพร้อมจะส่งความสุข ไปผู้อื่นในสังคมต่อไปนะ