ข้อคิดคติเตือนใจ

คนเหล่านี้ ไม่ควรเป็นมิตร และไม่ควรไปสนิทด้วย

คนเหล่านี้ เรียกว่า “ค น ห้ า ชั่ ว” คือ เป็นคน ชั่ ว ที่มีความเจ้าเ ล่ห์ หาความจริงใจไม่ได้ จึงควรอยู่ให้ห่าง

หากคบไว้ ก็มีแต่จะนำพาแต่ความ เ ดื อ ด ร้ อ น มาให้ ถ้าอยู่ในองค์กร คงมีแต่จะทำให้ เสื่ อ มเสีย

ถ้ารู้จักเขา หรือรู้ว่าเขาเป็นคนยังไง ที่เราไม่ชอบ ก็อยู่ให้ห่างดีกว่า

1. สร้างเรื่อง ให้เวอร์ เกินจริง

คนที่ชอบสร้างเรื่อง ที่เกินความเป็นจริงอาจจะแต่งเติมเสริมเรื่องมาเองบ้าง และแพ ร่เรื่องราวนี้ออกไป ให้คนอื่นเข้าใจผิ ดไปเรื่อย

เป็นคนที่ไม่ควรคบไว้มากที่สุด เพ ร า ะเรื่องราวส่วนใหญ่มักจะถูก บิ ด เ บื อ น และแต่งเติม เข้ามาทุกครั้งที่เล่า หาความจ ริง มิได้

2. ชอบแบ่ งพ ร ร คแบ่ งพวกเสมอ

ชอบหาวิธี ใ ส่ ร้ า ย ป้ า ย สี มักจะหาพ ร ร คพวก แบ่ งกลุ่ม หรือคนนอกกลุ่มตัวเอง เพื่อให้คนเหล่านั้น ดูไม่ดีในสายตาใครๆ

นั่นก็เพราะ เพื่อเป็นการ ทำ ล า ย และหาผลประโยชน์ ใส่ตนเองตลอด

ฉลาด แต่เข้าข้างคนผิ ด ชีวิตก็ บั ด ซ บ

ฉลาด แต่เข้ากับใคร ไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์

ฉลาด แต่กลับข าดคุณธรรม ไม่ทำให้เจริญ

หากจะคบใคร ควรพิจารณาดูให้ดีว่าเขาคนๆนั้นเหมาะสม ที่จะผูกมิตรด้วยมั้ย ไว้ใจได้มั้ย

3. คนที่มักประจบ สอพลอ

คนๆนี้ มักคอยเอาใจแต่คนที่มีผลประโยชน์ ทำประโยชน์ให้ตัวเองได้เสมอ หรือแม้แต่การ ติ ดต่ อกับ

ศั ต รู ของฝั่งตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ ยอมทำทุกอย่ างเพื่อเอาตัวรอด ถ้าใครไม่มีประโยชน์ด้วยจะไม่สนใจอะไรเลย

4. เรียกร้ องความสนใจ จากผู้อื่น

คนประเภทนี้ ชอบทำพ ฤ ติ ก ร ร มที่แ ป ล กไม่เหมือนคนอื่น ผิดไปจาก ขนบธรรมเนียบในสังคม เพื่อสร้างความโดนเด่นให้คนมองตน

โดยมักจะใช้วิธีการที่ดู รุ น แ ร ง หรือสร้างความเ ดื อ นร้ อ น ให้คนอื่น แล้วจะทำให้คนหันมาสนใจ ได้มากเป็นพิเศษ ไงล่ะ

5. คอยแต่จับผิ ดคนอยู่เรื่อย

คนที่คอยแต่จับผิ ดคนอื่น ยุ ย ง ให้คนอื่นเข้าใจผิ ดกันอยู่เรื่อยๆเนี่ย คนลักษณะแบบนี้จะชอบทำความผิ ดของคนอื่น

จากเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ แต่ความผิ ดของตัวเองกลับเล็ก มองไม่เห็นสักครั้ง แล้วคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก เลยไม่สนใจ